Byplan

11 tips til deg som skal leie bolig

Markedet for å leie bolig i Oslo er brennhett. Mye som leies ut er ulovlig. Her får du den viktigste sjekklisten når du skal leie bolig.

Sensommeren er høysesong for jakt etter bolig, spesielt for studenter, men også for andre som har flyttet til Oslo. Men vær på vakt når du går på visning: på leiemarkedet finnes det hybler og leiligheter som kan være farlige brannfeller.

Last ned brosjyren "Trygge og gode boforhold" her

I år er situasjonen på leiemarkedet spesielt utfordrende etter noen år med pandemi, betydelig høyere lånerenter og mange flyktninger fra Ukraina som skal bosettes. Studentsamskipnadene har ikke nok hybler til alle som vil studere i Oslo. Det betyr at mange må ut i det private markedet for å skaffe seg tak over hodet.

– Det er selvfølgelig viktig å skaffe seg en hybel, men liv og helse er viktigere, sier Anne Torill Halse, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

Rømningsveier og inneklima bør være første prioritet hos enhver som er på boligjakt. Det bør også utleiere være opptatt av, men likevel avdekker kommunen hvert år mange ulovlige utleieboliger.

Alle har rett til trygge og gode boligforhold som ikke går utover helse og trivsel. Mange studenter er heller ikke kjent med hvilke krav en hybel må oppfylle for å være godkjent som bolig.

Kjeller- og loftsleiligheter er ikke alltid godkjent som bolig selv om de er innredet som det. Spør derfor utleier så tidlig som mulig om hybelen eller leiligheten er godkjent av kommunen, og før du tegner leiekontrakt.

Brannfeller
Befaringer avdekker ofte ulovlig utleie. Her er det bl.a. avdekket loftsrom med manglende rømningsforhold og kjellerrom med fukt. Røyking på senga og ulovlige koblinger gir økt fare for brann.
Foto: Oslo kommune

Sjekkliste for studenter på boligjakt

– Vi har laget en sjekkliste til hjelp for studenter som skal på boligjakt, og kravene til brannsikkerhet og inneklima skal alltid oppfylles, sier Halse. – Vårt råd til studentene er å ta med sjekklista på visning, og still utleier til ansvar for at alt er i orden.

Er rommene godkjent for å bo og sove i?

 • Har rommene som leies ut fått brukstillatelse eller ferdigattest? Spør utleier eller sjekk selv på saksinnsyn.oslo.no eller ring Plan- og bygningsetaten på 23 49 10 00.

Rømningsveier

 • Har boligen to uavhengige rømningsveier? Vindu kan være én.
 • Er vinduet stort nok til at du kommer deg ut, og kan det åpnes?

Varsle- og slukkeutstyr

 • Fungerer røykvarsleren, og har den batteri? Røykvarslere er påbudt og skal kunne høres i alle rom, også når dørene er lukket.
 • Dersom boligen er koblet til brannsentral, sjekk at den er i drift.
 • Har boligen brannslukker eller slange som kan brukes i alle rom?

Fukt, luft, lys og lyd

 • Sjekk at boligen ikke har vond lukt eller soppdannelse på vegger, tak eller gulv. Fukt, mugg og sopp kan føre til helseproblemer.
 • Er det god ventilasjon og mulighet til å lufte?
 • Kan utleier vise dokumentasjon på at radonnivået ikke er for høyt? Høye nivåer er helseskadelig.
 • Er det lytt mellom rommene? God lydisolasjon er viktig for søvn, hvile og konsentrasjon.
 • Gir vinduene nok dagslys? Vindusarealet bør være mer enn 10 prosent av gulvarealet.
Branntau
Brenner det i trappen opp til loftet, vil det ha alvorlige konsekvenser dersom eneste mulighet for å rømme, er ut igjennom et takvindu for så og måtte ta seg ned flere etasjer i et tau. Bildet er fra en befaring.
Foto: Oslo kommune

Store konsekvenser og mørketall

Om det brenner i en liten kjellerleilighet hvor eneste rømningsvei er et trangt kjellervindu, så er sjansen for at man klarer å berge seg ut liten. Rommet fylles fort med røyk, og røyken tar liv. Risikoen for personskade, i verste fall, å omkomme i brann, øker betraktelig uten effektiv fungerende røykvarsling i boligen

– Dårlig tid, lite penger og manglende erfaring med et presset utleiemarked kan lett føre til forhastede beslutninger som kan få alvorlige konsekvenser for studentene som inntar storbyene de neste ukene, advarer Hege Hammer i Oslo brann- og redningsetat.


