Byplan

Storopprydding i kaoskryss

Trikker, biler, utålmodige syklister; alle skal gjennom Holtetkrysset. Midt i kaoset går skolebarna. Et av områdets farligste kryss skal bli grønnere og tryggere.

I en ikke for fjern fremtid skal de over 500 elevene på Bekkelaget skole, kunne gå på en bilfri gangvei i en grønn park, fra Holtetkrysset og frem til skoleporten. De får fortau i Holtveien. Det blir færre avkjørsler inn i krysset, en kraftig reduksjon i parkeringsplasser, og desto flere plasser der sykkelen kan parkeres.

Følg planene for Holtet stasjonsområde i Saksinnsyn

Oversikt, fremkommelighet, sikkerhet

I disse dager er et nytt planforslag for Holtet stasjonsområde ute til høring. Et hovedmål i forslaget er bedre oversikt, bedre fremkommelighet og bedre sikkerhet i trafikken.

– Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for bedre sikkerhet for gående og syklende, ikke minst for skolebarna, sier Annie Mette Riis. Landskapsarkitekten er prosjektleder i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), og har jobbet med planen de siste fire årene.

Holtet er et av Oslos definerte «knutepunkt», et stasjonsnært område med fortetting, slik at flere kan benytte seg av offentlig transport.

I dag passerer 10 000 biler i døgnet gjennom krysset. Hvert 5. minutt går det en trikk i begge retninger. Oslo Sporveier er travle med å oppgradere trikkesporene, og arbeidene med Holtet Base, der 43 av Sporveiens 87 nyinnkjøpte trikker får plass, er godt i gang.

Det gir mye støy og uro, men kan det bli trivelig også?

Annie Mette Riis Lis Holmedal
Prosjektleder Annie Mette Riis (til høyre) og kommunikasjonsrådgiver Lis Homdal i Eiendoms- og byfornyelsesetaten tror på en triveligere fremtid for Holtet stasjonsområde.
Foto: Kristin Nilsen

Dobling av regulert grøntareal

Ja, mener byplanleggerne, planen legger til rette for å doble de regulerte grøntområdene i stasjonsområdet, fra 1400 kvadratmeter i dag, til 3250 kvadratmeter.

– Marienlundparken kan bli dobbelt så stor ved å stenge en del av Marienlundveien, og inkludere den i parken. Selv om det bare er en liten bit, vil det bedre situasjonen betraktelig, særlig for Bekkelaget skole, mener Riis.

I tillegg kommer turveirt, to små torv, bevaring av flere store trær, og planting av nye.

– Ønsket er at Holtet skal bli til et enda hyggeligere område med mer folk i gatene, smetter kommunikasjonsrådgiver Lis Homdal i EBY inn.

Hun er opptatt av at Holtet får bevare noe av sitt gamle særpreg som stasjonsområde, og er glad for at tre eldre verneverdige bygninger blir bevart.

– Bygningene har stor verdi som kulturminner, og som identitetsmarkører for Holtet, sier hun.

  • Deler av Marienlundveien stenges for biler.
  • Det bygges fortau i Holtsveien.
  • Ny turvei (skolevei) gjennom grøntområde.
  • Avkjørselen til Kongsveien 91 fra Kongsveien stenges. Inn- og utkjøring legges til Holtveien.

Mild fortetting

I den nye reguleringsplanen foreslår man å sette opp to nye bygg: ett på den såkalte «Juletretomta» med 20 leiligheter og en næringsdel, det andre, et rent næringsbygg, i Kongsveien 90/92.

– Byggets høyder er tilpasset omgivelsene, sier prosjektleder Annie Mette Riis.

Hun forklarer det med at byggene har varierte høyder.

- Det høyeste har en liten del på fem etasjer pluss et heishus. Derfra trappes det ned til tre etasjer mot endene av bygget, sier Riis.

Holtet Framtid
Slik vil Holtet se ut i henhold til reguleringsplanen.
Foto: Asplan Viak

Sterkt forandret

Utviklingsplanene for Holtet går langt tilbake. Allerede i 1995 vedtok Bystyret sin «Strategi for fortetting i ytre by». Etter at Oslos politikere i 2004 vedtok Holtet lokalsenterplan, har området vært utsatt for kraftig fortetting.

Slett ikke alle som bor her er fornøyd med utviklingen. I flere år har debatten gått livlig i Nordstrands Blad. Og Aksjon Holtet, som hele tiden har etterlyst en helhetlig plan for utviklingen av området, har 358 medlemmer på Facebook.

– Det har de siste årene vært en økt fortetting, hvor enkelte store trær er blitt fjernet, og det har vært mye støy fra Sporveiens aktiviteter. Mange frykter mer fortetting, flere trikker og enda mer støy, tror Riis.


Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for bedre sikkerhet for gående og syklende, ikke minst for skolebarna.

Annie Mette Riis, prosjektleder i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Frykter støy

For at Sporveien skal kunne gjennomføre arbeidene på Holtet er det gitt midlertidig dispensasjon fra støyforskriftene. Arbeidene med Holtet Base skal etter planen være ferdig om vel halvannet år, da den første av de nye trikkene skal fases inn.

– Støydispensasjonen kommer nok til å bli forlenget frem til prosjektet er ferdig våren 2020, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ida Ødegaard i Sporveien.

Prosjektleder i EBY, Annie Mette Riis, påpeker at for det nye leilighetsbygget vil det bli bygget støyskjermer mot trikkelinjen.

Bygget vil ha en « stille side» vendt fra trikken mot grøntarealene. Ytterst mot torget, der hvor bygget er mest støyutsatt, vil det være næringslokaler.

Informasjonsmøte Holtet
Mange hadde møtt fram på informasjonsmøtet i august.
Foto: Vilhelm Thilesen

Færre parkeringsplasser

Det vil ikke bli like lett å finne parkeringsplass i området heretter. 36 biler vil få plass, og 170 sykler.

– Dette er i henhold til parkeringsnormen, sier Riis. Hun antyder at Holtet har vært plaget av at folk som bor lengre unna, parkerer der og tar trikken til sentrum.

– Dessuten er det ikke ønskelig med mange parkeringsplasser i områder med skolebarn og hyggelige torv og kafeer, sier Riis.

Lambertseter

Løft for Lambertseter

Oslos eldste drabantby skal få en ansiktsløftning.

Hauketo stasjon

Hva nå, Hauketo?

Hvordan skal Hauketo se ut i fremtiden? Tog, buss og biltrafikk er viktige elementer når planene skal utformes.

Arnljot Gellines Vei 35

Kartlegger grønt i Oslo

Nesten halvparten av byggesonen i Oslo er grønn, men variasjonen fra bydel til bydel er stor.Publisert: 18. September 2018

Les også disse sakene