Byplan

Grønn innovasjon i Groruddalen

Innovasjon, gjenbruk, «upcycling», veksthus, miljøhus: De to vinnerne av konkurransen «Reinventing Cities» vil gjøre Groruddalen til et bedre sted for mennesker og klimaet.

«Boliger, et nytt nærmiljøhus og en unik møteplass med fokus på bærekraft og fellesskapsløsninger, en miljøvennlig framtidslandsby», lover den ene vinneren.

«Et prosjekt som snur byggeindustriens enorme avfallsproblem til en uvurderlig ressurs, arbeidsplasser og rimelige boliger for unge», lover den andre vinneren.

Ikke rart at stemningen var god da resultatet av konkurransen «Reinventing Cities» nylig ble offentliggjort i Kulturkirken Jacob. To tomter i Groruddalen, på Stovner og på Furuset, har fått sine prosjekter, og de er noe å legge merke til: Konkurransen arrangeres av C40 – Cities Climate Leadership Group – der Oslo sammen med 14 andre storbyer utvikler 39 tomter som skal vise framtidens klima- og miljøløsninger.

The Urban Village
The Urban Village på Furuset skal bygges i bygata på Furuset, i kort avstand til T-bane og framtidig torg,
Ill: The Urban Village Team / LPO Architects

Rimelige boliger og fellesskap

I Bygata på Furuset, i kort avstand til T-bane og framtidig torg, ligger tomten på ca. 2.000 kvadratmeter der «The Urban Village» skal komme. Et team bestående av LPO Arkitekter, Obos Nye hjem, Bollinger + Grohmann og Veidekke står bak vinnerutkastet. Med fleksible leiligheter, kollektive boformer og fellesarealer som deles med andre beboere og med folk utenfra. Inngangsbilletten skal være rimelig, bl.a. kan en løsning være å først kjøpe ett rom og deretter utvide. Juryen uttaler at «det er lagt stor vekt på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft, og designet er variert med fleksible og rimelige boliger med store offentlige arealer».


Det er for tidlig å lene seg tilbake, men prosjektene ser lovende ut.

Gard Skoe Fredriksen, sjefingeniør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten

I Fossumdumpa på Stovner er det «Recipe for Future Living» som skal få utfolde seg på ca. 10.000 kvadratmeter. Prosjektet er utformet av Mad Arkitekter, Ineo Eiendom, Landskap AS m.fl. Det skal inneholde rimelige boliger, takhager og bl.a. et start-up-miljø, og teamet vektlegger særlig gjenbruken av bygningsmaterialer. «Det spesielle er at vi også gjenbruker bæringen i bygningen fra andre steder. Kanskje henter vi også deler av det gamle regjeringskvartalet», sier konsernsjef Nicolai Riise i MAD arkitekter. Juryen applauderer dette og uttaler at «det er mulig å skape arkitektur av fremragende kvalitet med et ambisiøst fullskala gjenbruksprosjekt».

Vil bygge raskt

Visjonene er altså på plass på Furuset og Stovner. Og de kan forvandles til virkelighet om kort tid. Obos, som altså har stått sentralt i Furuset-prosjektet, ser ingen grunn til å nøle med oppfølgingen.

Daniel-Kjorberg-Siraj
Daniel Kjørberg Siraj i Obos har ambisjon om å ta i bruk "The Urban Village" i 2023.
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

«Jeg lovet politikerne å gå inn i dette med full tyngde,» sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos, og selskapet har en ambisjon om å starte byggingen i 2021. Noe som kan bety at beboere og lokal-befolkning kan ta i bruk den nye «landsbyen» i 2023. Også i Fossumdumpa er byggelysten til stede.

Området er i dag ikke ferdig regulert, så prosessen her vil være mer tidkrevende enn på Furuset. Men prosjektutvikler Vetle Bringsjord i Ineo Eiendom understreker at selskapet gjerne vil komme raskt i gang: «Vi har allerede startet kommunikasjonen med Oslo kommune for å få til en god prosess videre,» sier Bringsjord.

