Byplan

Bevaring og kultur – årets arkitekturvinner

I år som i fjor valgte juryen å trekke frem et allerede eksisterende bygg når den gjeveste prisen skulle deles ut.

Tuvalu arkitekter AS, byggherre Kulturhuset i Oslo AS og Olav Thon mottok torsdag 18. oktober Oslo bys arkitekturpris 2018 for Kulturhuset 2.0 ved Youngstorget.

Prisen på 50 000 kroner, plakett og diplom ble overrakt av ordfører Marianne Borgen og leder i byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen i Oslo rådhus.

Kulturhuset 2.0 fremheves som et fremragende og inspirerende prosjekt av høy kvalitet der bevarte historiske spor danner bakgrunn for de mange aktivitetene som foregår i kulturhuset.

Vinnerne av Oslo bys arkitekturpris 2018
Representanter for Tuvalu arkitekter, Kulturhuset i Oslo og Olav Thon mottok prisen fra ordfører Marianne Borgen og leder i byutvillingskomiteen, Victoria Marie Evensen.
Foto: Oslo kommune/Sturlason

Verneverdig murgård

Den verneverdige murgården i Youngs gate fra 1885 består av tre bygninger. Gården inneholder serveringssteder, arbeidsrom og arrangementsrom og er tilrettelagt for ulike aktiviteter.

– Ujålete og raffinert på samme tid. En overordnet idé om å knytte folk sammen gjennom kultur er omsatt til ny og inkluderende arkitektur, sier juryen blant annet om årets vinner.

Leder i byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen er godt fornøyd med at Kulturhuset 2.0 ble årets vinner.

Konsert Kulturhuset 2.0
Konsert på Boksen, ett av mange rom i Kulturhuset 2.0
Foto: Jan Khur

– Løsningen er smart, klimavennlig og gir nytt liv til eksisterende bygg. Løsningen er åpen, materialbruken er rå, der mye av det gamle er gjenbrukt. Det er summen av alle disse tingene som gjør årets vinner unik. Kulturhuset 2.0 er en optimalisering av gjenbruk av det vi allerede har i byen, sier hun.

– Tuvala arkitekter og Kulturhuset 2.0 er en veldig klar vinner, men de to andre byggeprosjektene som fikk hedrende omtale, er også svært bærekraftige og fremtidsrettede prosjekter, påpeker Evensen.

– Vi er avhengig av gode kandidater hvert år for å holde byens arkitektur på en høyt nivå, sier hun og føyer til at 19 ulike prosjekter ble foreslått, og at 10 av disse i utgangspunktet ble nominert til arkitekturprisen.

Det har vært et tett samarbeid mellom flere aktører underveis i prosessen: Kulturhuset, gårdeier, eier av nabobygårder, Plan-og bygningsetaten og Byantikvaren.


I fremtiden må vi belage oss mer på å bruke den allerede bygde byen, ikke bygge nytt, men endre det gamle.

Janne Wilberg, byantikvar

Byantikvar Janne Wilberg sier at hun er svært glad for at det var nettopp dette prosjektet som vant.

– Jeg vil først og fremst gratulere vinnerne som vi jo har hatt et nært samarbeid med under hele ombyggingsprosessen. Arkitektene har vist glimrende evne til å legge til rette for ny bruk, og har samtidig vist en nøyaktighet og nitidighet i sitt arbeid med å finne gamle tegninger, tilpasse til nytt og dokumentere materialbruken, sier Wilberg.

– Det gjør saksbehandlingen hos oss mye enklere når slik dokumentasjon foreligger, og saksgangen går atskillig fortere. Det er et eksempel til etterfølgelse, og noe alle arkitekter som jobber med rehabilitering og bevaringsverdige prosjekter burde få opplæring i. I fremtiden må vi belage oss mer på å bruke den allerede bygde byen, ikke bygge nytt, men endre det gamle, sier Wilberg.

Youngs gate 6
Bruk: kulturhus
Arkitekt: Tuvalu Arkitekter
Annen aktør: NP Bygg AS
Tiltakshaver: Kulturhuset i Oslo AS/Olav Thon
Areal: 1665 m2 BRA
Tuvala Arkitekter ble dannet for ni år siden av Mari Smørgrav og eies i dag av Mari Smørgrav og Anette Kjelland-Apold.

Mange ulike stemmer

De to arkitektene i Tuvala Arkitekter, Mari Smørgrav og Anette Kjelland-Apold har jobbet med prosjektet i halvannet år.

– Det var et svært spesielt prosjekt, vi har aldri samarbeidet så tett med så mange ulike brukere, etater og andre involverte, sier de.

– Vi har tilbrakt mye av tiden på selve byggeplassen. Det er slett ikke alltid kart og terreng stemmer overens når det kommer til gamle bygg som her, sier Smørgrav.

Smørgrav og Kjelland-Apold sier det også har vært meget lærerikt å jobbe med så mange ulike interessegrupper og at brukerne ble brukt i stor grad for å komme til de ultimate løsningene.

Kulturhuset 2 0 Foto
I Kulturhuset serveres det mat store deler av døgnet.
Foto: Jan Khur

Juryen om årets vinner

«I Kulturhuset finner juryen et svært levende og variert miljø nærmest til alle døgnets tider og alle ukens dager. Dette livet har funnet sin plass innenfor en typisk Oslo-bygård og bakgård. Kreftene bak har sett kvalitetene som allerede lå i bygningsmassen og de romlige sammenhengene, og det er på en måte gjort «minst mulig». Det som er gjort er gjort med stor kjærlighet til eksisterende materialkvaliteter, materialbruk, og på en måte slik at selv tidligere tiders bruk, slitasje og til dels forfall har funnet sin plass i den endelige opplevelsen. Bygget er også demokratifremmende og en arena for ytringer, debatter og seminarer, i tillegg til å være en møteplass og et sted for gode opplevelser.», skriver juryen blant annet i sin begrunnelse.

Med arkitekturprisen vil Oslo kommune hedre ny og god arkitektur. Det er Rådet for byarkitektur som nominerer kandidater til pris og hedrende omtale. Oslo bystyres byutviklingskomité avgir deretter sin innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen. De nominerte presenteres i en utstilling som kan sees på Rådhusplassen fram til 28. oktober.

Les mer om Oslo bys arkitekturpris

Hedrende omtale

Utover prisvinner fikk to andre byggeprosjekter i Oslo hedrende omtale:

Førstehjemsboliger i Ulsholtsveien 31 på Furuset ved Haugen/Zohar Arkitekter AS, landskapsarkitekt Dronning Landskap AS og stiftelsen Betanien Oslo. «Det realiserte prosjektet er basert på en klar ide om å skape et samspill mellom eksisterende hus og ny bebyggelse, åpne utearealene mot Furuset kulturpark i sør og utvikle en hage som inviterer til et sosialt fellesskap.»

Bumerangbrua og Jungelbrua på Alna (Kryssing av Ytre Ringvei) ved Landskapsfabrikken AS, arkitekt SAAHA AS, broingeniør Degree of Freedom AS og byggherre Oslo kommune, Bymiljøetaten

«Prosjektet har realisert en manglende turveiforbindelse i et ulendt område som del av byens satsning på et viktig lavterskeltilbud for alle. Prosjektets høye standard og gode stedstilpasning styrker de eksisterende landskapskvalitetene og tilfører et ellers trafikkutsatt område helt nye stedskvaliteter.»

Her kan du lese om de 19 kandidatene til Oslo bys arkitekturpris 2018.

Publisert: 18. Oktober 2018

Les også disse sakene