Byplan

Bylivsundersøkelsen 2024: Tar tempen på bylivet

Hvem bruker byen? Hva liker de? Hvor er de, og hvor er de ikke? En ny undersøkelse har tatt tempen på bylivet.

– Det skjer mye i løpet av ti år, både i byen og i innbyggernes oppfatning av den. Derfor er en bylivsundersøkelse veldig nyttig, sier Yngvar Hegrenes, sekretariatsleder for Levende Oslo, et offentlig-privat samarbeid mellom kommunen og næringsaktører i Oslo sentrum.

Ti år etter bylivsundersøkelsen 2014 er de nå ute med en ny og oppdatert beskrivelse av utviklingen og tilbudene i hovedstaden. Og skal vi tro Hegrenes er Oslo på vei til å bli en enda mer interessant, levende og spennende by.

Vil du vite mer om livet i Oslo sentrum? Se hele bylivsundersøkelsen her.

Også den forholdsvis nye byråden for byutvikling er entusiastisk over funnene, og ikke minst samarbeidet med næringslivet i sentrum.

James Stove Lorentzen
Et godt samarbeid mellom det offentlige og private er viktig, sier byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen.
Foto: Sturlason

– Det er veldig gøy å se at endringene vi har fått til langs sjøfronten er en stor suksess som har åpnet byen for mer liv og røre. At vi får til et godt offentlig-privat samarbeid i sentrum er viktig for Oslo, og ikke minst for næringslivet og turistnæringen, så dette skal bli enda bedre i årene fremover, sier James Stove Lorentzen (H).

Emilie Rosenberg Johansen fotgjenger- og oppholdsregistrering
Emilie Rosenberg Johansen var en av de som gjennomførte fotgjenger- og oppholdsregistreringer til undersøkelsen på oppdrag fra Sweco,
Foto: Jørgen Lie Furuholt / Oslo kommune

Fjorden kaller

I Bylivsundersøkelsen 2014 kom det fram at forbindelsen mellom sentrum og fjorden ikke var god nok. Det har endret seg. Den nye bylivsundersøkelsen viser nemlig at syv av de ti mest brukte byrommene ligger langs fjorden.

– Det er fantastisk at badeplassene er noe folk har tatt til sitt hjerte! Det var utenkelig før, sier Hegrenes og legger til at utviklingen av Fjordbyen bidrar til at Oslo sentrum vokser.


Når vi planlegger for folk, så trives folk.

Yngvar Hegrenes, sekretariatsleder for Levende Oslo

De fjordnære områdene brukes mest, men det har ikke gått på bekostning av andre sentrumsnære områder.

Områder og attraksjoner som Sørenga, Bjørvika, MUNCH og nye Deichman flytter ikke bylivet, men gir ny næring og aktivitet lokalt.

 • Det er flere folk i sentrum
 • Områdene for byliv har vokst
 • Tilbud trekker folk til sentrum
 • Nye områder langs fjorden brukes mye
 • Flere eldre mennesker bruker byen
 • Siden 2014 har det vært en økning i syklister og fotgjengere og det har vært nedgang i bruk av kollektivtransport og bil

Og til forskjell fra 2014 dekker den aktive bylivssonen nå også Tjuvholmen, Torggata, Victoria terrasse, Christiania torv, gata Grønland og de fjordnære områdene ved operaen, Bispekaia, Langkaia og Sørenga.

Syklister
Oslo sentrum er bedre tilrettelagt for syklister i dag. Det har ført til at stadig flere innbyggere tar til pedalene.
Foto: Tom Kolstad

Større by – større undersøkelse

Oslo er den byen i Norge som ventes å ha størst befolkningsvekst fram mot 2050. Siden 2014 og frem til i dag har befolkningen økt med 10 prosent, og antall innbyggere i sentrum er nesten doblet.

Parallelt har det «poppet opp» nye områder som beriker byen med kultur, natur, business- og boligområder. Dermed er også årets undersøkelse større enn forgjengeren.

– I 2014 var ikke Bjørvika og Sørenga ferdig utviklet. I år har vi også inkludert gatene fra Hausmansgate og opp mot Vulkan, hvor det har skjedd mye utvikling de siste årene, sier Hegrenes.

Han sier det er positivt at nye områder ikke påvirker den generelle aktiviteten i byen. Tvert imot. Den aktive bysonen er større enn noensinne.

