Byplan

39 påmeldte til Oslo bys arkitekturpris 2022

Til Oslo bys arkitekturpris 2022 har det kommet inn forslag på totalt 39 prosjekter. Prosjektene har en god spredning både i type, geografi og størrelse.

– Dette er veldig stas. I år er det hele 39 påmeldte prosjekter. Det er ekstra mange, og ut fra listen ser det ut som om det også er mange ekstra flotte prosjekter, sier Tanja Lie, leder for Rådet for byarkitektur.

Tanja Lie
Tanja Lie leder Rådet for byarkitektur.
Foto: Privat

– Helt spesielt er det selvfølgelig at vi har to nybygde museer i byen i år. Men det er stor spredning, med eksemplariske småhus, innovative kontorbygg og prosjekter som ikke passer inn i tradisjonelle kategorier: en klatrevegg, en badstueflåte og et midlertidig folkebad.

Prosjekttyper

  • 4 barnehager eller skoler
  • 11 større boligprosjekter
  • 4 mindre boligprosjekter
  • 14 prosjekter innenfor næring, kultur og kontor
  • 6 park- og byromsprosjekter

35 prosent av prosjektene er oppført for det offentlige, mens de resterende er knyttet til private aktører.


Det er ekstra mange, og ut fra listen ser det ut som om det også er mange ekstra flotte prosjekter.

Tanja Lie, leder for Rådet for byarkitektur.

God geografisk spredning

Geografisk er det selvsagt en viss tyngde i sentrum og områdene det bygges mest, Hovinbyen og Bjørvika, men det er også prosjekter på geografiske ytterligheter som Vestli, Holmlia og Bygdøy.

Bydel

Antall påmeldte

Bjerke

2

Frogner

4

Gamle Oslo

4

Grünerløkka

5

Nordre Aker

3

Nordstrand

1

Sagene

1

Sentrum

9

St. Hanshaugen

3

Stovner

1

Søndre Nordstrand

1

Ullern

2

Vestre Aker

3

Flertallet av forslagene er sendt inn fra arkitekter og utbyggere, men det har også kommet forslag fra cirka 15 utenfor disse kategoriene. En håndfull foreslåtte er forkastet fordi de ikke fylte formalkravene (dvs. at de ikke ligger i Oslo kommune eller at de ikke er ferdigstilt i 2021 (2017-21 for landskapsprosjekter)).

Her kan du se de påmeldte fordelt på type og geografi.

Den videre prosessen

Det er Rådet for byarkitektur som velger ut hvem som skal gå videre i konkurransen. Etter et silingsmøte i rådet, legges de påmeldte fram for byutviklingsutvalget i et seminar. Sammen blir de enige om hvilke prosjekter som det ønskes at skal befares.

- Vi gleder oss til befaring og til å diskutere god, ny arkitektur med byutviklingsutvalget, sier Tanja Lie.

Etter befaringen nominerer Rådet for byarkitektur en vinner og inntil to prosjekter for hedrende omtale til byutviklingsutvalget. Forslaget behandles i utvalget som leverer en videre innstilling til forretningsutvalget.

Prisen tildeles av forretningsutvalget, med utdeling ved Oslos ordfører torsdag 13.10.2022 i Rådhuset.

Prisen består av en plakett som skal festes på byggverket, diplomer til prisvinnerne, samt et beløp på kr 50 000,- til arkitekten.

Les mer om prisen

Deichman Bjorvika

Oslos nye storstue vant arkitekturprisen 2021

Arkitektene kaller biblioteket en gave til byen. Nå har Lundhagem Arkitekter og Atelier Oslo mottatt Oslo bys arkitekturpris for Deichman Bjørvika.

Tanja Lie

Rådet som vil forbedre byen

De er en lavmælt gjeng, sjelden er de synlige i offentligheten. Men Rådet for byarkitektur setter spor etter seg.Publisert: 04. Mars 2022

Les også disse sakene