Byplan

Slik skal trærne sikres bedre i byggeprosjekter

Trærne er viktige, men likevel under press. Nå får treekspertene en enda større rolle i fremtidens byutvikling.

– Denne dagen handler om å samle fagfolk fra ulike etater og fagmiljøer og snakke om en problemstilling vi alle møter, men som vi har for lite kompetanse om, sier Hanne Johnsrud, prosjektleder for Oslotrær.

Torsdag 25. mai inviterte Oslotrær til seminar om trær på Litteraturhuset. Etter etableringen av prosjektet i 2020 har fagdagene gått fra 20 besøkende i 2021 til 70 i 2022. I år var hele 160 mennesker på plass fysisk og 170 fulgte fagdagen digitalt.

«Trær som regel» tar for seg trær i byutvikling og hvilke regler som gjelder.


De som jobber for trærne må rope høyere enn før, og ikke minst i tide

Hanne Johnsrud, prosjektleder for Oslotrær

– De siste årenes byggeaktivitet i Oslo har resultert i flere grå byrom, der folk har begynt å leve sine liv. Dette har ført til økt oppmerksomheten rundt behovet for trær, sier Johnsrud.

Samtidig tror hun det er mye debatt rundt trær, fordi det i byggeprosjekter er mange berørte interesser og større kamp om plassen enn tidligere. Det gjør at de som jobber for trærne må rope høyere enn før, og ikke minst i tide.

– Stemmene som er høyest til fordel for trærne, kommer ofte når treet er fjernet, sier Johnsrud.

Hanne Johnsrud
Hanne Johnsrud er prosjektleder for Oslotrær, og var fagdagens konferansier.
Foto: Audun Fegran Kopperud

Sjekklisten som redder trærne

For å være tidlig nok på ballen i byggeprosjekter, har det pågått et samarbeidsprosjekt for å ivareta trærne under reguleringsarbeid. Flere av kommunens etater har samarbeidet med Trondheim og Stavanger kommuner, Faglig utviklingssenter for grøntanleggsektoren (FAGUS), Asplan Viak og Holth og Winge, som lærer opp kommuner i plan- og bygningsrett.

Kristin Moldestad var en av flere engasjerte foredragsholdere på fagdagen  «Trær som regel».
Kristin Moldestad var en av flere engasjerte foredragsholdere på fagdagen «Trær som regel».
Foto: Audun Fegran Kopperud

I et drøyt år har prosjektgruppen jobbet med å gå gjennom reguleringsplaner fra de involverte byene. Her har de funnet et stort forbedringspotensial når det kommer til bevaring og planting av trær.

7 punkts huskeliste for å sikre trær i reguleringsfasen

– Det er som regel gode intensjoner i starten av planene, men så ender det ofte opp med at det bygges for nærme der en ønsker å verne, eller at det ikke har blitt plass til nye trær, forteller Anette Karlsnes.

Hun er arealplanlegger i eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo kommunes prosjektleder i dette kartleggingsarbeidet.

Kathrine Omnia Strom Anette Karlsnes
Kathrine Omnia Strøm fra Asplan Viak og Anette Karlsnes i Eiendoms- og byfornyelsesetaten er begge sentrale i samarbeidsprosjektet som resulterte i sjekklisten for trær.
Foto: Audun Fegran Kopperud

Resultatet av arbeidet er en sjekkliste for planleggere, byggesaksbehandlere og dem som jobber med grøntarealer. Den viser hvordan en kan sikre at reguleringsplaner ivaretar trærnes interesser under hele prosessen, fra planlegging til ferdigstilling.

– Det er viktig at vi går inn med kunnskap tidlig i prosessen, og at det tas hensyn til trærne underveis, sier Karlsnes. Hun presiserer at listen er en «work in process», og at det fortsatt kan komme justeringer.

– Uklare ordlyder som «bør ikke graves» og «om mulig bør det plantes et tre», erstattes av «skal», fortsetter hun.

Tanken er at sjekklisten skal brukes aktivt gjennom hele prosessen. Hensikten er at en alltid skal vite hvor mye plass trærne krever, og at ting som kommer i konflikt med trær og røtter kan flyttes.

  • Opprettet i 2020
  • Drives av Bykuben, Oslos senter for byøkologi
  • Fungerer som en dugnad som skal få med hele byen på å plante trær
  • Ble startet som en konsekvens av at Oslos vekst fører til en nedgang i bynatur
  • Har mål om å få flere til å se trærnes betydning for menneskene, byen og naturen

Karlsnes påpeker også viktigheten av framtidig drift av grøntområdene, ikke bare vern av trær under utbygging. Dette er et eget punkt i sjekklisten.

