Byplan

176 merknader til planene for Skøyen

Vi er veldig godt fornøyd med at så mange har brukt muligheten til å si meningen sin og gi oss verdifulle innspill til områdereguleringen for Skøyen.

Mandag 18. september gikk høringsfristen ut for å kommentere på forslaget til områderegulering for Skøyen . Da hadde planforslaget vært til offentlig ettersyn siden mandag 12. juni. Plan- og bygningsetaten er nå i full gang med å gå igjennom alle merknadene. Så skal planforslaget bearbeides og justeres før det sendes over til politisk behandling.

– Det planlegger vi i løpet av desember 2017, sier avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl. Han forteller også at det er kommet inn tre innsigelser til planforslaget. De tre som har sendt innsigelse er de statlige virksomhetene BaneNor, Riksantikvaren og Statens vegvesen. Dialogen med disse er allerede startet.


Vi har også mottatt syv merknader som ble sendt inn mellom varslingen av oppstart for områdereguleringen og det offentlige ettersynet. Dessuten har vi mottatt 19 merknader fra høringsrunden til kommuneplanen.

Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten.

176 merknader er sendt inn

Til sammen har vi registrert 176 merknader. De fordeler seg slik:

  • Bydeler: 3
  • Kommunale etater, virksomheter og foretak: 18
  • Statlige: 10
  • Organisasjoner/lag/foreninger: 24
  • Private: 119
  • Uspesifiserte: 2

– Vi ser at noen av innspillene er sendt inn flere ganger, så her blir det en liten opprydding i merknadene i tiden fremover. Vi har også mottatt syv merknader som ble sendt inn mellom varslingen av oppstart for områdereguleringen og det offentlige ettersynet. Dessuten har vi mottatt 19 merknader fra høringsrunden til kommuneplanen, sier prosjektleder for Skøyen-arbeidet i Plan- og bygningsetaten, Beate Margrethe Siebke-Løge.

Åpent informasjonsmøte

Torsdag 24. august inviterte Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte om forslaget til områderegulering på Skøyen. Fikk du ikke med deg møtet som ble holdt på Ingeniørenes hus? Møtet ble streamet og du kan se hele møtet her.

Følg med på hva som skjer i saken

– Vi opplever et stort engasjement for Skøyen-planen og mange er veldig interessert i å følge med på hva som skjer. Vi oppfordrer alle interesserte til å benytte vår saksinnsynsløsning. Her kan du nemlig abonnere på saken. Da får du et varsel til din e-postadresse hver gang det er en bevegelse i saken. Registrér deg som abonnent ved å bruke grønn knapp merket «Bli abonnent», forteller Siebke-Løge.

Her finner du områderegulering for Skøyen i saksinnsyn.

Plan- og bygningsetaten planlegger å sende over planforslaget til politisk behandling i desember 2017, fortellerPublisert: 02. Oktober 2017

Les også disse sakene