Byplan

Oslo får sin egen fargeveileder

Farger kan fremme og styrke karakteren og tilhørigheten til et område. Nå får Oslo en splitter ny fargeveileder som gir råd om fargevalg i bydelene.

– Vi vil friske opp, fornye og ivareta egenarten i områdene rundt i byen. Oslo blir beskrevet som en samling landsbyer. Vi vil at folk skal gjenkjenne tydelige og identitetsskapende kvaliteter i områdene, sier Anne Marit Vagstein i Plan- og bygningsetaten.

De utvikler en ny veileder for fargebruk i bybildet. Den skal bidra til at Oslo blir et ledende eksempel på nyskapende, mangfoldig og vakker arkitektur.

Fargeveilederen gir råd og veiledning til privatpersoner som skal male hus, utbyggere som skal bygge nytt og arkitekter som står overfor fargevalg hver dag. Hensikten er at folk skal ta mer bevisste fargevalg for sine egne nabolag.


Vi skal sette farge på agendaen.

Anne Marit Vagstein, Plan- og bygningsetaten

– Oslos bydeler har unike særtrekk i arkitektur, farger, natur og demografi. Bygårder på Frogner er kjent for duse farger, mens vi ser sterkere farger i grønt, rødt, blått og gult i trehusbebyggelsen på Kampen, sier Vagstein.

– Folk bør fortsatte å la seg inspirere av fargene i bebyggelsen rundt seg, og i tillegg bruke fargeveilederen for å se hvilken fargekarakter som er typisk for sitt område.

Mette L’orange (t.h.) . Avbildet fra venstre: Ingaler Borg, Annie Josefin Forsberg, Matilde Wedzicha, Alan Andersen, Christian Sandbye.
Sammen med professor i farge, Mette L’orange (t.h.) rusler studentgruppen fra KHiO rundt i Oslo og analyserer farger på bygg. Avbildet fra venstre: Ingaler Borg, Annie Josefin Forsberg, Matilde Wedzicha, Alan Andersen, Christian Sandbye.
Foto: Andrine Davidsen

Fargeperioder som svinger

Det er Mette L’orange fra KHiO og Kine Angelo fra NTNU som står bak kartleggingen av fargepaletter i byområdene. De har startet et kurs der studenter fra Kunsthøgskolen reiser rundt i Oslo for å analysere farger på bygg. Resultatene fra kursene skal brukes i veilederen.

– Farger er gjerne knyttet til ulike tidsepoker. Når vi analyserer fargene kan vi gi råd om hvor viktig fargene er for et område, både i dag og historisk, forteller Mette L’orange.

Den første delen av kurset tar for seg Karl Johans gate. Studentene bruker en lasermåler som settes mot veggen. Den analyserer fargen og gir en kode som knyttes opp mot NCS-systemet. Det blir utført tilsvarende registreringer flere steder for å fremskaffe typiske fargekarakterer i dagens Oslo.

– Områdepaletter er et godt hjelpemiddel fordi man kan stemme sitt eget fargevalg opp mot nabolaget, både når det gjelder fargetone, materialitet samt lys- og mørkhetsgrad, sier L’orange.

Karl Johans gate
Karl Johans gate er den første gaten som blir analysert av studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Foto: Rune Kjørmo

En tredelt fargeveileder

Plan- og bygningsetaten ser for seg at fargeveilederen vil bestå av tre deler:

  1. Den første delen skal handle om prinsipper for fargebruk som er med på å skape fargekarakter i et område.
  2. Den andre delen skal handle om å vise de fargene som allerede er brukt i byen, for at man skal bidra til å forsterke en egenart, eller være bevisst på den eksisterende egenarten. Det er denne kartleggingen som studentene er i gang med.
  3. Den siste delen viser fargeveilederen som en eksempelsamling til inspirasjon.

– I fargeveilederen skal man finne inspirasjon i eksempler og paletter fra nåtid og fortid i tillegg til fremgangsmåter og verktøy. Den skal være lett tilgjengelig for både fagfolk og privatpersoner, politikere og byråkrater, sier Vagstein.

NCS-systemet er egnet som registreringsverktøy for farger. Det finnes omtrent 2 000 farger og nyanser å velge mellom.
NCS-systemet er egnet som registreringsverktøy for farger. Det finnes omtrent 2 000 farger og nyanser å velge mellom.
Foto: Andrine Davidsen

Høy etterspørsel etter gode verktøy

Prosjektgruppen for fargeveilederen har knyttet til seg en ekspertgruppe som skal delta i fargefaglige diskusjoner underveis. Det skal også arrangeres et medvirkningsverksted i løpet av det neste året. Ifølge Vagstein er medvirkning viktig for å få forskjellige perspektiver.

– Det er høy etterspørsel etter veiledning og verktøy for å ta gode avgjørelser. Derfor trenger vi innspill fra både malere, boligbyggelag, utbyggere og alle interessenter som mener noe om fargebruk i byrommet.

Dersom det blir mulig, blir det også arrangert et inspirasjonsseminar til høsten.

– Her skal vi sette farge på agendaen, med foredragsholdere som vil kunne fortelle om sine erfaringer, synsvinkler og vise muligheter, avslutter Vagstein.

Gatekunst pa St Hanshaugen

St. Hanshaugens nye klær

Da handlingsplanen for gatekunst ble vedtatt i 2016 tok bydelsutvalget på St. Hanshaugen affære. Nå prydes bygårder, benker og butikktak av fargerike bilder, malt av lokale talenter.

Så glad ble Espen Pedersen fra Lund+Slaatto Arkitekter for å motta Oslo Bys Arkitekturpris fra ordfører Marianne Borgen.

Munch Brygge varmer opp Bjørvika

Med varm og inkluderende arkitektur, stakk Munch Brygge av med Oslo bys arkitekturpris 2020.

Oslos ukjente perler

Vi er stolte av Slottet, av Akershus festning, av Operaen. Men Oslo er full også av mindre kjente bygg og bygningsmiljøer som vi kan oppsøke og glede oss over. Her er 30 gode forslag.Publisert: 21. Mai 2021

Les også disse sakene