Byplan

Jordal park blir grønnere og blåere

Lek og moro, ro og gode stunder i det grønne. Gjennom det hele sildrer en bekk, som du kan dyppe tærne i. Om halvannet år vil Nye Jordal park være klar til å tas i bruk.

Det har alltid vært en «park» rundt idrettsanlegget på Jordal, men den som Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten startet arbeidet med i disse dager, er i en helt annen liga.

– Barn og unge har alltid kommet til Jordal for å trene. Straks treningen er over, har de reist hjem igjen. Når den nye parken står ferdig i juni 2020, håper vi at folk stopper opp og blir litt, sier prosjektleder Dan Paulsen i Bymiljøetaten (BYM).

Paulsen trekker frem skisser som viser forvandlingen han tror skal lokke folk til Jordal. Der parken før har hatt fokus på idrettsmiljøet og stort sett blitt brukt som gjennomfartsåre, blir den nye et sted for rekreasjon. Her skal barn leke og folk møtes og ha det hyggelig.

Grønne plener, gangveier og sykkelveier erstatter de store asfalterte områdene som i dag er parkeringsplasser og kjøreveier. Lekeplassen blir gjort helt om og får nye apparater. Det blir ryddet opp i Hundremeter-skogen og alléen med de fredete almetrærne vil bestå. I tillegg vil de få selskap av 79 nye trær, som plantes rundt i parken.

Dan Paulsen er Prosjektleder for Nye Jordal Park. Han håper at parken blir så fin at folk ikke bare trener der, men fristes til å oppholde seg der en god stund
Dan Paulsen er Prosjektleder for Nye Jordal Park. Han håper at parken blir så fin at folk ikke bare trener der, men fristes til å oppholde seg der en god stund.
Foto: Kristin Nilsen

Sprellende fisk

Og det mest overraskende grepet: Et åpent vannspeil, en dam og en rislende bekk vil møte publikum ved inngangen til Jordal Amfi. Derfra renner det 200 liter vann i sekundet ned gjennom parken, fra Amfiet og helt ned til vendesløyfa for busser. Og i bekken vil det svømme fisk.

– Vi tror det blir fint, sier Paulsen.

Det er Hovinbekken som skal graves frem i lyset. I dag ligger den i en kulvert under bakken i selve Amfiet.

HÅND I HÅND: Det tverretatlige samarbeidet har vært viktig for gjenåpninger av vassdragene i Oslo.

Bekker og elver skal fram i dagen!

Å bygge by har gått hardt ut over vassdragene i Oslo. 67 prosent av bekke- og elveløp ble lagt i rør, før trenden snudde på 90-tallet. Nå står gjenåpninger høyt på agendaen i kommunen.

Fisken, som kommer fra Teglverksdammen på Hasle, svømmer i rør fra Ensjø til Jordal, og derfra i en åpen bekk helt ned til Åkebergveien. Under Åkebergveien svømmer den igjen i rør og kommer ut igjen i en åpen bekk som renner gjennom hele Klosterenga park.

– Klosterenga park skal prosjekteres i 2019 og bygges i 2020-2021, sier Paulsen.

Og fiskene kan ikke være helt trygge i Hovinbekken.

– Det er lov å fiske i alle vassdrag i Oslo kommune, såfremt man har et fiskekort.


Når den nye parken står ferdig i juni 2020, håper vi at folk stopper opp og blir litt.

Dan Paulsen, prosjektleder for Jordal park.

Mindre biltrafikk

En god del av parkeringsplassene folk er vant til å finne når de kommer til Jordal, blir borte. Av totalt 61 P-plasser vil 14 være reservert for funksjonshemmede.

– Folk vil måtte venne seg til å komme hit uten å bruke bil. Kollektivtilbudet med buss og bane er godt utbygd. Vi anbefaler at foreldre til unger som trener her, går inn for mer samkjøring, oppfordrer Paulsen.

Han mener det viktigste er å legge til rette for gående og syklende. Om ikke altfor lenge vil barn, som blir sluppet av ved vendesløyfa, kunne gå på en bilfri gangvei frem til hallen. I dag deler de en dårlig belyst kjørevei med bilene når de skal trene.

Apropos tryggere. I dag er det ganske mørkt på Jordal på kveldstid, og det er ingen hemmelighet at parken huser andre enn de som kommer for å trene.

– Den nye parken vil bli godt belyst, lover han.

Jordal park ligger i Jordal idrettspark, mellom Kampen, Vålerenga og Ensjø.

Dette skal skje i Jordal park:

  • Sikre bedre adkomst til Ishallen.
  • Flere og større grøntarealer.
  • Åpne Hovinbekken. Anlegge dam og rennende bekk.
  • Etablere turvei, gang- og sykkelveier gjennom parken.
  • Sørge for bedre belysning i hele parken.

