Byplan

– Fjordbyen skal være et trygt sted for alle

Kaifrontlister, nedtrapping til sjøen og redningsstasjoner. Den nye veilederen «Sikker sjøfront» skal gjøre det enklere å utforme Oslos sjølinje med forebyggende tiltak mot ulykker.

Fjordbyutviklingen har transformert kaikanten fra å være et avstengt havneområde til å bli offentlig tilgjengelig for alle. I dag er fjorden et friluftsområde for store deler av Oslos befolkning.

Kjersti Børve Skjelbreid
– Fjorden er et friluftsområde for store deler av Oslos befolkning, sier Kjersti Børve Skjelbreid i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Harald Skeie

– Folk kommer hit for å bade i sjøen og ta badstue, padle kajakk, besøke museum og bibliotek, spasere langs havnepromenaden og nyte solnedgangen, sier Kjersti Børve Skjelbreid i Fjordbyenheten i Plan- og bygningsetaten. Hun har ansvar for oppfølging av veilederen og arbeidet med drukningsforebygging i utviklingen av Fjordbyen.

Enhetsdirektør Stein Kolstø og tidligere seniorarkitekt i Fjordbyenheten, Liv Marit Søyseth har utarbeidet veilederen i samarbeid med seksjonssjef Hanne Weichel og byforvalter Kristian Werner Michelsen i Bymiljøetaten. Landskapsarkitekter fra White arkitekter har stått for utarbeidelse av veilederen og Skadeforebyggende forum har bidratt som ekstern kvalitetssikrer. Veilederen er til hjelp for de som planlegger, bygger ut og drifter områdene.

– Fjordbyen er fortsatt under utbygging, og når flere deler av sjølinjen åpnes opp, ønsker vi at hele Fjordbyen skal oppleves som tilgjengelig og trygg, sier Skjelbreid.

Skilt med hjelpetekst
Når ulykken først er ute, er det fint å vite hvem du skal ringe og hvor hjelpen skal sendes. Dette gjelder særlig i nye deler av byen da ikke alle er like godt kjent.
Foto: Mathilde Spieler Palmers

Samarbeid om drukningsforebyggende tiltak

«Sikker sjøfront» er en veileder om drukningsforebygging for Fjordbyen i Oslo, og er et viktig bidrag i arbeidet med å øke sikkerheten langs fjorden.

I 2014 tok Plan- og bygningsetaten initiativ til opprettelse av Drukningsforebyggende forum for å sikre et koordinert samarbeid om drukningsforebygging. Forumet ledes av Bymiljøetaten sammen med bistand fra Skadeforebyggende forum (SKAFOR).

Kart over Fjordbyen
Langs Fjordbyen skal Frognerstranda, Filipstad, Akershusstranda, Vippetangen, Sukkerbiten, Kongsbakkealmenningen og Grønlikaia utvikles i tiden fremover.
Foto: Oslo kommune

I forumet møtes eiendomsutviklere, kommunale aktører, Oslos brann- og redningsetat, Havnepolitiet og andre aktører som jobber med drukningsforebygging, til gjensidig erfaringsutveksling. Målet er å samle erfaringer og øke kunnskapsnivået, og for å bidra til at ulykker unngås.

– Veilederen handler om overgangen mellom sjø og land og er en bestilling fra Drukningsforebyggende forum, sier Werner Michelsen i Bymiljøetaten.

Werner Michaelsen i Bymiljøetaten.
Werner Michelsen i Bymiljøetaten.
Foto: Mathilde Spieler Palmers

De som må forholde seg til veilederen er utbyggere som utvikler nye byområder, og andre aktører som planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder Havnepromenaden og anleggene langs fjorden.

Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten har samarbeidet med ulike interesseorganisasjoner, grunneiere og andre kommunale etater i arbeidet med utviklingen av de forebyggende tiltakene.

Redningsstasjonen på Bispekaia i Bispevika. Utforming av redningsstasjonene er et resultat av arbeidet til Drukningsforebyggende forum.
Redningsstasjonen på Bispekaia i Bispevika. Utforming av redningsstasjonene er et resultat av arbeidet til Drukningsforebyggende forum.
Foto: Harald Skeie

– Å bade i byen har blitt en internasjonal trend

Befolkningsvekst, urbanisering, tilgang til vannflaten og forbedret vannkvalitet har ført til at bruken av Oslofjorden øker. Det kommer også frem i rapporten «Demografi Fjordbyen 2022», som viser at sjøkanten er blitt tilgjengelig for oss alle, og at vi tar den i bruk.

Vil du vite mer om tiltakene? Les hele veilederen her.

Å bade i indre by har blitt en internasjonal trend. Det er et mentalt skifte i flere byer i Norden, hvor områdene langs fjorden bygges om og blir tilgjengelige for befolkningen.

– Gjennom arbeidet med veilederen har vi sett på konkrete eksempler fra utlandet, som for eksempel livredningsutstyr, stiger og nok areal til opphold og ferdsel, sier Skjelbreid.


Det har skjedd mye langs sjøkanten i Oslo på kort tid, og vi opplever at det er noe mange setter pris på

Kristian Werner Michelsen, spesialkonsulent i Bymiljøetaten

– En nøkkel er å utvikle en lettleselig sjøfront slik at folk intuitivt skjønner hvilke typer aktiviteter som egner seg i de ulike delene av Fjordbyen, tilføyer Werner Michelsen.

I tillegg er det viktig at det er nok sikkerhetsutstyr på plass.

– Det ser vi konkrete og praktiske resultater av i byområdene hvor redningsstasjoner er satt opp med 50 til 60 meter mellomrom. Tekstinnholdet er utformet i samarbeid med flere i forumet, sier han.

I takt med at aktiviteten lang kaikanten øker, stiger også risikoen for ulykker, påpeker redningsdykker Morten Holtberget.

Pionerprosjekt skal forebygge drukningsulykker

Sommeren har vært travel for dykkerne i Oslos brann- og redningsetat. Utrykningene har vært mange, i kjølvannet av at stadig flere mennesker tar i bruk kaiområdene og sjøen utenfor.

Operastranda blir det perfekte stedet å tilbringe varme sommerdager. Bymiljøetaten står for driften med vedlikehold og badevakter.

Reisetips: Legg badeferien til Bjørvika

Denne sommeren kan du sole deg og bade midt mellom det nye Munch-museet og Operaen. Slik blir den nye Operastranda.

Stupere på Hasvold bad

Badebyen Oslo

– Oslo er forvandlet til en badeby der fjordbad midt i hovedstaden er blitt en hverdagslig favoritt. Det lover godt for byens fremtid.

FilerPublisert: 01. Juni 2023

Les også disse sakene