Byplan

Tidlig involvering i planarbeidet på Smestad

Plan- og bygningsetaten håper tidlig involvering av samspillsgruppen for Smestad vil gi gode innspill til planprogrammet.

Etter sommeren skal Plan- og bygningsetaten legge ut planprogram for områderegulering av Smestad på høring. – For første gang har vi sendt et foreløpig utkast til planprogram til gjennomgang i den lokale samspillgruppa, sier avdelingsdirektør for byutvikling Morten Wasstøl.

– Ved å involvere tidlig har vi prøvd vi å åpne planprosessen for nærmiljøet. Dermed kan de være med å påvirke før vi sender planprogrammet ut på formell høring, forklarer Wasstøl.

– Det er første gang vi har testet ut denne formen for tidlig medvirkning, og vi tror at samspillgruppen vil gi oss gode innspill slik at planprogrammet kan bli bedre frem til vi legger det ut på høring.

Oppstart av arbeidet med planprogrammet ble varslet våren 2017, og i etterkant ble det gjennomført flere analyser, studier og undersøkelser. Planprogrammet er første formelle steg i arbeidet med områdereguleringen for Smestad, og skal sette rammene for planarbeidet, avklare hva som skal gjøres av utredninger og hvordan prosessen skal organiseres.

Morten Wasstøl
– Ved å involvere tidlig prøver vi å åpne planprosessen for nærmiljøet, sier avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl.
Foto: Plan- og bygningsetaten

Selve områdereguleringen skal sikre en forutsigbar og helhetlig utvikling av Smestad.

– I utkastet til planprogram ser vi på ombygging av Smestadkrysset til to T-kryss, og vi viser foreløpige rammer for de ulike delene av Smestad, sier Wasstøl.

Planområdet er også utvidet fra varslet om oppstart.

– Vi har utvidet planområdet fordi vi ønsker å vurdere en bedre sikring av områdene ved Jon Smestads vei, samt ved Smestadaksen mot Dalsveien, sier Wasstøl. – Vi tar ikke med disse områdene for å legge til rette for transformasjon, men for å undersøke om de skal reguleres til bevaring.

Etter høringen av planprogrammet høsten 2018 forventer Plan- og bygningsetaten at selve forslaget til områderegulering kommer på høring i 2020.

Planområde med utvidelse
Planprogrammet har blitt utvidet siden varselet om oppstart.
Ill.: Plan- og bygningsetaten

For å styrke den lokale medvirkningen er det etablert en samspillsgruppe som representerer lokale interessenter i planområdet. Dette gjelder både private boligeiere, næringseiere og bydelsrepresentanter. Gruppen består hovedsakelig av grunneiere og beboere innenfor utviklingsområdet.

Sammensetningen av gruppen representerer et bredt spekter av interesser. Samspillsgruppen består av Smestad-grendens vel, representanter fra bydelene, aksjonsgruppa «Bevar Smestad» og Plan- og bygningsetaten. Plan- og bygningsetaten leder og referatfører møtene. Du finner referatene fra møtene i Oslo kommunes saksinnsynløsning.

Samspillsgruppa er ikke nødvendigvis enige

Leder av Smestadgrenden vel, Leiv Aschehoug, sitter i samspillgruppen for Smestad områderegulering.

– Det er fint for oss å få være med i prosessen og få informasjon om planarbeidet tidlig. Samtidig er det slik at vi ikke nødvendigvis er enige i alt Plan- og bygningsetaten presenterer av forslag. Mange i gruppen er skeptiske til utviklingen, men vi har respekt for at Plan- og bygningsetaten har et mandat for planarbeidet på Smestad.

- Vi har vært nøye med å gi tilbakemeldinger på forslag, ideer og referater, og selv om vi ikke er pådrivere for planen, er det viktig for oss å være med for å si vår mening.

- Velet ga også innspill på hvem som kunne delta i samspillgruppen, og vi var opptatt av at gruppen skulle få inn både motstandere og pådrivere til planen. Derfor er det også slik at vi ikke forventer et felles, samlet forslag fra gruppen som alle er enige om, og jeg mener at Plan- og bygningsetaten har håndtert uenighetene fint.


Det er mange forskjellige meninger om planarbeidet, og vi representerer ikke alle.

Leiv Aschehoug, medlem av samspillsgruppa for Smestad.

Leiv Aschehoug
Leiv Aschehoug er leder av Smestadgrenden vel.
Foto: Privat

- Som vel formidler vi informasjon videre til medlemmene og beboerne, men det er viktig for oss at samspillgruppen ikke erstatter annen informasjon fra Plan- og bygningsetaten om planen. På Smestad er det over 300 grunneiere som berøres av planarbeidet. Det er mange forskjellige meninger om planarbeidet, og vi representerer ikke alle.

Det er mange forskjellige meninger om planarbeidet, og vi representerer ikke alle. Derfor er det bra at Plan- og bygningsetaten både har en egen prosjektside og at det er gjennomført spørreundersøkelser om planprosjektet.

FilerPublisert: 18. Juni 2018

Les også disse sakene

Relaterte tjenester og tilbud