Byplan

Om oss

ByplanOslo er et nettmagasin om byutvikling. Vi skriver mest om de store utviklingsprosjektene i Oslo, om områdeutvikling, planer og prosjekter, men også om mindre saker. Les oss dersom du vil følge med på hvordan Oslo utvikler seg!

Utgiver:
Plan- og bygningsetaten,
Oslo kommune

Ansvarlig redaktør:
Siri Gauthun Kielland
E-post:
byplanoslo@pbe.oslo.kommune.no