Byplan

Søk digitalt om oppføring av både små og store bygg

Stadig flere tar i bruk den digitale byggesøknaden som Oslo kommune har utviklet for fagfolk. I vår ble den utvidet til også å gjelde søknader for større bygg, og etter sommeren kommer ett-trinns søknader inn i løsningen.

I den digitale rammesøknaden kan fagfolk søke om oppføring av småhus og større bygg, og endring av eksisterende bygg. Småhus er for eksempel eneboliger og tomannsboliger, mens større bygg vil si flere enn tre etasjer og fire boenheter, for eksempel næringsbygg, kontorbygg, skoler og sykehus.

Eirik Winnberg
– Den digitale byggesøknaden blir stadig utvidet og forbedret, sier prosjektleder Eirik Winnberg
Foto: Rolf Sandnes

Småhus og større bygg følger ofte ulike reguleringsplaner, og har forskjellige krav til blant annet utnyttelse, parkering og høyder. Som ansvarlig søker må du skaffe deg oversikt over reguleringsbestemmelsene og forholdene på eiendommen. Dette er imidlertid enkelt å få en oversikt over i den digitale byggesøknaden.

– Vi har laget en løsning hvor vi samler all relevant informasjon for den eiendommen du skal bygge på, og du får relevante spørsmål og veiledning som er tilpasset byggeprosjektet ditt, forteller prosjektleder Eirik Winnberg i Plan- og bygningsetaten.

Målet er at det skal bli lettere å sende inn komplette søknader, noe som gjør at saksbehandlingstiden blir raskere for både deg som skal søke og for Plan- og bygningsetaten som behandler søknadene.

– Raskt og komplett første gang, det er vårt mål. En gulrot er at søknadene som blir sendt inn i den digitale løsningen, blir raskere fordelt til saksbehandler hos oss, sier Winnberg.

Du kan søke om

 • Oppføring av småhus
 • Oppføring av eksisterende bygg
 • Endring av eksisterende bygg
  o Påbygg
  o Tilbygg
  o Fasadeendring
  o Bruksendring
  o Balkong
  o Loft

I søknaden får du kun spørsmål som er relevante for den eiendommen du skal bygge på. Dermed blir det enklere å sende inn komplette søknader, og de blir raskere fordelt til saksbehandler hos Plan- og bygningsetaten.

Les mer om den digitale byggesøknaden

Sparer tid med digital byggesøknad

I den digitale byggesøknaden er det også et mål at du skal slippe å være postbud mellom de kommunale etatene når du skal samle inn nødvendige dokumenter for å løse din egen sak.

– I utfyllingen av søknaden får du nå beskjed om det er nødvendig med en uttalelse fra Vann- og avløpsetaten (VAV). Etter at søknaden er sendt inn, blir tilpasset informasjon automatisk sendt til VAV. Forhåndsuttalelsen derfra kommer direkte inn til Plan- og bygningsetaten før behandlingen av byggesøknaden starter. Dette fører til en betydelig innsparing på tid, sier Winnberg.

Plan- og bygningsetaten har også samarbeidet med Byantikvaren og Bymiljøetaten for å få inn riktig og nyttig informasjon i veiledningen i byggesøknaden.

Kart Sikringssone Rundt Vann Og Avlopsledninger
I rammesøknaden får du opp et kart frå Vann- og avløpsetaten som viser sikringssonene rundt de kommunale vann- og avløpsledningene på eiendommen din. Kartet er til god hjelp for dem som skal sjekke om de må be om en forhåndsuttalelse.
Foto: Plan- og bygningsetaten

Fra skjemavelde til én digital løsning

Oslo er også første kommune i Norge som har utviklet en heldigital løsning for gjennomføringsplan med ansvarsretter. Det betyr at du som er ansvarlig søker slipper å forholde deg til flere skjemaer, men legger alle ansvarsrettene inn i én og samme løsning og ber om digital signatur gjennom Altinn.

– Dette gjør det mye enklere for firmaene som har en ansvarlig rolle i en byggesak, sier Winnberg.

Til nå har firma som skal ha ansvar i en byggesak, erklært ansvarsrett i et eget skjema. Ansvarlig søker samler ansvarserklæringene, og så må hver enkelt ansvarsrett også legges inn i gjennomføringsplanen. Da blir den samme informasjonen lagt inn to ganger i to forskjellige skjema.

– I store byggeprosjekter kan det bli svært mange skjemaer å fylle ut. Nå er altså dette mulig å gjøre én heldigital løsning, sier Winnberg.