Det er selvfølgelig viktig å skaffe seg en hybel, men liv og helse er viktigere.

Anne Torill Halse, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten får mellom 5-10 henvendelser hver måned hvor folk lurer på om hybler og leieboliger er lovlige og godkjente. Også Brann- og redningsetaten får inn meldinger om ulovlige forhold.

– Her er det store mørketall, konstaterer Hege Hammer.

Mørketallene kan ha bakgrunn i at leietakerne ikke er kjent med kravene til brannsikkerhet og inneklima.

– Derfor oppfordrer vi alle som skulle komme over et leietilbud de tror er ulovlig om å ta kontakt med oss. Det gir oss mulighet til å sjekke om hybelen eller leiligheten er lovlig bygget. Da kan vi følge opp og hindre at andre blir utsatt for det samme, understreker Anne Torill Halse.

Tildekking av rømningsvei
Det skal være minst to rømningsveier hvorav vindu kan være én. Her har soveromsvinduer i kjelleren blitt dekket til. Bildet er fra en befaring.
Foto: Oslo kommune

Planlegger du å leie ut i egen bolig?

Går du med planer om å leie ut ledige rom i boligen din? Sjekk aller først at du kan leie ut lovlig dersom du ikke allerede har gjort det. At du ikke visste at det var ulovlig eller at du trodde det var lovlig, er ikke god nok grunn til å sette andres liv i fare.

– Vi tror boligeiere og utleiere har behov for enda bedre kunnskap om reglene for å leie ut, sier Anne Torill Halse.

Har du en hybel i kjelleren eller et rom på loftet, er det ikke bare å leie ut. Du må sjekke at rommene er bruksendret til rom til varig opphold og at de byggtekniske forskriftene og kravene for å gjennomføre bruksendringen er oppfylt, blant annet rømningsveier, høyde på vinduer o.l.

Bruksendringen skal også være byggemeldt til kommunen, og det skal foreligge enten brukstillatelse eller ferdigattest på at kjelleren eller loftet er godkjent til å bo og oppholde seg i.

Plan- og bygningsetatens saksinnsyn en god kilde til å sjekke boligen eller utleieboligen/hybelen, den er åpen og tilgjengelig for absolutt alle. Her kan du for eksempel sjekke godkjente tegninger av boligen og om det har vært registrert ulovlige forhold ved boligen som ikke er rettet opp, forteller Halse.

Her kan du sjekke boligen din!

Hvis de sist godkjente tegningene på det du blir tilbudt inneholder navn på rom i kjeller som for eksempel fyrrom, koksrum, rullerum, strykerom, vaskerom, hobbyrom, trimrom, husholdningsrom, vedrom, matbod og bod o.l., er det stor grunn til å spørre om hybelen er lovlig og godkjent.

– Vi opplever mange tilfeller hvor ny eier har kjøpt bolig i den tro at utleie er lovlig bare fordi kjelleren eller loftet har vært leid ut tidligere, avslutter Anne Torill Halse.

Looking to rent somewhere to live? Use this checklist to make sure you are renting somewhere safe and secure.
Gjennom dette hullet i veggen må Ragnhild Ertshus åle seg for å komme inn i neste rom. I tilfelle brann er det å håpe at det er flere veier ut.

Leter etter brannfeller i Oslos Escape Rooms

Hvor er nødutgangen? Hva med røykvarslere? I Oslo finkjemmes samtlige Escape Rooms for å kontrollere om brannsikkerheten er god nok.

FilerPublisert: 08. August 2023

Les også disse sakene