Byplan

Slik blir Langøyene i sommer

Rent drikkevann, moderne toalettfasiliteter, dobbel volleyballbane og splitter ny strand er noe av det Oslos befolkning kan glede seg til når øya gjenåpnes.

1. juli 2021. Dette er dagen du igjen kan gå av Ruter-fergen som nettopp har lagt til kai på Langøyene. Noe er likevel annerledes. Denne gangen er ryggsekken litt lettere, for nå kan du tappe rent drikkevann rett fra krana, fremfor å ta med springvann hjemmefra. Nå er det heller rom for en liten hengekøye i sekken for i natt skal den klare stjernehimmelen beskues i det fri.

Så er noe annet annerledes også, men som du ikke kan se. Det som ligger under bakken, godt kapslet inn.


Korona har vist oss at gode grøntområder i nærområdet er veldig viktig for rekreasjon og folkehelse.

Hanna Marcussen, byutviklingsbyråd

Marcussen Hanna E
Hanna Marcussen, byråd for byutvikling, er glad for Langøyene kan åpne for sommersesongen.
Foto: Sturlason

Avfall helt tilbake til 1908 som i flere tiår har blitt omdannet til forurensende gasser, jord og sigevann og som sakte, men sikkert, har lekket ut i Oslofjorden. Nå gir ny, forurensningsfri sjøbunn muligheter for at frisk bunnfauna kan spire og kanskje kan du om et par år ta med deg lommelykta og lyse etter krabber her ute en sommernatt.

– Langøyene har alltid vært en grønn perle for Oslos befolkning. Hit har folk kommet for å ta seg en dukkert, nyte godt sommervær, henge med venner ute i det fri, sove i telt tett på kystnaturen. Jeg er glad for at vi nå endelig igjen kan åpne Langøyene for sommersesongen og tilby alle disse opplevelsene, spesielt nå som vi gradvis åpner Oslo igjen etter en sosial korona-lockdown. Korona har vist oss at gode grøntområder i nærområdet er veldig viktig for rekreasjon og folkehelse, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.

En ny støttemur er anlagt ved strandsonen nær nytt toalettbygg med lagerfunksjoner for øyforvalterne og ny kiosk. Kiosken vil imidlertid ikke stå ferdig før i 2022 (
En ny støttemur er anlagt ved strandsonen nær nytt toalettbygg med lagerfunksjoner for øyforvalterne og ny kiosk. Kiosken vil imidlertid ikke stå ferdig før i 2022.
Illustrasjon: Asplan Viak

Driftstiltak i sommer

Selv om Langøyene i år vil fremstå i ny og forbedret drakt, vil også noe annet være litt annerledes enn tidligere sesongåpninger. I det du går av ferja i sommer vil du til høyre få øye på et inngjerdet anleggsområde hvor det fortsatt vil være anleggsdrift etter ferien. En risiko for utglidning av jordmasser ble oppdaget nordøst på øya før jul og arbeidet måtte derfor stoppes midlertidig, og ny løsning for sikring etablert.

– Det er en kjent risiko ved denne type arbeider, men selvsagt aldri en ønsket hendelse. Vi måtte snu oss rundt og fant heldigvis en egnet løsning raskt som ble å sette spunt for å stabilisere området, men dessverre førte det også til at denne delen av prosjektet ble forsinket, sier etatsdirektør Eskil Bråten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og fortsetter:

 • Ny kai tilpasset dimensjonene på Ruters fremtidige el-ferger
 • En flytebrygge til bruk for øyas driftspersonale
 • Publikumstoaletter (og et lager for øyforvalterne i toalettbygget)
 • Ytterligere to toaletter på sletta
 • Sandvolleyballbane (dobbel bane)
 • Støttemur i naturstein mellom strand og slette, et amfi som innbyr til opphold
 • Påkobling til vann- og avløpsnettet i Oslo som gir tilgang til moderne toalettfasiliteter og rent drikkevann fra springen
 • Tappekran ved alle toalettbygg og kaldtvannsdusjer nær standen
 • Tilbakeføring av mesteparten av terrenget og vegetasjonen
 • Tilrettelagte gangveier som er tilpasset universell utforming (UU)

– Vi kunne ikke reversere nedstengningen av Langøyene under koronaåret 2020 fordi tiltaksarbeidene var igangsatt og en eventuell stans ville føre til store økonomiske tap for prosjektet. I tillegg måtte Oslo kommune ha brukt mye penger på å tilrettelegge øya for en midlertidig åpning i 2020 da bygninger var revet og tildekkingsarbeidet var i gang. Da vi så at prosjektet ikke ville bli helt ferdig til den planlagte åpningstiden, var det viktig for oss å heller komme frem til en løsning hvor deler av Langøyene kunne gjenåpnes fremfor å holde helt stengt enda en sesong.

