Byplan

Ti års innsats for åpenheten

Det litt tørre navnet «Saksinnsyn» skremmer ikke: 5500 besøkende hver dag viser at nett-tjenesten er viktig for mange i Oslo.

Er ryktene om en ny turvei sanne? Hva gjør den ivrige gravemaskinen nedi veien? Og skal det komme et nytt parkeringshus HER?

Med 500 000 innbyggere og 100 000 adresser er Oslo en storby der mye skjer. Nye prosjekter, planer, ombygginger; Oslo er en by i konstant bevegelse. 1. februar, som var en helt vanlig torsdag, gikk 537 dokumenter inn eller ut fra Plan- og bygningsetaten (PBE) og ble registrert i Saksinnsyn. En elektronisk tjeneste opprettet for å gi Oslos innbyggere innsikt i hva som skjer rundt dem. Det handler om privatboliger, næringsbygg, tomter, parker, turveier – listen er lang. Og volumet er altså stort: Etter ti års drift kan Saksinnsyn by på 570 000 saker og nesten 4,5 millioner filer. Hver dag vokser tallet på saker – og brukerne av Saksinnsyn blir stadig flere.

Saksinnsyn er en av de mest populære tjenestene i Oslo. Hvis tjenesten ikke er tilgjengelig, får vi telefoner og e-poster med en gang. Tilbakemeldingene er mange og gode, og vi ser at Saksinnsyn brukes nærmest døgnet rundt, også i helgene, sier Hilde Tvervik Juva, leder for Dokumentsenteret i PBE, og Anne Lund, prosjektleder for Saksinnsyn.

Hilde Tvervik Juva, leder for Dokumentsenteret i PBE, og Anne Lund, prosjektleder for Saksinnsyn.
Hilde Tvervik Juva, leder for Dokumentsenteret i PBE, og Anne Lund, prosjektleder for Saksinnsyn.
Foto: Lars-Ludvig Røed

– Jeg bruker tjenesten daglig, dels for å få ideer til saker å skrive om, dels for å få mer info om saker jeg allerede jobber med.

Tore Årdal, Estate Media

Bruker Saksinnsyn daglig

– Jeg finner lett fram. Det er enkelt å bla, og nesten alle dokumenter legges ut med en gang. Det er også lett å finne protester, naboklager og liknende, som er viktig for meg. Så jeg bruker Saksinnsyn masse, nesten daglig, også som interessert beboer i mitt nærmiljø på Vålerenga. Jeg hadde gjerne sett at prosjektene også kunne vises mer visuelt, altså i en velfungerende kartløsning, men alt i alt er jeg veldig fornøyd, sier Christian Sørgjerd, Oslo-journalist i Aftenposten.

– Den tekniske løsningen er god, den er på det nivået jeg forventer i 2018. Andre kommuner har langt dårligere tilbud, det samme gjelder dessverre også andre kommunale etater i Oslo, sier Tore Årdal, journalist i Estate Media.

– Vi har en ambisjon om å være landets ledende redaksjon innen næringseiendom og større boligprosjekter, og Saksinnsyn er en sentral kilde for oss i Estate Media. Jeg bruker tjenesten daglig, dels for å få ideer til saker å skrive om, dels for å få mer info om saker jeg allerede jobber med, sier Tore Årdal.

Også i arkitektstanden, som jo bidrar mye med søknader og dokumenter, har Saksinnsyn fått en sterk posisjon. Petter Tandstad, som er arkitekt og arbeider mye med småhus og endringer av eksisterende bygg, er blant de hyppige brukerne:

– I perioder bruker jeg tjenesten nesten daglig. I mine egne prosjekter har jeg stort sett oversikten over saksbehandlingen, men Saksinnsyn gir meg muligheten for å se på andre og lignende prosjekter; søknader, avslag, sammenligningsgrunnlag. Så jeg er veldig godt fornøyd, sier Tandstad.

Illustrasjon/montasje fra Saksinnsyn og Planinnsyn før og nå.
På Saksinnsyn kan du søke på adresse, saksnummer eller gårds- og bruksnummer og få treff i kart og lister. Bildet øverst til venstre viser Saksinnsyn slik det ser ut i dag med tilleggstjenesten Planinnsyn under, mens bildet til høyre er av innsynsløsningen for 10 år siden.
Foto: Oslo kommune

Flere tilleggstjenester har kommet til

Saksinnsyn har siden starten i 2008 gjennomgått flere «oppussinger» hvor tilleggstjenester har kommet til. Planinnsyn er en av dem, det viser reguleringsplaner (og kart) i Oslo. Karttjenesten er sterkt utvidet, alle tiltak kan nå vises også i kart. Alle som bruker Saksinnsyn kan i dag også abonnere på tjenesten: Ved å angi områder du er interessert i, mottar du varsler hver gang det registreres nye søknader og tiltak i det aktuelle strøket. Du kan også abonnere på en enkelt byggesak, da dukker varsler opp hver gang det kommer nye dokumenter i saken.

