Byplan

– Vi må plante trær i hodet og i hjertet på folk

Nå kan du bli med på dugnaden – ikke bare for dagens insekter og trær, men også for dem som kommer etter oss.

– Det er vi som må ta ansvar for byens trær. Det er vi som jobber, bor i og bruker byen, som påvirker byutviklingen. Det er våre barn som leker i skolegårdene, og det er vi som vil trenge skyggen fra trærne som vi planter i dag.

Det sier Hanne Johnsrud, prosjektleder for Oslotrær, et initiativ for å plante 100 000 trær i kommunens egne prosjekter og i samarbeid med næringsliv, borettslag og sameier, innbyggere, organisasjoner, skoler og barnehager.

– Trærne må være med i møtene. Hvis de kommer for sent inn, er det fort ikke plass til dem. Et tre krever plass både over og under jorden, men til gjengjeld gir de oss utrolig mye, sier Johnsrud.

Ønsker du å delta i treplantingsdugnaden? Her kan du registrere nyplantede trær i Oslos byggesone:

Trærne bringer naturen inn i hverdagsomgivelsene våre. De er verdifulle for naturmangfold og klima, regulerer temperaturen i stadig varmere byrom, fanger opp regnvann og filtrerer luften. De påvirker vår fysiske og psykiske helse positivt.

Les mer i «Byens trær»

Oslotrær
Akerselva renner midt i byen. Kombinasjonen trær, vegetasjon og vann er særlig livgivende for byens naturmangfold.
Foto: Kristin Storrusten

Trærne har et annet tidsperspektiv

Særlig nå på forsommeren er det vanskelig å unngå å merke at oslomennesker er omgitt av oslotrær, enten du kjører gjennom klorofyllekalaset på Ring 2, sneier nesen innom en hegg eller gjemmer deg for regnet under en praktfull poppel i en av byens parker.

Oslo er en by med mange trær. Målinger viser at det finnes omtrent 1,5 millioner trær i Oslos byggesone. 50 000 av disse er over 25 meter høye. Det høyeste treet er 41 meter og står langs Ljanselva ved Ljan. I Norge vokser naturlig ca. 40 treslag, og de fleste finnes også i Oslo-naturen. I byggesonen er antallet treslag mye høyere, på grunn av lang tids planting av et utall varianter.

Det er særlig parktrærne som gir Oslo sitt grønne preg. De er ruvende, og har en rik historie. Eksempler er Frognerparkens alme- og lindetrær fra 1700-tallet, Birkelundens autentiske bjørkelunder, de overhengende piletrærne langs Akerselva, gigantene i Slottsparken og ikke minst St. Hanshaugen og Botanisk hage med sine samlinger av eksotiske treslag.

Oslos plasser og torg berikes også av trær. Man må lete litt for å gjenfinne den gamle tuntre-tradisjonen på plasser og torg i Oslo, hvor ett tre setter sin signatur på plassen. Eksempler er Helga Helgesens plass , Stortings plass, den lille plassen ved Tøyenbekken/Norbygata, Jernbanetorget og Vinkelplassen.

Oslo har flere gater med flotte trær, men sammenlignet med andre storbyer har vi relativt få gater med alléplantning. Den mest kjente er den 1350 meter lange Bygdøy allé, som opprinnelig var planlagt dobbelt så bred. Dessverre har veisalt svekket trærnes vitalitet og alleens karakter.

Kilde: Byens trær

– Byfolk er nok mer opptatt av trær enn andre, fordi hvert tre i byen påvirker omgivelsene til mange mennesker, hele tiden. Trærne er en del av hverdagen vår, og vi opplever dem som «våre», sier Johnsrud.

Hanne Johnsrud og Rune Clausen
En stor bjørk kan drikke 500 liter vann i løpet av en varm sommerdag. Da er det godt med et regnskyll, så får Hanne Johnsrud og Rune Clausen bare ta på seg regntøyet.
Foto: Kristin Storrusten

Kanskje vokser det et tre utenfor vinduet ditt som har holdt deg med selskap under et sykeleie, som har vekket vårfølelsen i deg, eller brakt lyden av vind og fugler inn til deg? Hvis det treet ikke står på din eiendom og blir felt, vekker det sterke følelser.

– Et tre som har stått i flere generasjoner, forsvinner i løpet av få minutter og kan ikke erstattes. Vi kan plante et nytt tre, men det vil ta en generasjon før det kan fylle en lignende rolle. Det er et annet tidsperspektiv med trær, sier Johnsrud.

Her finner du trærne i Oslo

Vi må forstå dette tidsperspektivet når vi planlegger byen. Selv trær som vernes, lever ikke evig. Vi må plante i bygater, parker, skolegårder, bakgårder og hager for at ikke trærne forsvinner i fremtidens bybilde.

– Dette er vårt felles oppdrag, slår Hanne Johnsrud fast.

Rune Clausen har skrevet brosjyren «Byens trær», som nylig ble gitt ut i en ny utgave av Plan- og bygningsetaten.

– Trærnes historie er fascinerende. I 200 år har mange jobbet for nettopp disse trærne. Det er rørende å tenke på når man går under de store trekronene! Brosjyren er en hyllest til trær, men også til fugler og dyr som lever i trærne, og til dem som har plantet og passet på trærne.

