Byplan

Mange innspill til planene for «nye» Vippetangen

Akvarium, flytende badstuer, gjestehavn for småbåter, veteranbåtkaier, sjøbad og et sted for fugletitting.

Det er bare noen av innspillene fra høringsrunden i høst da Oslo kommune spurte hva Vippetangen trenger for å kunne bli et attraktivt sted.

Alle innspill samles i egen rapport – Nå skal det lages en sammendragsrapport fra høringen av forslaget til områdeprogram. Den vil inneholde alle innsendte merknader i sin helhet og kommunens kommentarer til merknadene, sier seniorarkitekt Jakob Rønn H. Petersen i Plan- og bygningsetaten, som er sekretær for den kommunale arbeidsgruppen for Vippetangen. – Både privatpersoner, offentlige etater og interesseorganisasjoner brukte høringen til å gi oss verdifulle innspill.

Det temaet som kanskje engasjerte aller mest i høringen, var spørsmålet om akvarium. Her var det mange ulike meninger og tilbakemeldinger.

– Noen ønsker ikke et akvarium av hensyn til dyrenes velferd, andre derimot mener det er på høy tid at Oslo får et akvarium. Mange er også opptatt av bedre tilrettelegging for sykkel rundt Vippetangen. Noen interesseorganisasjoner og privatpersoner er opptatt av cruisespørsmålet, og ønsker at det skal legges til rette for ny pir og snuhavnterminal. Andre er klare på at cruiseutvikling på Vippetangen ikke bør satses på av hensyn til fjernvirkningen på Akershus festning og konsekvensene på kvalitetene for opphold og tilgjengelighet på Vippetangen, sier Petersen.


Både privatpersoner, offentlige etater og interesseorganisasjoner brukte høringen til å gi oss verdifulle innspill.

Jakob Rønn H. Petersen, Plan og Bygningsetaten

  • Vippetangen grenser til Bjørvika og Langkaia i nord-øst og til Akershusstranda i vest.
  • Områdets størrelse er ca 121 dekar. Det tilsvarer 16 fotballbaner på størrelse med Ullevål stadions gressmatte eller litt mindre enn to parker på Sofienbergparkens størrelse.
Illustrasjonen viser områdeprogrammets anbefalinger med hensyn til bevaring av bygninger, ny bebyggelse, park og offentlige rom og fjordtrikk.
Illustrasjonen viser områdeprogrammets anbefalinger med hensyn til bevaring av bygninger, ny bebyggelse, park og offentlige rom og fjordtrikk (Illustrasjon: Snitt arkitektur AS
Foto: Oslo kommune

Fortsetter med andre utredninger I tiden frem til oversendelse vil kommunens arbeidsgruppe sammen med Ruter og Statens vegvesen fortsette arbeidet med trafikkutredninger for Vippetangen og disse utredningene vil inngå i områdeprogrammet.

– Det er en utfordrende oppgave med komplekse elementer som Havnepromenaden, Fjordtrikk, tilrettelegging for sykkel, E18-systemet med tunnelramper og atkomst til fergeterminalen, sier Petersen.

Politisk behandling av områdeprogrammet i 2016 – Forslaget til områdeprogram og sammendragsrapporten regner vi med å sende til byrådet for politisk behandling i løpet av første kvartal i 2016, opplyser Petersen. – I områdeprogrammet vil vi komme med forslag til en prosess for valg av publikumsattraksjon, det vil si, hvordan politikerne kan beslutte hvilken publikumsattraksjon de ønsker på Vippetangen. I tillegg vil det være forslag til føringer for den endelige reguleringsplanen for hele Akershusstranda og Vippetangen som politikerne må ta stilling til, avslutter Petersen.

Se video om planene for Vippetangen:

Fiskehallen og kornsiloen

Gjenbruk og nytt på Vippetangen

Mathall, restaurant, uteservering på tak og kulturarena. Det skjer masse spennende på Vippetangen.

Illustrasjon av Vippetangen med områdeprogrammets anbefalinger

Balansekunst på Vippetangen

Hva kunne du tenkt deg på «nye» Vippetangen? Nå kan du si meningen din om forslaget til områdeprogram som er på høring. Oslo kommune inviterer også til åpent møte om planene mandag 19. oktober.Publisert: 29. Desember 2015

Les også disse sakene