Byplan

Kartfester TV-aksjonen

Når bøssebærerne fra TV-aksjonen i Oslo ringer på dørklokka hjemme hos deg på søndag, er det med kart laget av Plan- og bygningsetaten.

På søndag går den årlige TV-aksjonen av stabelen. I år skal pengene gå til Kirkens bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Men millionene strømmer ikke inn av seg selv. 100 000 bøssebærere banker på dører og til det trenger de kart. I Oslo er det Plan- og bygningsetaten som lager kartene som de 4000 bøssebærerne orienterer seg med.

- Dette er en av de mest meningsfylte kartjobbene vi gjør, sier senioringeniør Mario Gil Sanchez.

Sanchez er geograf og jobber i avdeling for geodata. Kartene vi leverer er et resultat av mange års samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten og sekretariatene for TV-aksjonen i Oslo, fortsetter han.

Ferbar og Sanchez
Mario Gil Sanchez og Michaela Ferbar i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Rolf Rolid

Byaksjonskoordinator for årets TV-aksjon i Oslo, Borgar Bohlin, er takknemlig for hjelpen.

- Vi får uvurderlig støtte fra Plan- og bygningsetaten i form av trykking av rodekart til bøssebærere, oversiktskart til bydelskomiteer som planlegger aksjonen lokalt, og større bykart som pryder veggene på Oslo-kontoret. Dette utgjør en enormt viktig del av logistikken som muliggjør at 5000 bøssebærere banker på dører hos alle husstander i Oslo, mens det samtidig sikrer at samme husstand ikke får besøk to ganger, sier Bohlin.

  • TV-aksjonen har blitt arrangert en søndag i oktober hvert år siden 1974.
  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og har lang tradisjon i det norske samfunnet.
  • Hvert år besøker 100.000 bøssebærere samtlige av Norges 2,3 millioner husstander.
  • Siden oppstarten av TV-aksjonen i 1974, har det norske folk bidratt med mer enn 7,5 milliarder kroner.
  • Mange millioner mennesker har fått hjelp og et bedre liv på grunn av innsatsen til Norges befolkning i TV-aksjonen.

Mer enn 4000 kart

– Vi lager og leverer tre typer kart til sekretariatet for TV-aksjonen i Oslo, sier Michaela Ferbar. Hun er geodataingeniør og geograf i avdeling for geodata.

– Det ene er et 2 x 2 meter stort oversiktskart i målestokk 1:10 000. Kartet viser alle bydelskomiteene i byen og brukes av sekretariatet for TV-aksjonen i Oslo. Ut av oversiktskartet lager vi 52 kart med oversikt over alle rodegrenser i en bydelskomite sitt ansvarsområde. Kartene som bøssebærerne bruker heter rodekart og dekker et bestemt område. Vi lager 4064 slike rodekart.

Karteksempel Uranienborg
Slik ser et av de 52 kartene med rodegrenser som bydelskomiteene får.
Ill:: Plan- og bygningsetaten

Trygge og barnevennlige gangruter

På rodekartet står det blant annet hvor mange husstander som omfattes og en rutebeskrivelse. Her er det også satt av plass til tilbakemeldinger og beskjeder fra bøssebærerne.

– Vi er opptatt av at rodene både skal være trygge og barnevennlige. Vi forsøker så langt det praktisk lar seg gjøre å unngå ruter som krysser store veier eller inneholder hindringer som kan oppfattes som utrygge for spesielt barn og unge, forklarer Sanchez og Ferbar.


Dette er en av de mest meningsfylte kartjobbene vi gjør.

Mario Gil Sanchez, senioringeniør i Plan- og bygningsetaten

– Oslo vokser og byen får flere boliger og boligfelt, og nye veier og gater oppstår i forbindelse med byveksten. Derfor må kartene vi lager kvalitetssikres og oppdateres hvert år. I år har vi også fokusert på å gjøre rodekartene enda mer brukervennlige og lettere å lese, sier senioringeniør Elisabeth Hansen Dreyer i kartformidlingsenheten.

TV-aksjonen
Noen av de ansatte i avdeling for geodata som har jobbet med kartene. Fra venstre Islem Ben Aicha, Elisabeth Hansen Dreyer, Henrik Dyrnes Gjerp og Trym Norløv Teigene.
Foto: Rolf Sandnes

Dette er årets TV-aksjon

Søndag 21. oktober er det tid for TV-aksjonen. I år går pengene til Kirkens bymisjon. Målet med TV-aksjonen er å skape flere møter som motvirker utenforskap,
endrer liv og forbedrer livskvalitet, enten veien inn er et varmt måltid og noen å snakke med, en seng for en natt, en sjanse å prøve seg i ny jobb eller bare å møte en som ser deg og inviterer deg inn. Du kan lese mer om TV-aksjonen på Kirkens bymisjons nettsider.Publisert: 17. Oktober 2018

Les også disse sakene