Nå er planen at sjekklisten spres digitalt til forskjellige fagmiljøer og vises fram på relevante arrangementer, med fagdagen på Litteraturhuset først ut.

Byråd Arild Hermstad
Arild Hermstad er byråd for byutvikling.
Foto: Sturlason / Oslo kommune

Arild Hermstad, byråd for byutvikling, er opptatt av at trær i byområdene må vernes og hilser en sjekkliste velkommen.

– Et tre som har stått i mange generasjoner kan hugges ned på et minutt. Det blir varmere og våtere i Oslo, og vi trenger mange flere trær som kan ta opp vann og regulere temperatur.

Nye tider, nye tresorter?

At trær engasjerer, er det liten tvil om. Fagdagen på Litteraturhuset var lærerik for mange, både de med mye og de med lite kunnskap om trær. ByplanOslo fikk samlet noen av foredragsholderne til en prat, mellom innleggene under fagdagen.

Gustav Nässlander leder det svenske konsulentfirmaet Trädkontoret AB og prater om trær i podkasten «Trädpodden». Han holdt foredrag om forvaltning og planting av trær som strategi i byutvikling.
Gustav Nässlander leder det svenske konsulentfirmaet Trädkontoret AB og prater om trær i podkasten «Trädpodden». Han holdt foredrag om forvaltning og planting av trær som strategi i byutvikling. Foto: Audun Fegran Kopperud.
Foto: Audun Fegran Kopperud.

– Trær er en viktig del av det biologiske mangfoldet. Det er bevist at folk blir gladere med trær rundt seg, og dessuten viser forskning at det fører til mindre kriminalitet, sier Kristin Moldestad, arborist i Cowi.

Hun får støtte av Gustav Nässlander, som blant annet er kjent fra podkasten «Trädpodden».

– Folk vil flytte til byen, men her er det snart for varmt. Trær trengs for å muliggjøre urbaniseringen, sier han.

Kristin Moldestad
Kristin Moldestads foredrag handlet om røtter og hvor mye plass et tre faktisk krever under bakken, i tillegg til det vi ser over bakken.
Foto: Audun Fegran Kopperud.

Både klimaforandringene og stadig flere allergikere gjør at trærne som plantes framover ikke nødvendigvis blir de samme som i dag. Det var blant temaene som ble drøftet i et av foredragene.

– I dag har vi opplevd hetebølger som har ført til tredjegrads forbrenning, også i Norge. Det vil være uansvarlig om vi ikke gjør noe for å tilpasse, sier Tørres Rasmussen, seksjonsleder for parkforvaltning i Bymiljøetaten.

Nässlander legger til at det i dag jobbes med simulering av klimaforandringer og at forskningen forhåpentligvis gir oss tresorter som tåler et varmere klima.

Det har aldri vært så mange besøkte på en fagdag om trær, som i år.
Det har aldri vært så mange besøkte på en fagdag om trær, som i år.
Foto: Audun Fegran Kopperud.

Håper treekspertene inkluderes

Johnsrud håper utfallet av fagdagen er at folk forstår viktigheten av fagkompetanse på trær, og at fagfolk må inkluderes i utbygging. Ingen kollektivtraseer blir bygget uten eksperter på mobilitet, men med trær har det vært annerledes, påpeker hun.

– Jeg håper at de som kom på fagdagen lærte noe nytt om trærnes nøkkelrolle i utbygging. Man blir ikke ekspert, men man får noen aha-opplevelser med seg inn i det daglige arbeidet, sier Johnsrud.

Ammerud Amfi

Slik verner kommunen Oslos trær

Det står omtrent én million trær mellom markagrensen og Oslofjorden. Nå settes det krefter i sving for å beskytte dem.

Hanne Johnsrud og Rune Clausen

– Vi må plante trær i hodet og i hjertet på folk

Nå kan du bli med på dugnaden – ikke bare for dagens insekter og trær, men også for dem som kommer etter oss.

Svartdalsparken

Parkbyen Oslo: – Velkommen til min demokratiske hage

Oslo har hundrevis av parker, og alle skal ha en park innen gangavstand. Det vet oslofolk å sette pris på, og bruker parkene som sin egen hage – ikke minst nå i sommermånedene.

FilerPublisert: 12. Juni 2023

Les også disse sakene