Olav Norheim
– En god grunn til at vi bruker løsningen er at vi merker at digitale søknader blir prioritert og at vi får raskere tilbakemelding fra saksbehandlere, sier Olav Norheim i Gedde-Dahl Lorentz arkitekt MNAL.
Foto: Privat

Raskere tilbakemelding med søknadsløsningen

Stadig flere tar i bruk den digitale byggesøknaden, og Olav Norheim i Gedde-Dahl Lorentz arkitekt MNAL har brukt søknadsløsningen i flere av deres byggeprosjekter.

– Vi synes den er en veldig bra og oversiktlig, sier Olav Norheim. – Tjenesten blir utviklet og forbedret etter hvert som tiden går, og det er veldig bra. Vi har sendt inn flere tilbakemeldinger når ting ikke har fungert, og vi ser at det blir rettet opp i neste søknad. Forespørsler til andre etater går automatisk i løsningen, noe som gjør at vi får raskere tilbakemeldinger fra flere hold.

– En god grunn til at vi bruker løsningen er at vi merker at digitale søknader blir prioritert og at vi dermed får raskere tilbakemelding fra saksbehandlere. Det blir også færre skjemaer enn før da man fyller inn informasjon fortløpende i den digitale søknaden.

Gjennomføringsplan med ansvarsretter var litt uvant å bruke i begynnelsen, synes Norheim, men den går fortere å bruke jo mer han jobber med den. Han har også kommet med ønsker på forbedringer, som Plan- og bygningsetaten ser nærmere på.

– Vi kunne tenke oss en løsning hvor det gikk an å laste opp flere vedlegg på en gang, og vi ønsker også en enklere søknadsløsning om man skal bygge flere boliger på en eiendom, sier Olav Norheim.

På Oslo kommunes «Min side» får byggesaken din en egen prosjektside. Min side er tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider. Når du har logget på og valgt firmaet du representerer, får du tilgang til «Byggeprosjekter». Her kan du finne det som pågår og det som har skjedd i saken din.

På prosjektsiden kan du søke om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse, ferdigattest og/eller endring av tillatelsen. Du kan også sende inn tilleggsopplysninger.

Du kan bruke de digitale søknadstjenestene og prosjektsiden senere i prosessen selv om du ikke sendte inn rammesøknaden digitalt.

Gå til prosjektsiden for byggesaken din.

Utvider med ett-trinns søknader etter sommeren

Marte Tørnqvist Strand i Strand/Løken arkitekter AS har brukt den digitale byggesøknaden siden oppstarten, og synes det er en bra tjeneste.


I store byggeprosjekter kan det bli svært mange skjemaer å fylle ut. Nå er altså dette mulig å gjøre én heldigital løsning..

Eirik Winnberg

Marte Tornqvist Strand
– Det er et fint verktøy for å kvalitetssikre at jeg har fått med meg alt som treng når jeg skal sende inn en byggesøknad, sier Marte Tørnqvist Strand i Strand/Løken arkitekter AS.
Foto: Privat

– Det er et fint verktøy for å kvalitetssikre at jeg har fått med meg alt som trengs når jeg skal sende inn en byggesøknad. Jeg får mye viktig informasjon i løsningen, spesielt hva som gjelder for eiendommen jeg skal bygge på. Og jeg blir mye mer observant på hva slags informasjon jeg trenger å vite om, forteller Tørnqvist Strand, som ser fram til at hun kan bruke søknadstjenesten for enda flere byggetiltak.

Det er rett rundt hjørnet, kan Eirik Winnberg fortelle: – Over sommeren kan også fagfolk bruke den digitale søknadsløsningen for ett-trinns søknader – både tre ukers- og tolv ukers-saker. Det er et stort volum av slike byggesaker i Oslo, og vil bidra til at enda flere kan ta i bruk den digitale byggesøknaden.

Vil du holde deg oppdatert på de digitale søknadstjenestene? Meld deg på nyhetsbrevet om digitale tjenester og få siste nytt hver måned.

– Vi tilbyr også bedriftsbesøk hvor vi presenterer og veileder deg og kollegaene dine i den digitale byggesøknaden. Ta kontakt på e-post digitaletjenester@pbe.oslo.kommune.no hvis du ønsker et besøk, avslutter Eirik Winnberg.

Nå får du hjelp til å bevare gamle murgårder.

Digital hjelp til gamle murgårder

Dobbel gla’melding for alle murgårder i Oslo: Bedre rådgivning og digital søkeprosess.

Lørenparken

Ti års innsats for åpenheten

Det litt tørre navnet «Saksinnsyn» skremmer ikke: 5500 besøkende hver dag viser at nett-tjenesten er viktig for mange i Oslo.Publisert: 20. Juni 2018

Les også disse sakene

Relaterte tjenester og tilbud