Byplan

Alt du trenger å vite om undergrunnen

Visste du at Oslo kommune har et undergrunnsarkiv med rapporter fra geotekniske boringer i Oslo fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag? Hos Plan- og bygningsetaten kan du bestille kart som viser hva som finnes i bakken under deg.

Hvis du planlegger å bygge i byen, enten et nytt bygg, vei eller bane, kan det være en god idé å vite hva som er i grunnen der du skal bygge. Vanlige spørsmål kan være «Hvor langt kan jeg grave før jeg må sprenge?», «Hva graver jeg gjennom?» og «Hva finnes under bakken?». I undergrunnsarkivet hos Plan- og bygningsetaten finner du innsamlede grunnundersøkelser utført av Oslo kommune og private firmaer.

– Arkivet inneholder informasjon om hvor langt det er fra grunnen vi står på og til fjell, og hva slags løsmasser som finnes mellom, for eksempel om det er grus, leire eller sand, sier avdelingsdirektør Rolf Bekkhus i Avdeling for geodata i Plan- og bygningsetaten.

Arkivet består av både fysiske og digitale rapporter fra geotekniske boringer gjennomført fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag.

– Det fysiske arkivet inneholder ca. 9000 rapporter, mens det digitale arkivet består av over 200 000 boringer av forskjellige typer. Ca. 12 000 av disse er prøveboringer med detaljert informasjon om egenskapene til løsmassene. Vi har ca. 9000 digitale rapporter som PDF-dokumenter, forteller Bekkhus.


Undergrunnsarkivet inneholder informasjon om hvor langt det er fra grunnen vi står på og til fjell, og hva slags løsmasser som finnes mellom.

Rolf Bekkhus, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten

Velg kart for enten stort eller lite område

Hvis du vil bestille materiale fra undergrunnsarkivet, tar du kontakt med Kartformidlingsenheten i Plan- og bygningsetaten. Via e-postadressen dig.kart@pbe.oslo.kommune.no kan du bestille kart over geotekniske boringer. Oppgi enten adresse, gårds-/bruksnummer eller gatenavn/områdenavn i bestillingen du vil ha informasjon om.

– Når du bestiller informasjon fra undergrunnsarkivet, får du en kartskisse som inneholder bore- og prøvepunkter i tillegg til bakgrunnskartet, forteller enhetsleder Lasse Jaksland. – Kartskissen kan være for et stort område eller så lite som en eiendom. Hva du får av stadfestede bore- og prøvepunkter med egenskapsdata, er avhengig av hvem som eier rettighetene.

– Sammen med grunnboringskartet får du også tegnforklaringer, noe som kan være lurt å lese hvis du ikke er vant til å tolke slike kart fra før, sier Jaksland.

Kartskissen du kan bestille inneholder bore- og prøvepunkter i tillegg til bakgrunnskartet
Kartskissen du kan bestille inneholder bore- og prøvepunkter i tillegg til bakgrunnskartet.
Foto: Oslo kommune
Bossebarerbilde

Kartfester TV-aksjonen

Når bøssebærerne fra TV-aksjonen i Oslo ringer på dørklokka hjemme hos deg på søndag, er det med kart laget av Plan- og bygningsetaten.

Ingelöv Eriksson er prosjektleder i Oslo kommunes Undergrunnsprosjekt.

Har kartlagt undergrunnen på Majorstuen

Oslo kommune har kartlagt fundamentene under 1201 bygninger på Majorstuen.Publisert: 04. November 2016

Les også disse sakene