Byplan

Starten på et nytt og bedre liv på Langøyene

På Langøyene er nå siste spadetak tatt. Splitter nye fasiliteter står klare til bruk. Endelig er alt lagt til rette for å nyte sommersesongene på denne perlen i Oslofjorden.

Det var sommeren 2013 man ante ugler i mosen. Avfall kom til syne på gressletta og skapte uro. Langøyene ble midlertidig stengt, og undersøkelser ble gjort. Heldigvis ble det ikke avdekket noen fare for publikum ved besøk på øya, men tilstanden i sjøen var det verre med. Gressletta, praktisk talt bare var et jordstykke som dekket over et tidligere avfallsdeponi, var ikke tett – noe som førte til at miljøgifter i høye konsentrasjoner lakk ut i Oslofjorden.

– Dette bidro til forurensning av den populære fjorden vår. Noe måtte gjøres. Selv om det er Bymiljøetaten som forvalter Langøyene, så er det Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som har kompetanse og hovedansvar for kommunens forurensede grunn. Vi fikk derfor oppdraget med å utrede og gjennomføre miljøtiltaket, forteller direktør Eskil Bråten i EBY.


Nå er vi kvitt en av forurensningskildene i fjorden vår og dermed ett steg nærmere en friskmelding av Oslofjorden.

Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling

Sikring av det tidligere deponiet innebar å renske overflaten av gressletta. Hytta som ligger i yttersonen av sandstranda, og som leies ut til Den norske turistforening (DNT), lå akkurat utenfor tiltaksområdet - men resterende fasiliteter måtte rives og erstattes av nye: Ruter-kaia, toaletter, kiosk, strandvolleyballbane, gangveier og strand.

Hanne Marcussen
FORNØYD: Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen er glad for at vi nå endelig er kvitt en av forurensningskildene i Oslofjorden.
Foto: Elisabeth Tobiassen Faane

Splitter nye fasiliteter

EBY ble helt ferdig med miljøtildekkingen i januar 2022, og har tidligere skrevet om historien knyttet til det tidligere avfallsdeponiet og publisert en video av hvordan miljøtiltaket er blitt gjennomført.

– Noen tilbud på Langøyene er helt nye. Etter å ha tatt en forfriskende dukkert i sjøen kan du nå skylle av deg saltvannet i en kaldtvannsdusj ved stranda som ligger som en lagune på sydsiden av øya. De som lengter etter en varm dusj etter en natt i telt, kan nå nyte nettopp det og kle seg om i garderobene i de fem toalettbyggene på nordre kolle. Tidligere inneholdt drikkevannet spor av saltvann, og det var derfor ikke anbefalt å drikke, men nå er Langøyene koblet på vann- og avløpssystemet fra fastlandet, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

  • Gressletta mellom de to oddene på Langøyene var et avfallsdeponi fra 1908 til 1948
  • Sommeren 2013 begynte avfall å komme til syne på gressletten og miljøtekniske undersøkelser viste høye konsentrasjoner av miljøgifter som lakk ut i Oslofjorden
  • Øya ble stengt våren 2020 da Eiendoms- og byfornyelsesetaten startet arbeidet med å miljøsikre det tidligere deponiet
  • Veidekke Entreprenør AS har gjennomført arbeidet som en totalentreprise og prosjektkostnaden har vært på 512,5 millioner kroner
  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten ferdigstilte sitt arbeid på Langøyene før påske 2022
  • Bymiljøetaten har nå overtatt øya som forvalter med driftsansvaret for Langøyene

Ikke minst er et badeanlegg med rampe, et flytende svømmebasseng og en bølgebryter etablert ved den nye stranda. Denne viktige tilretteleggingen gjør det mulig for alle å ta seg en dukkert mens sommersola steker, også rullestolbrukere. Den nye kaia er dessuten tilpasset Ruters nye, elektriske ferjer som begynner å kjøre til Langøyene ved tradisjonell sesongstart i mai. DNT planlegger dessuten utleie av kajakker, så det kan bli et tilbud i fremtiden.

Badeanlegg
BADEANLEGG: Et flytende svømmebasseng med HC-rampe står nå klar til bruk ved stranden på Langøyene.
Foto: Elisabeth Tobiassen Faane

– Ny vegetasjon og oppgraderte turveier er på plass, men publikum må nok være litt tålmodige og la deler av gressletta vokse seg til da noe er nysådd. Men alt ligger til rette for å endelig nyte en sommersesong på Langøyene uten å bli forstyrret av støyende anleggsmaskiner, smiler Marcussen.

