Byplan

Bylivsprisen 2022 til Gamlebyen Sport & Fritid

Under utdelingen av Oslo bys arkitekturpris torsdag, tok Alto Braveboy fra Gamlebyen Sport & Fritid imot Bylivsprisen 2022.

Med entusiasme som drivkraft har det gjennom en årrekke grodd fram en lokalt styrt scene, skatepark og lekeplass under og rundt Dyvekes bru i Gamlebyen. Gamlebyen sport og fritid er stemt fram av Avisa Oslos lesere, sa Lorentzen.

Det er i år 20 år siden første gang Oslo bys arkitekturpris ble delt ut. I den forbindelse blir det delt ut en jubileumspris, Bylivsprisen. Den er tilegnet prosjekter som ikke helt treffer kriteriene for arkitekturprisen, men som bidrar til økt byliv i hovedstaden.

I slutten av avstemmingen var det hard kamp mellom gateendringene, serveringsstedene ved vannkanten og GSF, der sistnevnte trakk det lengste strået. Nær 3300 stemmer ble avgitt. Les om avstemmingen i AvisaOslo.


Det er viktig at vi tar oss tid til å se på de kvalitetene lokalt engasjement tilfører byen vår

Tanja Lie, leder av Rådet for byarkitektur

Bidrar til økt byliv

– I år er det 20 år siden første gang Oslo bys arkitekturpris ble delt ut. Både byutviklingsutvalget og vi i Rådet for byarkitektur har flere ganger de senere årene savnet en mulighet til å gi ros til prosjekter som ikke helt treffer kriteriene for arkitekturprisen, men som utvilsomt bidrar til økt byliv i hovedstaden, sier Tanja Lie, leder i Rådet for byarkitektur.

Hun mener Gamlebyen Sport & Fritid fyller disse kriteriene til fulle.

– Når slike prosjekter som er drevet frem av entusiaster skal konkurrere med skoler, store næringsbygg og museer, kommer de som oftest til kort. Men det er viktig at vi tar oss tid til å se på de kvalitetene lokalt engasjement tilfører byen vår.

Utdelingssermonien ble strømmet, og ligger tilgjengelig her (Bylivsprisen fra cirka 37.30)

Gamlebyen sport og fritid
Under Dyveke Bru har Gamlebyen Sport og fritid etablert en scene for konserter som tillegg til de øvrige aktivitetene i området.
Foto: Gamlebyen sport og fritid

Et gjennomført arkitektonisk grep

I et lengre intervju med Avisa Oslo i forbindelse med tildelingen, beskriver GSFs styreleder Alto Braveboy forvandlingen fra et forurenset restareal i krysset mellom jernbane og motorvei til et all-aktivitets-senter der skating og graffiti, dans og konserter, yoga og lekeplass, verksteder for barn og unge er like naturlige bestanddeler.

Her sier han også at Gamlebyen Sport & Fritid kunne deltatt i konkurransen om arkitekturprisen – på lik linje med det som er tegnet på et arkitektkontor.

– Dette er et gjennomført arkitektonisk grep og en forvandling av et brakkområde i hovedstaden. Vi vil veldig gjerne invitere komiteen av arkitekturprisen til å komme ned for å se hva som er mulig å gjøre med områder som ikke kan bygges ut for salg, sier han.

Egil Lindhart Bauer

Graver fram middelalderbyens Karl Johan

Arkeologer skreller av lag på lag av Oslos historie.

Bispegata

Bjørvikas nye «stripe» er snart klar

Bispegata forener sentrum og Gamlebyen. Snart er den nye kollektivstrekningen ferdigstilt.

C6 Nordenga bru til Ladegården

En tomt, tre visjoner

Er du nysgjerrig på hva som skjer mellom Gamlebyen og Bjørvika? Nå kan du være med å påvirke utviklingen av Oslos nye byrom.Publisert: 17. Oktober 2022

Les også disse sakene