Byplan

– Vi skal skape en sosial og inkluderende by

Prosjektet Levende gater legger til rette for aktiviteter som byttemarked, gatefest, dugnad og lek.

– Hver bydel og hvert nabolag har sine unike kjennetegn og utfordringer. Innspillene fra beboerne gir oss verdifull innsikt som bidrar til å skape attraktive og funksjonelle gater som reflekterer lokale behov.

Det sier Arvild Bruun, prosjektleder for Levende gater i Plan- og bygningsetaten. Hensikten med prosjektet er at innbyggerne skal bruke gatene til dugnader, markeder, gatefest og lek.

Arvild Bruun
Prosjektleder Arvild Bruun ønsker at folk som bor og ferdes i området kommer med innspill til prosjektet.
Foto: Mathilde Spieler Palmers

Det er Byrådsavdeling for byutvikling som står bak bestillingen. Nå utforsker Plan- og bygningsetaten hvordan man kan lykkes med levende gater gjennom pilotprosjekter i tolv Oslo-gater. I tillegg skal prosjektgruppen utvikle et løsningsforslag for et søknadssystem slik som gjør det enkelt å søke kommunen om midlertidig bruk av gateareal.

 • Peter Møllers vei på Løren – bydel Grünerløkka
 • Mauritz Hansens gate i Homansbyen – bydel Frogner
 • Herslebs gate på Grønland – bydel Gamle Oslo
 • Hegdehaugsveien i Homansbyen – bydel Frogner
 • Rådhusgata – bydel sentrum
 • Motzfeldts gate – bydel Gamle Oslo
 • Brenneriveien – bydel Grünerløkka
 • Dr. Dedichens vei på Trosterud – bydel Alna
 • Hallingsgate – bydel St. Hanshaugen
 • Universitetsgata – bydel St. Hanshaugen
 • Ruseløkkveien – bydel Frogner
 • Dalsbergstien – bydel St. Hanshaugen, fra Ullevålsveien til Sofies gate og fra Sofies plass til Eldhuset

Les mer om Levende gater.

– Vi skal gjennomføre pilotgater over hele Oslo som skal bidra til aktivitet for alle aldersgrupper, uavhengig av alder og funksjonsevne, sier Bruun.

– Vi startet i 2022 og vil gjennomføre flere Levende gater i 2023. De er veldig ulike, både med tanke på aktiviteter, tidsrom og type område som stenges for biler. Felles for gatene er at de foregår i tett samarbeid med innbyggerne i området og bydelene.

Halfrid Mytting Hagemoen
Halfrid Mytting Hagemoen engasjerer seg i arbeidet med Levende gater. Foto: Mathilde Spieler Palmers
Foto: Mathilde Spieler Palmers

Skaper sosiale og trygge nærmiljøer

Hensikten med Levende gater er å bidra til sosialt naboskap, styrke tilhørighet og skape trygghet i nærmiljøet. Det innebærer å vise hvordan gater kan brukes til rekreasjon fremfor trafikk.

– Det er mange gater i Oslo som er forbeholdt bilen. Vi skal transformere byrommene og omprioritere bruken. Vi ønsker at folk skal føle eierskap og tilhørighet til byen, sier Bruun.


Vi ønsker at folk skal få en følelse av eierskap og tilhørighet til byen

Arvild Bruun, prosjektleder for Levende gater

Halfrid Mytting Hagemoen i Plan- og bygningsetaten legger til at prosjektet handler om å skape bedre samspill mellom alle som bruker gatene. Både at søppelbilen skal komme frem samtidig som gata kan gi nye muligheter for byens innbyggere.

– Det er fantastisk å se hvor mye magi som kan skapes på små arealer, sier hun.

Målgruppen for Levende gater er beboere, næringsdrivende og de som ferdes i området. Prosjektgruppa jobber også tett med de aktuelle bydelene og kommunale etater med gjennomføring av Levende gater. De skal være tilrettelagt for alle og det er gratis for alle.