Stubbe i Birkelunden
Bjørkelundene i Birkelunden er fredet etter kulturminneloven som en del av det historiske miljøet. De eldste trærne er rundt 140 år gamle, og det vil ta tid før disse bjørkene får samme omkrets som stubben.
Foto: Kristin Storrusten

Trærne har også sin historie

Bytrær påvirkes av historiens strømninger. Victoriatidens engelske smak påvirket Bygdøy allé da den ble vedtatt i 1890: hestekastanje for de velstående og lind for middelklassen. Byggeboomen på slutten av 1800-tallet bidro til at lind er det vanligste gatetreet i Oslo snart 150 år senere.

Her kan du lese brosjyren "Byens trær"

På 1920- og 1930-tallet var treplanting viktig i de store sosiale by- og boligprosjektene. Da ble det plantet mer bjørk, for eksempel langs Uelands gate og Kirkeveien.

– Mange har hørt om byplanlegger og reguleringssjef Harald Hals, men langt flere bør også bli kjent med arbeidet til Oslos første parksjef og bygartner Marius Røhne. I mellomkrigstiden sørget han for planlegging og utførelse av mange kilometer gatetrær og store parker. Det handlet om folkehelse og om grøntstrukturen i byen som et felles gode, sier Hanne Johnsrud.


Det er vi som bor her nå som må plante trær i bakken – og i hodet og hjertet på folk.

Hanne Johnsrud, prosjektleder for Oslotrær

I dag er det populært med kirsebærtrær. Det er små trær som det er lettere å få plass til i gatene, og blomstringen gir en mer umiddelbar visuell effekt enn de store løvtrærne som bruker hundre år på å flette grenene sine sammen, som over Colletts gate.

– Vi må ta oss tid til å lære av historien og ivareta nye behov når vi planlegger byrom og gater, sier Johnsrud.

I dag er vi mer bevisst på sårbarhet. Sykdommer som almesyke gjør at vi ikke vil plante for mye av én type trær.

– I Bjørvika finner du gode eksempler på hvordan vi planter annerledes og mer variert enn tidligere, og det blir ikke en uniform trerekke. Det øker mangfoldet i bynaturen, og det utvider vår oppfatning og forventning av trærnes rolle i byrom.

St. Hanshaugen
St. Hanshaugen ble opprinnelig plantet med 1275 trær av Oslo Byes Vel, før parken ble overtatt av kommunen i 1867. Mange av dagens flotteste trær kommer fra den tidlige, kommunale beplantningen.
Foto: Kristin Storrusten

Fremtidens bytrær og hundremeterskoger må plantes nå

Hvis vi skal ha hundremeterskoger i fremtidens by, må vi begynne nå.

– Trærne må få stå og vokse seg store, og ikke tas med gressklipper eller brukes som snømannarm. Derfor er det viktig at vi i kommunen og du som planter, informerer om at her skal det komme et tre eller hundre, sier Johnsrud.

Oslotrær skal øke treplantingen i Oslos byggesone. Med et mål om å plante 100 000 trær innen 2030 bruker Oslo kommune på ny trærne som et viktig virkemiddel i byutviklingen, slik det ble gjort på 1880-, 1920- og 1970-tallet.

  1. Velg et tre som kan trives og har plass nok til å vokse til størrelsen det skal ha.
  2. Ikke plant treet for dypt. Røttene skal under bakken – stammen skal over!
  3. Treet må vannes og følges opp. Husk at det tar tid å etablere røtter på et nytt sted, og treet trenger ekstra omsorg de første årene. Treet trenger støtte, vann og hjelp mot ugress og gressklippere.

– Nye generasjoner trenger kanskje et slikt ambisiøst løft for å bli minnet på at fremtiden plantes i dag. Vi må plante hundremeterskoger og nye kilometere med gatetrær, både lind og lønn, rogn, hegg og hassel, kirsebær og epler, sier Johnsrud.

– Vi må kikke ut av vinduet, gå ut i gatene og få øye på trærne vi har, og hvor de mangler. Trærne kommer ikke av seg selv i byen. Det er vi som bor her nå, som må plante dem i bakken – og i hodet og hjertet på folk, sier Johnsrud.

Oslo trær
Det var mye overtro knyttet til tuntrær på gårdene i gamle dager. I middelalderen ble tuntretradisjonen overført til byens torg og plasser.
Foto: Kristin Storrusten

Oslo kommune har kartlagt byggesonen i Oslo. Fredag 6. mai ble det arrangert et seminar byens trær, og hva den kan bety for hvordan vi planlegger, utvikler og bygger byen og naturen i byen. Du kan se opptak fra seminaret under her.

Ammerud Amfi

Slik verner kommunen Oslos trær

Det står omtrent én million trær mellom markagrensen og Oslofjorden. Nå settes det krefter i sving for å beskytte dem.

Småhusplanen

Vil dempe fortettingen og ta vare på det grønne

Småhusplanen skal fornyes, og du inviteres til å komme med innspill.

– Trær skaper verdier som legger kroner til kommunebudsjettet. Vi må beregne hvor mye denne hule eika og andre trær bidrar med, mener Tore Næss, faglig leder for bytrær i Bymiljøetaten.

Bytrær til glede og besvær

De store trærne i Oslo er ikke bare vakre, de skaper verdier og er til nytte for hele byen. Derfor er mange av dem vernet, og folk flest har ikke lov til å felle dem uten tillatelse.Publisert: 16. Juni 2022

Les også disse sakene