Nytt og bedre liv i sjøen

Tidligere lakk miljøgifter, fra det som var et avfallsdeponi, ut i Oslofjorden. Nå er miljøgiftene «sperret inne» ved hjelp av en tett membran og nye, rene masser tilsvarende 600.000 tonn. Massene er spredt over den store gressletta på Langøyene og videre flere meter ut i omkringliggende sjø. Forhåpentligvis vil den nye, friske sjøbunnen lokke til seg hummer og annet sjøliv.

– Da vi åpnet Langøyene midlertidig sommeren 2021, fikk vi et par hummerhus av Nesodden kommune. I tillegg har Marinreparatørene søkt Sparebankstiftelsen om midler til seks hummerhus, som de har kjøpt inn og donert til dette prosjektet. Alle åtte hummerhus er nå satt ut her på Langøyene, forteller Bråten.

Langøyene eies av Oslo kommune, men ligger geografisk i Nesodden kommune .

Satte ut hummerhus
SATTE UT HUMMERHUS: Totalt åtte hummerhus er satt ut på Langøyene i håp om at hummere finner sine permanente hjem. Her settes to av de ut av direktør Eskil Bråten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.
Foto: Lena Nesset

– Hummeren er relativt stasjonær. Den vandrer lite og er for det mest å finne på taregrodd steinbrudd på omtrent 5 til 40 meters dyp. Så kanskje finner noen hummere frem til disse hummerhusene og etablerer seg i sine nye hjem, sier Marcussen.

I fred store deler av året

Europeisk hummer kan nå en lengde på omtrent 50 cm og bli 60 år gamle. De er aktive om natten. I 2008 ble det forbudt å fange rognhummer og et av tiltakene for å bevare bestanden er at du bare kan fiske hummer over 25 cm.

– Hummeren trives best på steder de kan gjemme seg, så vi har plassert hummerhusene på nordsiden av Langøyene hvor det er satt ut en del steinmasser, forteller etatsdirektøren i EBY.

Her kommer også hummeren til å være i fred store deler av året. Nærings- og fiskeridepartementet har nemlig fastsatt et forbud mot fangst av hummer i perioden fra 1. januar til 30. september.

Volleyaballbaner
VOLLEYBALL: To volleyballbaner står klare til bruk, du må bare huske å ta med deg en egen volleyball om du ønsker å spille!
Foto: Lena Nesset

Et tilbakelagt kapittel

Med åpningen av Langøyene denne våren kommer også et inderlig håp:

– Nå er vi kvitt en av forurensningskildene i fjorden vår og dermed ett steg nærmere en friskmelding av Oslofjorden. Det er en god start på et nytt og bedre liv for alt som eksisterer i Oslofjorden, mener byutviklingsbyråden.

Samtidig får Oslos innbyggere endelig tilbake en av Oslofjordens idylliske badesteder.

Kai Langøyene
VELKOMMEN: Den nye kaia er klar og kan ta imot Ruters nye, elektriske ferjer. I venteskuret i bakgrunnen på bildet kan passasjerer vente på ferjen og samtidig benytte seg av USB-ladestasjonene som er installert i bygget, kostnadsfritt. Husk å ta med ladekabel!
Foto: Lena Nesset

– Selv om Langøyene var midlertidig åpent i fjor sommer, så har det nok vært etterlengtet å få øya tilbake igjen. Nå har forvalter Bymiljøetaten overtatt øya igjen. Etter planen skulle vi vært helt ferdige til sommeren 2021, men vi måtte stoppe arbeidet en periode fordi det var fare for en utglidning av masser i nord, noe som førte til forsinkelse. Vi i EBY ønsker å takke for tålmodigheten som publikum har vist gjennom de to årene vårt arbeid har pågått, sier etatsdirektøren.

Les mer om arbeidet som er blitt gjort på Langøyene her. Spørsmål utenom miljøtiltaket må rettes til Bymiljøetaten som er ansvarlig for driften.

Langøyene

Siste spor fra en svunnen tid

I 2013 kom avfall til syne på Langøyene. Nå dekkes det gamle avfallsdeponiet til og sikres for godt.

Baten Til Oyene

Øyhopping i Oslofjorden

Klar for øyhopping? Gjør det kortreist! Ta rutebåten mellom øyene i indre Oslofjord.

2020 Langoyene blir nye

2020: Langøyene blir ny

Om tre år gjenåpnes et forbedret og enda mer publikumsvennlig Langøyene.Publisert: 20. Mai 2022

Les også disse sakene