Vinner 2016: Ullevål tårn til topps

«Et fremragende eksempel på nyskapende og svært vellykket boligbyggeri». Juryen var i godlune da den delte ut Oslo Bys arkitekturpris 2016 til Ullevål tårn.

– En fin anerkjennelse og en bekreftelse på at vårt samarbeid med byggherrene bærer frukter. Vi håper at bygget har en folkelig appell, at folk liker bygget vårt. Det er et eksempel på myk modernisme, sier en glad prisvinner, arkitekt Ole Einejord i CODE: Arkitektur.

Bygget som erobret den gjeve Oslo-prisen, ligger vest for Ullevål sykehus og inneholder 32 leiligheter. Fasaden på det åtte etasjer høye «tårnet» har stående kledning i impregnert gran, og utkragede balkonger bidrar sterkt til å gjøre bygget til et friskt pust i et etablert blokkmiljø fra 1950- og 60-tallet.

For annet år på rad

De store asketrærne som var på tomten, er bevart, og en dam er anlagt sør for bygget. «Uteanlegget fremstår som en integrert del av rommet mellom husene i området,» anfører juryen. Uteanlegget er signert Dronninga Landskap, og firmaet vinner dermed prisen for annet år på rad (fjorårets vinner var Bjerkedalen Park).


– Dette er en pris som løfter fram også landskapsfaget, det er vi veldig glade for. Det er også en komplett pris, med solid juryering, utstilling, bok og publisering.

Rainer Stange, Dronninga Landskap

– Dette er en pris som løfter fram også landskapsfaget, det er vi veldig glade for. Det er også en komplett pris, med solid juryering, utstilling, bok og publisering, sier Rainer Stange i Dronninga Landskap. I tillegg til Code: Arkitektur og Dronninga gikk årets pris også til byggherrene Stolt Eiendom og Solon Eiendom.

– Det var et vanskelig valg mellom de tre finalistene, og årets konkurranse hadde veldig mange gode deltagere. Håndverksmessig er de svært godt gjennomført, sier Ellen Hellsten, leder av Rådet for byarkitektur. Rådet utgjør fagjuryen, som innstiller priskandidater til byutviklingskomiteen, mens forretningsutvalget i Oslo kommune – og ordføreren – formelt deler ut prisen.

Tre ulike prosjekter

Det var tre ulike prosjekter som møttes i årets finale: et utendørs treningsanlegg, en boligblokk og et rehabilitert og modernisert kontorbygg, nesten 100 år gammelt.

– Både i form og innhold er de ulike. Men til felles har de en sterk og stedtilpasset arkitektur som bidrar til å gi nye kvaliteter til byen, samtidig som de har en høy arkitektonisk kvalitet i seg selv, sier Ellen S. de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten.

Hedrende omtale gikk dermed til Ammerudgymmen, et utendørs treningsanlegg bygd på en resttomt langs T-banelinjen. Beboere på Ammerud har, i et medvirkningsprosjekt, deltatt i planlegging og utforming. Tomten på 3000 kvadratmeter er blitt en park, et uformelt møtested og en lokalt forankret arena for lek og kreativitet. Arkitekt/landskapsarkitekt er Eriksen Skajaa Arkitekter og Lala Tøyen. Byggherre er Oslo kommune, bydel Grorud.

Hedrende omtale gikk også til Bygdøy Allé 4, «Framgården», som ble oppført i 1921. Bygget er tegnet av den kjente arkitekten Magnus Poulsson. Kontorbygget på i alt 2700 kvadratmeter BTA har nå gjennomgått en omfattende rehabilitering og modernisering. Det er gjort store grep innvendig, mens fasaden framstår som nærmest uendret. Det opprinnelige overlyset er etablert på nytt, og nye åpninger i etasjedekkene sørger for dagslys fra loft til kjeller. Arkitekt rehabilitering: Hille Strandskogen Arkitekter AS. Byggherre: Møller Eiendom Holding AS.

Uten forside eller bakside

Viktige momenter for juryen som altså landet på Ullevål tårn, er at bygget ikke har en «forside» eller «bakside», og det ivaretar uvanlig godt dagslysforhold og utsyn gjennom store, horisontale vindusbånd og lavt rekkverk på balkongene. Det understrekes også at tårnet utfordrer etablerte oppfatninger om kvalitet i det kommersielle byggeriet og er et viktig innspill i debatten om bokvalitet.

– Vi har en visjon om å bygge boliger som har noe ekstra. Byggekostnadene for Ullevål tårn er ca. 15 prosent høyere enn normalt, men vi tror markedet er villig til å betale for kvalitet. Salget av leiligheter har gått kjempebra, sier en fornøyd prisvinner i Solon Eiendom, Tom André Svenning-Gultvedt.

30 prosjekter var meldt på i konkurransen om Oslo bys arkitekturpris i år. Variasjonen var stor: Skoler, kontor- og næringsbygg, parker, sjøbad, eneboliger, større boligprosjekter – og en gjenbruksstasjon og et garderobehus. Fagjuryen reduserte først de 30 til 25 kandidater før de tre finalistene ble plukket ut. De 25 kandidatene står utstilt på Rådhusplassen frem til 30. oktober.

I tillegg til byutviklingskomiteen og Rådet for byarkitektur deltar Plan- og bygningsetaten i prisarbeidet. Utstillingen og prisutdelingen er en del av det utvidede programmet til Oslo arkitekturtriennale.

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny og god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, samt vise frem den nyeste og beste Osloarkitekturen.

Hvem kan få prisen? Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring kan vinne prisen.

Se alle kandidatene for Oslo bys arkitekturpris 2016. Prisen består av en plakett, som gis til byggherren og skal festes på byggverket, diplomer, samt et beløp på 50 000 kroner til arkitekten. Inntil to nominerte prosjekter kan gis hedrende omtale. Alle får diplomer.

Utstilling

Se årets 25 kandidater, samt de tre finalistene og vinner.

Når: Utstillingen varer til 30. oktober 2016.

Hvor: RådhusplassenPublisert: 14. Oktober 2016

Les også disse sakene


Oslo kommune byvåpen Oslo kommune