The Urban Village
The Urban Village på Furuset: 2000 kvadratmeter med fleksible leiligheter, kollektive boformer og fellesarealer som deles med andre beboere og med folk utenfra.
Ill: The Urban Village Team / LPO Architects

Cities Climate Leadership Group – C40 - består av en rekke storbyer som ønsker å utvikle sin miljø- og klimaprofil og sette en ny standard. Oslo har fått status som innovatørby fordi byen har vist tydelig lederskap på dette feltet. Nettverket arrangerer konkurransen «Reinventing Cities», altså et ønske om å «gjenoppfinne» byen.

Hver av byene har lagt 1-5 eiendommer i «potten». Disse skal utvikles og legges ut for salg etter kriterier for klima og bærekraft, målet er nullutslipp. Det er 10 utfordringer som deltakerne må svare på, spesielt innenfor energitilførsel og -bruk, materialbruk, transport og økonomi. Andre viktige temaer er teknologi, sambruk/lokale synergieffekter, biologisk mangfold, grønn vekst og vannhåndtering.

Her kan du lese mer om konkurransen

Last ned juryrapporten

EBY følger opp

Og i kommunen er velviljen ganske sikkert til stede. Oslo er Europas miljøhovedstad i år, en viktig faktor for å delta i C40. Og det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som har hatt ansvaret for å gjennomføre selve konkurransen.

Sjefingeniør Gard Skoe Fredriksen i EBY
Gard Skoe Fredriksen har ledet arbeidet med konkurransen.
Foto: Lars-Ludvig Røed

- EBY vil følge opp de to vinnerne. Premien var å få mulighet til å kjøpe tomtene og EBY vil gå videre med salgsavtaler med vinnerteamene og deretter oversende saken for politisk behandling i Rådhuset. Å få realisert prosjektene har vært planen helt fra start.

Det er for tidlig å lene seg tilbake, men prosjektene ser lovende ut, sier sjefingeniør Gard Skoe Fredriksen som har ledet arbeidet med konkurransen for Oslo kommune. EBY har i tillegg til juryens vurdering gjennomgått prosjektene med tanke på økonomi, teamsammensetning og deres referanser. Fra Reinventing Cities - C40 (Cities Climate Leadership Group) har vi fått bekreftet at nivået i den norske konkurransen er høyt.

«Framtidsrettet»

På Stovner er Bjørn Hallme ikke engstelig for hvordan «Recipe for Future Living» kan bli mottatt. Ap-politikeren har vært lokal representant i juryen, og har i flere tiår bodd i gangavstand fra Fossumdumpa.

- I dag er det ikke noe her, men etter et langt politisk liv vet jeg at noen alltid vil protestere. Men dette er et framtidsrettet prosjekt basert på gjenvinning, og jeg tror dette vil åpne området og skape en god helhet i utbyggingen her, sier Hallme som kan fortelle om et grundig juryarbeid.

«Reinventing Cities» fristet 12 team til å delta i konkurransen, seks på hver av tomtene. En del av dem internasjonale, de fleste norske. Etter en første fase der teamene ble bedt om kort å skissere løsninger, ble tre team på hver tomt invitert til fase to der de leverte forslagene som juryen har bedømt. Juryen (en for hver tomt) hadde medlemmer fra Plan- og bygningsetaten, Klimaetaten, Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) , Grønn Byggallianse, C40 og den aktuelle bydelen.

Fossumdumpa på Stovner

Har: Tomter. Ønsker: Gode ideer!

Oslo kommune stiller med to tomter – og utlyser konkurranse om hvordan de best kan bygges ut.

Mjærum Behring (f.v.) og Reidunn Myster Beier fra bydel Stovner og Ruth M. C. Holme Dammann i Plan- og bygningsetaten.

Områdeløft Stovner: «Extreme makeover»

Det graves og graves og graves på Stovner. Store hull, grushauger, anleggsgjerder og byggemateriale dominerer mellom boligblokkene og foran senteret. Noe veldig stort holder på å skje.

Kjelsrud

Kjelsrudbyen

I dag bor det ingen på Kjelsrud. Men det skal det bli en endring på.Publisert: 31. Mai 2019

Les også disse sakene