Byplan

Har: Tomter. Ønsker: Gode ideer!

Det skal handle om innovasjon, gode ideer, tverrfaglighet, klima og miljø. Oslo kommune stiller med to tomter – og utlyser konkurranse om hvordan de best kan bygges ut.

Det foregår mye positivt miljøarbeid i byggsektoren her i Oslo. Men vi håper på enda flere initiativer som kan øke innovasjonen – at man strekker seg enda lenger. Mye av løsningen på verdens klimautfordringer ligger i byene.

I rådhusets vestre tårn venter Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo, spent på resultatet av konkurransen «Reinventing Cities». Hun må vente en stund, for konkurransen er knapt utlyst, men utgangspunktet er både originalt og lovende: Oslo kommune stiller med to tomter, en på Furuset og en på Stovner, og inviterer til en grenseløs, i hvert fall nesten, drodling og tevling om hvordan de kan benyttes. På hver eiendom kåres det en vinner, som får anledning til å kjøpe eiendommen og realisere vinnerforslaget.


Klimautfordringene må håndteres lokalt, men vi vil gjerne bidra til innovasjon langt utover Oslos grenser.

Hanna Marcussen, byråd.

Nettverk

Det dreier seg om klima og miljø, om grønne verdier. Og om nettverket C40 – Cities Climate Leadership Group. Oslo har fått status som innovatørby i C40 fordi Oslo har vist tydelig lederskap på miljø- og klimaområdet. Nå arrangerer C40 en internasjonal konkurranse, og sammen med 18 andre byer er Oslo med i «Reinventing Cities» - altså et ønske om å «gjenoppfinne» byen.

Hver av byene har lagt 1-5 eiendommer i «potten». Disse skal utvikles og legges ut for salg etter kriterier for klima og bærekraft, målet er nullutslipp. Det er 10 utfordringer som deltakerne må svare ut, spesielt med tanke på energitilførsel og -bruk, materialbruk, transport og økonomi. Andre viktige tema er teknologi, sambruk/lokale synergieffekter, biologisk mangfold, grønn vekst og vannhåndtering.

I prinsippet kan hvem som helst delta i konkurransen, men en solid dose fagkunnskap bør fremvises. Byråd Marcussen og hennes fagetat EBY, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, ønsker interesse fra tverrfaglige team, altså team med kompetanse innenfor arkitektur, trafikk/transport, eiendomsutvikling og økonomi.

Sjefingeniør Gard Skoe Fredriksen i EBY
Sjefingeniør Gard Skoe Fredriksen i EBY har ansvaret for konkurransen «Reinventing Cities».
Foto: Lars-Ludvig Røed

Furuset og Stovner

De to tomtene de skal få bryne seg på, ligger sentralt på Furuset og Stovner. På Furuset handler det om ca. 2000 kvadratmeter i kort avstand fra Trygve Lies plass, torget som blir en sentral møteplass når strøket utformes som en del av kommunens «forbildeområde». På Stovner tilbys ca. 10.000 kvadratmeter nær Stovner T-banestasjon. Tomten er i dag delvis skogkledt, men den er en del av et større industriområde som kalles Fossumdumpa og som i de kommende tiårene skal få nye funksjoner.

Vi tror at dette kan være attraktive eiendommer å utvikle, sier sjefingeniør Gard Skoe Fredriksen i EBY. Han skal ha ansvaret for konkurransen, en konkurranse som altså inviterer til nyskaping, men som også har noen rammer.

På Furuset er det et krav om aktive fasader, altså at det skal være liv i første etasje i form av butikker, offentlige tilbud etc. Ellers ønsker vi boliger her, og gjerne boligtyper som utforsker skillet mellom privat og felles sone. Vi vil utfordre deltakerne til å tenke nytt om fellesfunksjoner. Utnyttelsesgraden her er 200 prosent, og det er viktig at forslagene kan realiseres, sier Skoe Fredriksen.

På Stovner er rammene løsere og frihetsgraden større – da eiendommen enda ikke er regulert.

Vi tror på en stor andel boliger her, men ikke nødvendigvis. Endelige vilkår er ikke satt, men Plan- og bygningsetaten antyder at tomten vil tåle en utbyggingsgrad på ca. 150250 prosent. Nærmest T-banen vil det komme et svømmebasseng og kanskje et bydelshus, det kan bli et spennende nabolag, sier Gard Skoe Fredriksen.

Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo
Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo, er spent på resultatet av konkurransen.
Foto: Oslo kommune

Suksess i Paris

Forventningene om spenstige resultater er altså til stede. Ikke minst fordi en lignende konkurranse i Paris ble en solid suksess. C40-nettverket arrangerte i 2015 Reinventing Paris, der byen stilte med 23 eiendommer, de varierte fra gamle jernbanespor til administrasjonsbygg. Hele 664 forslag kom inn, alle med vekt på klimavennlig byutvikling.

Konkurransen i Oslo foregår i to etapper. Første del består av en «interessefase» der deltakerteamene innen 20. april sender inn en kort forslagsbeskrivelse. Tre-fire aktører

vil deretter bli kvalifisert for runde to; de skal da utdype sitt konsept og legge inn bud på den aktuelle eiendommen. Noen taksering er ikke foretatt, prisnivået vil avhenge av foreslått bruk og miljøkvaliteter. Vinnerne vil bli kåret i januar 2019.

Vi er veldig glade for å kunne være med på dette. Oslo skal være europeisk miljøhovedstad i 2019, og hvis vi kan bidra med økt innovasjon, vil det bygge oppunder vår rolle, sier byråd Hanna Marcussen. Hun peker på at Oslo er en stor bestiller i byggsektoren, og at kommunen med sin politikk bidrar til å utvikle næringen.

Mange store leietakere etterspør i dag klimavennlige bygg, det er veldig positivt. Den enkelte boligkjøper stiller i dag ikke samme klimakrav, så boligsektoren er både viktig og interessant, her må vi finne nye løsninger. Klimautfordringene må håndteres lokalt, men vi vil gjerne bidra til innovasjon langt utover Oslos grenser, sier Hanna Marcussen.

Receipe For Future Living

Grønn innovasjon i Groruddalen

Innovasjon, gjenbruk, «upcycling», veksthus, miljøhus: De to vinnerne av konkurransen «Reinventing Cities» vil gjøre Groruddalen til et bedre sted for mennesker og klimaet.

Mjærum Behring (f.v.) og Reidunn Myster Beier fra bydel Stovner og Ruth M. C. Holme Dammann i Plan- og bygningsetaten.

Områdeløft Stovner: «Extreme makeover»

Det graves og graves og graves på Stovner. Store hull, grushauger, anleggsgjerder og byggemateriale dominerer mellom boligblokkene og foran senteret. Noe veldig stort holder på å skje.

Martin og Camilla har forlatt Holmlia til fordel for flott utsikt til landlige omgivelser ved Akerselva fra smijernsbalkongen til den nye leiligheten på Grünerløkka.

Hvem kjøper bolig i Oslo?

– Vi byttet rekkehus og landlige omgivelser på Holmlia med en mindre leilighet i femte etasje uten heis på Grünerløkka. Og elsker det!Publisert: 17. Januar 2018

Les også disse sakene