Dessuten bidrar Saksinnsyn nå til å øke muligheten for deltakelse og medbestemmelse i Oslo. Nettsiden «Si din mening» legger til rette for personlig medvirkning i plansaker. Det er også blitt enklere å sende inn post i den aktuelle saken.

Dessuten er Saksinnsyn også blitt et historisk arkiv. En rekke dokumenter fra årtier tilbake er digitalisert og tilgjengelige. Arbeidet pågår kontinuerlig, men i saker fra før 2006 er det stadig papirer som venter på å bli behandlet.

I sine ti leveår er Saksinnsyn blitt så vellykket at andre kommer for å lære.

– De kommer hit for å høre om våre erfaringer. Vi ser at plan- og bygningssaker har stor allmenn interesse. PBE har bevisst brukt Saksinnsyn for å skape engasjement, og byrådet er veldig tydelig på at de ønsker åpenhet. Vi ser også at tjenesten er lett å bruke, og vi får inn byggesøknader selv på 17. mai! Så ja, vi skal feire våre ti første år, sier Hilde Tvervik Juva og Anne Lund.


Jeg abonnerer på Saksinnsyn, altså på hva som skjer i mine områder. Hver morgen får jeg oppdateringer tilsendt på e-post, som jeg kan spre videre til de mange interesserte.

Per Øyvind Eriksen, Ensjø aktuell informasjon

– Et veldig flott verktøy

Mandag 11. februar skal det feires med kake, da fyller tjenesten ti år. En feiring av at det var riktig å satse på økt åpenhet og tilgjengelighet, og at stadig flere brukere får sitt informasjonsbehov dekket.

– Et veldig flott verktøy, sier Per Øivind Eriksen. I snart ti år har han fulgt Saksinnsyn tett, som ivrig bruker. Til daglig jobber han i Norsk Folkehjelp, men på fritiden driver han bloggen/nettstedet «Ensjø aktuell informasjon» der det handler om stort og smått og ikke minst byutvikling i Ensjø-området.

– Jeg er jo en amatør, men samtidig opptatt av at informasjon om nærmiljøet skal være aktuell. Jeg abonnerer på Saksinnsyn, altså på hva som skjer i mine områder, og hver morgen får jeg oppdateringer tilsendt på epost. Som jeg kan spre videre til de mange interesserte, sier en fornøyd Per Øivind Eriksen.

Aktualitet, kvalitet og tid står sentralt i Saksinnsyn. – Når en sak kommer inn til oss, registrerer vi den i sakssystemet, og gjør en kvalitetskontroll på om vi bør skjerme eller publisere innholdet i dokumentene. Det er viktig for oss at dataene vi legger ut på Saksinnsyn, er korrekte. Oppdatering skjer hver eneste natt, unntatt natt til søndag, forteller Hilde Tvervik Juva.

Helt fra starten har det vært viktig å gjøre tjenesten brukervennlig. At det skal være lett å finne fram, lett å manøvrere. Flere runder med brukerundersøkelser er derfor gjennomført. Designen er endret underveis, og klarspråk er viktig også for Saksinnsyn.

  • ble lansert 11. februar 2008
  • inneholder byggesaker, plansaker, reguleringskart og reguleringsbestemmelser
  • har per oktober 2022 i gjennomsnitt nesten 10 000 besøk hver dag
  • inneholder per 20. oktober 2022 665 000 saker og nesten 6,9 millioner filer
  • er en av de mest populære tjenestene i Oslo kommune
  • Fra 2022 blir eiendomssaker også publisert på Saksinnsyn. I tillegg har tegninger og kart i eldre eiendomssaker, tilbake til 2008, blitt lagt inn. Det betyr at ca 56.000 tegninger og ca 86.000 kart i disse
    sakene nå er tilgjengelige på Saksinnsyn.

Saksinnsyn

LUFTIG ARBEIDSPLASS: Pilot Erik Kristoffer Kjeldsen i Blom ASA har satt kursen fra Rakkestad i Østfold mot Oslo

Oslo sett fra lufta

Oslo er nyfotografert fra lufta, og snart starter arbeidet med å oppdatere grunnkartet.

I HEISEN: Bjørn Paulsen fra Plan- og bygningsetaten i ferd med å kontrollere en av de 4600 heisene etaten sjekker hvert år.

Bli med på heiskontroll

Hvert år sjekker kontrollørene i Plan- og bygningsetaten 4600 heiser for at vi skal ferdes trygt. Vi har blitt med på heiskontroll.Publisert: 08. Februar 2018

Les også disse sakene