Byplan

ByplanOslo flytter

ByplanOslo flytter inn på Oslo kommunes nettsted. Dermed får kommunens nettsted sin første, redaksjonelle flate.

ByplanOslo blir driftet av byutviklingssektoren med Plan- og bygningsetaten som redaktør, og skal gi oslofolk innblikk i hvordan kommunen arbeider med byutvikling. Ved å skrive på en lett forståelig og tilgjengelig måte håper vi å skape interesse for byutviklingen og øke medvirkningen.

Nå blir ByplanOslo å finne på Oslo kommunes nettsider.

– For å nå flere er det en stor fordel å komme inn på www.oslo.kommune.no, sier kommunikasjonsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Trude Isaksen. – På denne måten knytter vi tjenesteinnhold og redaksjonelt innhold smidig sammen, og Oslo kommune blir en tydeligere avsender av innholdet. Samtidig nyter vi godt av den kompetansen som kommunen allerede har i den sentrale webforvaltningen.

Oslo kommunes nettsider ble relansert i 2015 som et rent tjenestenettsted. ByplanOslo er det første steget inn i redaksjonell retning.

Trude Isaksen
Kommunikasjonsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Trude Isaksen, håper å nå flere lesere ved å komme inn på Oslo kommunes nettsted.
Foto: Plan- og bygningsetaten

- Vi har sett behovet for en flate hvor Oslo kommune kan presentere et mer engasjerende innhold, sier seksjonsleder i Oslo kommunes webforvaltning, André Myrbråten. – Å løfte et eksisterende magasin inn på nettsidene har vært en spennende utviklingsprosess.

- Vi er stolte av resultatet, sier Isaksen, og gleder oss til å presentere nye ByplanOslo for leserne våre. Målet vårt videre er å utvikle ByplanOslo til et nettmagasin for hele byutviklingssektoren i Oslo kommune i nært samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Byantikvaren.

Utviklingen er gjennomført i et samarbeid mellom den sentrale webforvaltningen i Oslo kommune og Plan- og bygningsetaten. Arbeidet er utført av kommunens interne design- og utviklingsressurser gjennom vinteren.

- Nå skal vi høste erfaringer med den nye flaten i tiden fremover, sier Myrbråten, men dette har gitt oss god erfaring for å utvikle andre, redaksjonelle konsepter senere. Vi jobber både med magasinkonsepter og andre typer formidlingsflater for blant annet statistikk og kampanjer.


Å løfte et eksisterende magasin inn på nettsidene har vært en spennende utviklingsprosess.

André Myrbråten, seksjonsleder i Oslo kommunes webforvaltning.

Lang historie

ByplanOslo ble først lansert i januar 2014. Plan- og bygningsetaten hadde i årene 2006-2009 et innstikk i Oslo kommunes papirpublikasjon Oslo Nå som gikk til alle husstander i byen. Deretter kom Byblikk, en egen papirpublikasjon som varte fream til 2011. Etter et forsøk med en app i 2012, besluttet Plan- og bygningsetaten å opprette et nettmagasin. Hensikten var å gi innblikk i hvordan og hvorfor planer og områder utvikles, og hvordan Oslo kommune jobber med byutvikling. I 2017 hadde ByplanOslo ca. 170 000 unike sidevisninger.

Oslo kommunes nettsted omfatter i dag alle kommunens tjenesteområder og har ca. 20 000–30 000 besøkende hver dag. Nettsidene gjennomgikk en stor utvikling i årene 2014 til 2015, og fremstår i dag som et tidsriktig tjenestenettsted.

Lørenparken

Ti års innsats for åpenheten

Det litt tørre navnet «Saksinnsyn» skremmer ikke: 5500 besøkende hver dag viser at nett-tjenesten er viktig for mange i Oslo.

Siri Gauthun Kielland

Balansekunstneren i byen

Da hun var barn, lot hun søsteren ta seg av dukkene mens hun selv bygde husene som dukkene skulle bo i. I dag styrer hun husbyggingen i Oslo, og skal balansere mellom mange ønsker og krav.

Ellen S de Vibe

Veiviser og huggestabbe

Oslo vokser rekordraskt. Politikere, utbyggere, boligeiere, bybrukere; alle har vi meninger om hvordan byen skal være. Midt i stormen sitter byplansjef Ellen S. de Vibe.Publisert: 25. April 2018

Les også disse sakene