Nye veier etableres før åpning av Langøyene.
Nye veier etableres før åpning av Langøyene. Deler av øya vil imidlertid være fysisk avstengt. Dette gjelder et stort område i nordøst (samme side som kaia) fordi dette området ikke blir ferdigstilt. Herfra vil også et område til rundt midten av sletta stenges av fordi det her vil være nysådd og derfor ikke mulig å ferdes.
Illustrasjon: Asplan Viak

Overnatting i sommer

Området rundt badestranda på vestsiden vil bli tilrettelagt med ferdigplen og her kan man ferdes fritt i sommer. Publikum vil imidlertid oppleve at deler av sletta vil bli avstengt som anleggsområde og noe vil bli avstengt som følge av at deler av sletta er nysådd. Toaletter ved fergekaia og ved badeplassen vil være åpne for publikum.

Videre jobber Bymiljøetaten med, og håper på, å få på plass en enkel kiosk eller «foodtruck» til bruk i sommer. Bymiljøetaten forvalter Langøyene og har i perioden 1. juli til 15. august åpner de opp for telting på nordre kolle – der det alltid har vært tillatt med overnatting. For at flest mulig skal få gleden av å overnatte ute på Langøyene setter de en maksbegrensning på 7 sammenhengende overnattinger. De vil også sette opp kart/plakater som viser hvor det vil bli tillatt å telte.

Den nye stranden er noe større enn den tidligere og kan by på en ny HC-rampe med badebinge, men ikke før til badesesongen 2022. Dobbel volleyballbane til høyre i bildet
Den nye stranden er noe større enn den tidligere og kan by på en ny HC-rampe med badebinge, men ikke før til badesesongen 2022. Dobbel volleyballbane til høyre i bildet.
Illustrasjon: Asplan Viak

Neste sommer

I midten av august stenger Langøyene ned igjen slik at de resterende arbeider Eiendoms- og byfornyelsesetaten har på øya kan ferdigstilles. Våren 2022 vil altså alle fasiliteter som er en del av prosjektet være klart.

Eskil Bråten
– Våren 2022 vil alle fasiliteter som er en del av prosjektet være klart, sier direktør Eskil Bråten i EBY.
Foto: Oslo kommune

– Det nye kioskbygget vil da være ferdig. Da vil også en HC-rampe fra stranden og ut i sjøen, med en badebinge koblet på, stå klar til bruk. Ytterligere fem toaletter med dusj etableres på nordre kolle, miljøtiltaket i den nordøstlige delen av øya vil være ferdigstilt og alt av terreng og vegetasjon vil være tilbakeført, opplyser Eskil Bråten.

Byutviklingsbyråden håper tiltakene på Langøyene gir grobunn for yrende liv i fremtiden – også under sjøoverflaten.

 • Langøyene ligger i Bunnefjorden i Nesodden kommune og eies og forvaltes av Oslo kommune.
 • I perioden 1908 til 1948 ble Langøyene benyttet som Oslo kommunes avfallsdeponi
 • Deponiet ble tildekket i 1948 og tilrettelagt for bading og friluftsformål
 • I 2013 kom avfall til syne og forurensningsgasser i høye konsentrasjoner ble avdekket
 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten fikk ansvaret med å sikre det tidligere avfallsdeponiet, samt reetablere vegetasjonen på øya og oppgradere eksisterende fasiliteter
 • Veidekke er prosjektets totalentreprenør
 • Det er totalt bevilget 512 millioner kroner til å gjennomføre tiltaket
 • Bymiljøetaten overtar forvaltningsansvaret av øya igjen når prosjektet er helt ferdig i 2022

– Noen få arealkrevende havpattedyr, og fisk har indre Oslofjord som en del av sitt svært store leveområde, men arealet rundt Langøyene har aldri vært noen «hot spot». Det er forståelig med tanke på utlekkingen av miljøgifter som har foregått. Men med miljøtiltaket som er gjort her på Langøyene så tar Oslofjorden et langt steg nærmere friskmelding. Nå blir det heller ingen grunn til at ulike varianter av sjødyr skulle ville skygge unna Langøyene, smiler Marcussen.

Langøyene

Siste spor fra en svunnen tid

I 2013 kom avfall til syne på Langøyene. Nå dekkes det gamle avfallsdeponiet til og sikres for godt.

Baten Til Oyene

Øyhopping i Oslofjorden

Klar for øyhopping? Gjør det kortreist! Ta rutebåten mellom øyene i indre Oslofjord.

Nucleus

Oslo får sin egen fargeveileder

Farger kan fremme og styrke karakteren og tilhørigheten til et område. Nå får Oslo en splitter ny fargeveileder som gir råd om fargevalg i bydelene.Publisert: 31. Mai 2021

Les også disse sakene