LEvende gater
Halfrid, Agnes og Thikra forteller at Bydel Frogner er en engasjert bydel som jobber tett med innbyggerne.
Foto: Mathilde Spieler Palmers

Dugnad i Hegdehaugsveien

Levende gater i Hegdehaugsveien er et initiativ ledet av bydel Frogner med «Homansbyprosjektet» og innbyggerinitiativer for ombygging av gaten til et bilfritt gatetun.

På åpningen 4. mai ble det arrangert en felles dugnad hvor den øverste delen av gaten ble gjort klar. Dugnaden ble avsluttet med et felles måltid for alle beboerne i gaten, hvor det ble servert mat fra lokale restauranter.

Ønsker du å skape en levende gate? Både privatpersoner, sameier, borettslag og organisasjoner kan søke!
Dugnadsbilder
Haidara og Mudaser fikk i oppgave på dugnaden å frakte et lass med jord til et nytt blomsterbed.
Foto: Mathilde Spieler Palmers

– Spennende for oss som er yngre

Haidara og Mudaser stilte frivillig opp for å ta i et tak og bidra til forberedelsene til fire uker med liv i gaten. De synes dugnaden er et viktig og fint prosjekt å delta på sammen med folk i nabolaget.

– Dette er et bra prosjekt for folk i hele Oslo, og det er spennende for oss som er yngre. Du får en følelse av godt samarbeid og at du bidrar til et bedre nærmiljø, sier Haidara.

Ved blomsterkassene står Vera Holt. Hun jobber i Hage Crew og hjelper til med å skape en levende og fargerik gate med planter i alle slags farger.

– Om våren og sommeren vil det bugne av planter og grønt her. Planter betyr mye for opplevelsen av miljøet i området, og når folk bidrar blir plantene tatt godt vare på, sier hun.

Vera Holt fra Hage Crew
Levende gater har som mål å ikke bare inspirere innbyggere, næringsliv og andre til å gjøre mer, men også å synliggjøre de grønne initiativene i bydelene. Vera Holt fra Hage Crew forteller at grønne områder spiller en viktig rolle i å forbedre trivselen.
Foto: Mathilde Spieler Palmers

– Det gleder oss å se at naboer tar initiativ. Det er viktig å løfte frem livet som foregår i gatene, og vi ser det skaper et unikt fellesskap, sier Halfrid Mytting som tok turen innom dugnaden sammen med kollegaene Agnes og Thikra.

Hege og Hamado er spesialkonsulenter for utvikling av Homansbyen i Bydel Frogner.

De forteller om gode tilbakemeldinger fra innbyggerne.

– Levende gater er et av tiltakene vi ser bidrar til naboskapsfølelsen og positiv medvirkning fra innbyggerne i området. Når vi ser hvordan det fungerer i praksis, er det enklere å bli mer positiv til mer permanente endringer i gata, sier Hamado.

Du kan søke om

– Bilkjøringsmønsteret ved Nærmiljøhuset har blitt mer forutsigbart, og det er mindre bråk i gaten sammenlignet med tidligere. I tillegg bruker beboere og besøkende plassen på en helt annen måte enn før, forteller Hege.

– Ungdommene som deltok på dugnaden fortalte at det var den beste dugnaden de hadde opplevd. Generelt har responsen vært utelukkende positiv fra beboerne, legger hun til.

Runar S. Eggesvik på Kulturhuset i Youngs gate.

Offensiv for økt byliv

Å fjerne biler er en krevende prosess. Men å fylle sentrum med mennesker og aktiviteter kan være vel så vanskelig. Det nye handlingsprogrammet for økt byliv skal vise vei.

Brede Fagerheim Gilhuus og Almudena Diaz Camacho

Nå skal Oslo få ny gatenormal

Med den nye gatenormalen som nå er på høring, prioriterer Oslo byliv, universell utforming og klima. Men hva i all verden er en «gatenormal»?

Israt Jahan

Slik skal det bli mer byliv på Grønland og Tøyen

Nå er handlingsprogrammet for økt byliv på Grønland og Tøyen på høring. Vi spurte folk på gata om deres forventninger.Publisert: 06. Juni 2023

Les også disse sakene