Nasjonalmuseet
Kulturopplevelser har blitt viktigere og kulturinstitusjoner som Nasjonalmuseet er trekkplaster for turistene.
Foto: Børre Høstland

Det som er bra lokalt, trekker tilreisende

Bylivsundersøkelsen er først og fremst et nyttig verktøy for å tydeliggjøre hva som skjer i byen, hvordan folk bruker den og hvilke tilbud de ønsker seg. Det statistiske materialet, som blant annet består av fotgjengertellinger, oppholdsregistreringer og spørreundersøkelse, er en kunnskapsbank som forskere og andre kan dykke ned i for å finne nye sammenhenger og bruksområder.

– Når vi planlegger for folk, så trives folk. Og når innbyggerne er fornøyde, blir også folk fra andre steder fornøyde, sier Hegrenes.

Han forteller at nye kulturinstitusjoner som Munchmuseet, Deichman Bjørvika og Nasjonalmuseet er trekkplaster for turistene. Utenlandske turister blir mer og mer kvalitetsbevisste og reiser til Oslo oftere enn før.

Yngvar Hegrenes
Oslo er på vei til å bli en enda mer interessant, spennende og levende by, mener Yngve Hegrenes, sekretariatsleder for Levende Oslo som står bak bylivsundersøkelsen. 2024.
Foto: Majakozak Dehlin/NLA

Før reiste folk hit for å oppleve norsk natur. Nå er det kulturopplevelser gjestene våre oppsøker.

— Sånn sett bidrar Fjordbyen til å gi Oslo sentrum flere kvaliteter. Uansett om du vil oppleve en ekte nordisk fjordsauna eller foretrekker en tørrskodd kunstsafari, har utviklingen bidratt til et større og bedre sentrum med mer byliv, sier Hegrenes.

Folk Oslo
Sammenlignet med 2014 har andelen som forflytter seg til fots økt med ti prosent, og antall lørdagsfotgjengere har økt med hele 38 prosent.
Foto: Liz Palm

Savner flere tilbud for unge innbyggere

Bylivsundersøkelsen 2024 har ekstra søkelys på barn og unge. Bakgrunnen for det er at Oslo skal være en inkluderende by med varierte byrom for alle aldersgrupper.

Noen av gruppene som har deltatt, er barn i barneskolealder og ungdommer på videregående skole. De yngste oppholder seg sjelden alene i sentrum, mens ungdommene opplever at det er for dyrt å oppholde seg der.

 • Hvem: Undersøkelsen er utført av Sweco Norge AS for Oslo kommune ved Levende Oslo.
 • Hva: Bylivsundersøkelsen 2024 undersøker samspillet mellom byens kvaliteter og menneskelig aktivitet i og opplevelse av byen.
 • Hvor: Oslo sentrum med Hammersborg, Fredensborg, Hausmannskvartalene, Vulkanområdet på Grünerløkka, og deler av Grønland og Tøyen.
 • Hvordan: En bylivsundersøkelse kartlegger og analyserer byens fysiske strukturer, byens tilbud og menneskers aktivitet i og opplevelse av byens rom.
 • Hvorfor: Bylivsundersøkelsen 2024 har til hensikt å beskrive bylivet i Oslo sentrum slik det er i dag og peke på trekk ved utviklingen av bylivet siden 2014.
 • Når: Arbeidet med undersøkelsen har pågått fra 2022 og frem til 2024.

Bylivsundersøkelsen 2024

– Barn og unge oppsøker billige eller kostnadsfrie steder å være når de ikke er sammen med voksne. De ønsker seg egne steder til å gjøre aktiviteter, spise, drive med idrett eller bare henge, sier Hegrenes.

Han trekker fram skur 13 som et positivt bidrag. Den store hangaren på Filipstad huser innendørs park for skateboard, BMX, sparkesykkel og rulleskøyter, og en hall med ulike egenorganiserte aktiviteter.

– Det blir spennende å se hvordan resultatene brukes av kommunen og private aktører fremover. Undersøkelsen inneholder mye innsikt som kan brukes når nye planer skal legges.

Israt Jahan

Slik skal det bli mer byliv på Grønland og Tøyen

Nå er handlingsprogrammet for økt byliv på Grønland og Tøyen på høring. Vi spurte folk på gata om deres forventninger.

Styreleder for Gamlebyen Sport og Fritid Alto Braveboy med prisen mellom Ordfører Marianne Borgen og Byutviklingsutvalgets leder James Stove Lorentzen.

Bylivsprisen 2022 til Gamlebyen Sport & Fritid

Alto Braveboy fra Gamlebyen Sport & Fritid tok imot Bylivsprisen 2022

Operagata

Trivsel i Bjørvika

Det tar tid for en bydel å bli voksen. Det sentrale Bjørvika er ferdig med de verste voksesmertene. Vi har møtt tre som elsker Bjørvika.Publisert: 04. April 2024

Les også disse sakene