Les mer om arbeidet med Jordal park

Jordal Amfi ble bygget som hovedarena for ishockey til vinter-OL i Oslo i 1952. I 2016 avgjorde et enstemmig bystyre å rive Amfiet og bygge en ny ishall på samme sted. Opprinnelig skulle den nye ishallen stått ferdig høsten 2018. Nå satses det på åpning høsten 2020.

Les mer om arbeidet med Jordal Amfi.

Skateparken

Midt inne i idrettsparken ligger Skateparken. Mens gravemaskiner og anleggsutstyr i resten av området viser at «her pågår det arbeid», er det stille i Skateparken.

For mens nye Jordal Park har status som en integrert del av Oslo kommunes arbeid med nye Jordal Amfi, gjelder ikke dette for Skateparken. Den driftes i privat regi av RulleJordal Skateboardklubb. Det er ikke bevilget penger til utbedring av anlegget, i hvert fall ikke i denne omgang.

Men dette kan endre seg, ifølge prosjektleder Dan Paulsen. Han viser til at skateområdet er mye brukt av ungdomsmiljøet på Jordal, og at det ligger til grunn at også Skateparken skal oppgraderes.

– Faktisk starter forprosjekteringen i 2020. En ny skatepark kan trolig være klar i løpet av 2021-2022, opplyser han.

Joakim Wang og Mina Kvistum (16)
Joakim Wang og Mina Kvistum (16) er to av ildsjelene i Skateparken på Jordal. Wang er leder for RulleJordal Skateboardklubb, Mina Kvitsum tilhører rulleskøytegjengen i klubben.
Foto: Kristin Nilsen

Drømmer om betongramper

Joakim Wang, leder i RulleJordal Skateklubb, liker det han får høre. Klubben har hatt driftsansvaret for anlegget siden 2008. Da sto det en skaterampe fra 1999 der, som var så falleferdig at kommunen ville rive den.

– Da overtok vi, sier Wang. Siden har ildsjelene i RulleJordal flikket, lappet, bygget nye ramper og gjort alt grunnarbeid. Alt utført på dugnad av frivillige i klubben.

– Arealet er utvidet til det dobbelte. Men som du ser, alt er laget av treverk, og det råtner …

Klubbens høyeste ønske er et nytt anlegg, bygget i betong. Det gir mindre vedlikeholdsarbeid, men koster mer.

– Vi som leder klubben ønsker ikke bare å stå her med snekkerbelte på. Vi vil bruke mer tid på aktiviteter for barn og unge: skate, tilby kurs, arrangere konkurranser og kanskje en konsert innimellom, sier Wang.

Nordre Skraning Med Lekeplass Sett Fra Klubbhuset
Lekeplassen blir gjort helt om og får nye apparater.
Ill: Oslo kommune

Samholdet viktigst

Mina Kvistum (16) var åtte år da hun kom til Skateparken første gang. Fra hun var 12 - 13 år kom hun hver dag.

Hun startet med sparkesykkel, nå er rulleskøyter hennes spesialitet, og hun gjør det bra. Hun ble nr. 3 i NM for jenter i 2018. Hun stilte også i NM for gutter, der ble hun nr. 2.

– Det betyr vel at jeg egentlig kom på førsteplass, ler hun.

16-åringen har ambisjoner, men den viktigste grunnen til at hun kommer til Skateparken, er samholdet.

– Det er som et eget lite samfunn. Vi liker å henge sammen her, og det er åpent for alle.

I 2013 mente Oslo kommune at det var rundt 10 000 skatere i byen. Samme år bevilget Oslo kommune penger til oppgradering av Skateparken. I august det året ble NM i skateboard arrangert på Jordal.

Nå setter Wang sin lit til at det om to år kommer bevilgninger til bygging av ny skatepark.

– Skating er det som var løkkefotball på 1950-1960 tallet, da kidsa kom og alltid fant noen. Sånn er det her på Jordal, slår Wang fast.

Svartdalsparken

Parkbyen Oslo: – Velkommen til min demokratiske hage

Oslo har hundrevis av parker, og alle skal ha en park innen gangavstand. Det vet oslofolk å sette pris på, og bruker parkene som sin egen hage – ikke minst nå i sommermånedene.

Samarbeidet mellom initiativtaker Tommy Gulliksen fra lokalmiljøet og Mads Bruun Nakkerud (til høyre) i Sagene bydel har resultert i en oppgradert og populær møteplass i Iladalen.

Gode idéer gir gode møteplasser

Bak det litt tørre navnet «Kommunedelplan for torg og møteplasser» skjuler det seg mye liv og røre og samvær og lek. Og mulige penger. Som i den nye Iladalen park.Publisert: 25. Januar 2019

Les også disse sakene