Byplan

Balansekunst på Vippetangen

Hva kunne du tenkt deg på «nye» Vippetangen? Nå kan du si meningen din om forslaget til områdeprogram som er på høring. Oslo kommune inviterer også til åpent møte om planene mandag 19. oktober.

– Forslaget som nå foreligger gir en god balanse mellom fortsatt havnedrift, hensynet til viktige verneverdier og til ny byutvikling og transportløsning på Vippetangen, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen S. de Vibe.

Et vedtatt områdeprogram vil gi kommunen et godt faglig grunnlag for en kommende detaljregulering av Vippetangen.

Illustrasjon viser siloen, Tenaljeplassen og Pir-bygget sett fra utstikker 2.
Illustrasjon viser siloen, Tenaljeplassen og Pir-bygget sett fra utstikker 2.
Foto: Oslo kommune

Vippetangen som historieformidler

Vippetangen er et viktig område i Oslos historie og utvikling, helt fra middelalderens festningsverk til 1900-tallets industrihavnutbygging. Det er også her de tydeligste gjenværende historiske spor av Oslos havnehistorie finnes i dag, med skur, kaifronter, silo og lossemaskiner. Vippetangen står foran endringer.

– Områdeprogrammet foreslår å styrke Vippetangen gjennom å åpne for midlertidige aktiviteter og flerbruk av bygninger og arealer i en modningsfase. Modningsfasen kan vare fram til det foreligger en vedtatt detaljregulering for området, forteller de Vibe.

I modningsfasen blir det viktig å bygge opp under Vippetangens identitet som et sentralt og attraktivt sted mellom Bjørvika og Pipervika. Byrom og bygninger kan for eksempel «dobbeltprogrammeres» ved å gi de et fleksibelt innhold avhengig av når på døgnet eller når i sesongen de er i drift.


Forslaget som nå foreligger gir en god balanse mellom fortsatt havnedrift, hensynet til viktige verneverdier og til ny byutvikling og transportløsning på Vippetangen.

Ellen S. De Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten.

Gjenbruk av siloen og fiskehallen Steder som peker seg ut til slik mulig bruk er bygninger som Fiskehallen, Sukkerhuset, havneskur 41 og dagens kornsilo, samt plasser mellom havneskur og kaiene langs Havnepromenaden.

Siloen foreslås bevart og at det blir sett på muligheter for gjenbruk og aktivisering. Et forslag er at det kan inneholde kunst-, kultur og fritidstilbud. Fiskehallen er en viktig ressurs for Vippetangen. Områdeprogrammet foreslår at dagens funksjoner bør opprettholdes og at Fiskehallen bør utvikles med et klart fokus på mer åpenhet for publikum, avslutter de Vibe.

Nye tilbud til publikum Områdeprogrammet viser muligheter for flere nye bygg, for eksempel en passasjerfergeterminal, ny publikumsattraksjon (kanskje kan et akvarium komme her?) kontorer, hotell, bevertning, forretninger og kulturformål.

Trasé for ny trikkelinje med holdeplasser, og et tilrettelagt anlegg for sykling inngår også i programmet. Havnepromenaden går gjennom området og styrker forbindelsen mellom Pipervika og Bjørvika. Spørsmålet om det kommer en ny cruisekai med tilhørende sikkerhetsgjerder og bussparkeringsplasser berøres i programmet.

Kom med innspill Forslaget til områdeprogram for Vippetangen er på høring fra 21. september til 2. november 2015. Kommunen inviterer også til åpent møte om planene for Vippetangen mandag 19. oktober kl. 18–20 i Cinemateket (Filmens hus), sal «Lillebil».

  • Bak forslaget står Oslo kommune ved Byantikvaren, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kulturetaten og Plan- og bygningsetaten som er prosjektledende etat.
  • Oslo Havn KF har deltatt i planarbeidet, men Havnestyret har valgt å ikke stille seg bak forslaget til områdeprogram.
  • Vippetangen grenser til Bjørvika og Langkaia i nord-øst og til Akershusstranda i vest.
  • Områdets størrelse er ca 121 dekar. Det tilsvarer 16 fotballbaner på størrelse med Ullevål stadions gressmatte eller litt mindre enn to parker på Sofienbergparkens størrelse.
Fiskehallen og kornsiloen

Gjenbruk og nytt på Vippetangen

Mathall, restaurant, uteservering på tak og kulturarena. Det skjer masse spennende på Vippetangen.

Slik kan «nye» Vippetangen bli. Illustrasjon viser siloen, Tenaljeplassen og Pir-bygget sett fra utstikker 2.

Mange innspill til planene for «nye» Vippetangen

Akvarium, flytende badstuer, gjestehavn for småbåter, veteranbåtkaier, sjøbad og et sted for fugletitting.

Fiskesløying Fiskehallen

Fiskehallen: Et sted for fisk – og folk

Etter å ha forsynt Oslo med fisk i over 100 år, vil Fiskehallen nå også åpne seg for publikum. Hadde politikerne tenkt enda større, kunne Vippetangen ha budt på et fiskeslott.Publisert: 08. Oktober 2015

Les også disse sakene