Byplan

Urbact: fra utkant til urbant

Hvordan gjøre områder i utkanten av sentrum som i dag består av industri og tung trafikk til attraktive områder for folk i fremtiden? Gjennom det europeiske samarbeidsprosjektet "Urbact sub>urban. Reinventing the fringe" skal Oslo leke seg med nettopp dét, utkanten skal urbaniseres.

Oslo er én av ni europeiske byer som er med i EU-prosjektet «URBACT sub>urban. Reinventing the fringe». Reinventing the fringe kan oversettes til «å gjenoppfinne kanten». Tanken er at allerede eksisterende byareal i randsonen av sentrum skal gjenoppfinnes. Eller kanskje heller gjenopplives? Sentrumsperiferien skal omformes til en del av – eller en naturlig forlengelse av – sentrum. For å lykkes med dét, må det lages områder hvor det er attraktivt både å bo, jobbe, reise og oppholde seg.

I Oslo er det fem områder som er plukket ut til å delta i Urbact-prosjektet: Bryn, Haraldsrud, Vollebek, Hasle og Kjelsrud. Dette er områder som i all hovedsak består av industri og tung trafikk i dag. For å få til en urbanisering her, må eksisterende bygninger omformes og nye bygges. I tillegg må skoler og barnehager komme til, kultur og idrett få sin plass, infrastrukturen utbedres og asfalt erstattes av grøntområder. Urbact sub>urban handler altså om en urbanisering av allerede eksisterende byområder. Bryn, Haraldsrud, Vollebek, Hasle og Kjelsrud ligger tross alt ikke langt unna sentrum, men kjennes kanskje ikke som deler av dagens urbane Oslo.

Illustrasjonene under: Tegningene viser tanken bak Urbact sub>urban-prosjektet: Å omforme eksisterende byareal som i dag består av industri og tung trafikk til attraktive og urbane områder for fremtiden.

Urbact Illustrasjoner

Foto: Oslo kommune

Samarbeid på tvers

Noe av det som er unikt for dette prosjektet er at Plan- og bygningsetaten, grunneiere, bydelene, utviklere, arkitekter, Bymiljøetaten, Byantikvaren og andre interessegrupper jobber sammen fra start til slutt. Samtidig er Oslo en del av et internasjonalt nettverk gjennom prosjektet, det er ni europeiske byer som er med. Byer som for eksempel Barcelona, Wien og Düsseldorf. Disse skal møtes jevnlig gjennom prosjektperioden for å lære av hverandre, noe som byr på unike muligheter til å knytte kontakter, hente inspirasjon og dele erfaringer.

– Det at vi samarbeider på tvers av interesse her hjemme er kjempespennende, med et samarbeid kan vi nå enda lengre, sier Kristine Viste Eriksen, prosjektkoordinator for Urbact i Oslo (Plan- og bygninsgetaten). – Vi legger lista høyt med å bli med i et internasjonalt prosjekt. Vi blir veldig synlige. Vi vil ikke ha noe som er greit nok, vi vil ha noe som er skikkelig bra, fortsetter hun.


Å løfte blikket utover landegrensene er utrolig viktig for oss som skal planlegge byen. Det gir både inspirasjon og perspektiv.

Hanna E. Marcussen, Byråd for byutvikling

Byråden åpnet kick-off

21. september var det et kick-off for alle involverte parter i Oslo. Både etatsdirektør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten og byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna E. Marcussen var til stede.

– Å løfte blikket utover landegrensene er utrolig viktig for oss som skal planlegge byen. Det gir både inspirasjon og perspektiv. Og kanskje er det noe andre byer i Europa kan lære av oss? spør Marcussen. Byråden påpeker også at det er viktig for Oslo kommune å etablere nye arenaer for samarbeid mellom det offentlige og private. – Å skape noe sammen gir ikke bare eierskap til et prosjekt, jeg er helt overbevist om at det også vil føre til enda bedre prosjekter, sier hun.

I Oslo er Urbact-prosjektet en del av det mye større prosjektet Hovinbyen, Oslos største byutviklingsområde. Urbact er finansiert av EU og varer i to år, altså frem til mai 2018. Håpet for Plan- og bygningsetaten er blant annet at Urbact vil være med på å skape spennende pilotprosjekter for fremtidens Hovinbyen.

Hovinbyen kan bli vårt nye Barcode

En «tennisby» på Hasle, parkeringstårn på Kjelsrud eller klatrevegg i Oxer-tårnet på Haraldrud?

Hovinbyen kan bli vårt nye Barcode

En «tennisby» på Hasle, parkeringstårn på Kjelsrud eller klatrevegg i Oxer-tårnet på Haraldrud?

Geir Hermansen

Ny og større gjenbruksstasjon

Gjenbruksstasjonen på Haraldrud skal vokse seg større og grønnere. Mindre bilkaos, mer plass og mye gjenbruk, og for første gang skal den stå på egen grunn.Publisert: 11. Oktober 2016

Les også disse sakene