Byplan

Ikke flytt inn i en brannfelle!

Sommeren er høysesong for studentenes hybeljakt, men på markedet finnes det også hybler som kan være brannfeller. Plan- og bygningsetaten og Brann- og redningsetaten har laget en sjekkliste som studenter kan ta med på visning.

Studentsamskipnaden har ikke nok hybler til alle som vil studere i Oslo. Det betyr at mange må ut på det private markedet for å skaffe seg tak over hodet.

– Det er selvfølgelig viktig å skaffe seg en hybel, men liv og helse er viktigere, sier Astrid Myhra, gruppeleder for tilsynsavdelingen i Plan- og bygningsetaten.

Rømningsveier og inneklima bør være første prioritet hos enhver student som er på boligjakt.

Hege Hammer og Astrid Myhra
Hege Hammer (Brann- og redningsetaten) og Astrid Myhra (Plan- og bygningsetaten) viser frem sjekklista.
Foto: Oslo kommune

Alle har rett til trygge og gode boligforhold som ikke går utover helse og trivsel.

Mange studenter er heller ikke kjent med hvilke krav hybelen må oppfylle for å være godkjent som bolig. Kjeller- og loftsleiligheter er ikke alltid godkjent som bolig selv om de er innredet som det.

Sjekkliste for studenter på boligjakt

– Derfor har vi laget sjekklisten til hjelp for studenter som skal på boligjakt, og kravene til brannsikkerhet og inneklima skal alltid oppfylles, sier Myhra. – Vårt råd til studentene er å ta med sjekklista på visning, og still utleier til ansvar for at alt er i orden.

  • Er boligen i kjeller eller loft? Sjekk at du har to uavhengige rømningsveier hvorav vindu kan være én.
  • Er vinduet stort nok til at du kommer deg ut hvis noe skjer? Dette er spesielt viktig i lofts- og kjellerrom. Prøv å åpne vindu og vurder om du vil klare å komme deg ut.
  • Har boligen fungerende røykvarslere? Batteri i røykvarsler skal som hovedregel byttes én gang i året.
  • Dersom leiligheten er koblet til en brannsentral, sjekk at den står i normal drift.
  • Sjekk at boligen har slokkeutstyr i form av husbrannslange og/eller håndslokker. Slokkeutstyret skal kunne brukes i alle rom og at brannslukkingsapparatets trykkmåler (pil) peker mot grønt.
Last ned sjekklisten, og del den gjerne med venner og bekjente
  • Vær oppmerksom på dårlig lukt og se etter soppdannelse på vegger, tak og gulv. Fukt, mugg og sopp kan føre til helseproblemer.
  • Sjekk at det er god ventilasjon, og mulighet til å lufte.
  • Spør utleier om dokumentasjon på radonnivået. Radon er naturlig radioaktivitet som finnes i grunn og jordluft. Høye nivåer er helseskadelig og øker risikoen for lungekreft. Utleier skal kunne dokumentere at radonnivået er tilfredsstillende.
  • Sjekk om vinduet gir nok dagslys. Vindusarealet bør være mer enn 10 prosent av gulvarealet.
  • Spør utleier om det er lytt mellom rommene/leilighetene i bygget. God lydisolasjon er viktig for søvn, hvile og konsentrasjon.
Branntau
Brenner det i trappen opp til loftet, vil det ha alvorlige konsekvenser dersom eneste mulighet for å rømme, er ut igjennom et takvindu for så og måtte ta seg ned flere etasjer i et tau. Bildet er fra en befaring.
Foto: Oslo kommune

Store konsekvenser og mørketall

Om det brenner i en liten kjellerleilighet hvor eneste rømningsvei er et trangt kjellervindu så er sjansen for at man klarer å berge seg ut liten. Rommet fylles fort med røyk, og røyken tar liv.

– Dårlig tid, lite penger og manglende erfaring med et presset utleiemarked kan lett føre til forhastede beslutninger som kan få alvorlige konsekvenser for studentene som inntar storbyene de neste ukene, advarer Hege Hammer, sjef for brannforebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat.


Det er selvfølgelig viktig å skaffe seg en hybel, men liv og helse er viktigere.

Astrid Myhra, Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten får ca 5-10 henvendelser per måned hvor folk lurer på om hybler og leieboliger er lovlige og godkjente. Også Brann- og redningsetaten får inn meldinger om ulovlige forhold.

– Her er det store mørketall, konstaterer Hege Hammer.

Mørketallene kan ha bakgrunn i at leietakerne ikke er kjent med kravene til brannsikkerhet og inneklima.

– Derfor vil vi oppfordre alle som skulle komme over et leietilbud de tror er ulovlig om å ta kontakt med oss. Da kan vi følge opp og hindre at andre blir utsatt for det samme, understreker Astrid Myhra.

Tildekking av rømningsvei
Det skal være minst to rømningsveier hvorav vindu kan være én. Her har soveromsvinduer i kjelleren blitt dekket til. Bildet er fra en befaring.
Foto: Oslo kommune
Gjennom dette hullet i veggen må Ragnhild Ertshus åle seg for å komme inn i neste rom. I tilfelle brann er det å håpe at det er flere veier ut.

Leter etter brannfeller i Oslos Escape Rooms

Hvor er nødutgangen? Hva med røykvarslere? I Oslo finkjemmes samtlige Escape Rooms for å kontrollere om brannsikkerheten er god nok.

Martin og Camilla har forlatt Holmlia til fordel for flott utsikt til landlige omgivelser ved Akerselva fra smijernsbalkongen til den nye leiligheten på Grünerløkka.

Hvem kjøper bolig i Oslo?

– Vi byttet rekkehus og landlige omgivelser på Holmlia med en mindre leilighet i femte etasje uten heis på Grünerløkka. Og elsker det!

Svein og Wenche Sæterdahl utenfor hytte nummer 100 000.

Oslos adresse nummer 100 000

En hvitmalt hytte i Solvang kolonihager er merket for livet. Her er fortellingen om et lite stykke oslohistorie.

FilerPublisert: 20. Mai 2021

Les også disse sakene