Byplan

Hjem på hjul: Vil ha enklere regler for mikrohus

Mikrohus – en luksuriøs bobil eller vanlig bopel? Nå kan regelverket bli enklere for alle som ønsker seg enebolig på mindre enn 30 kvadratmeter.

Drømmer du om å bo mindre? Det er du ikke alene om. Stadig flere nordmenn ser på mikrohus som en alternativ boform – og det samme gjør politikerne.

Regjeringen vil gjøre det enklere å bo i mikrohus og foreslår nå endrede regler for oppføring og bruk. Forslaget innebærer forenklede regler i byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10).

Forslaget åpner blant annet for at mikrohus kan få unntak fra flere krav i TEK17. Det betyr at kravene for mikrohus i hovedsak blir de samme som kravene til fritidsboliger mindre enn 70 kvadratmeter.

Et mikrohus kan brukes som helårsbolig, hytte eller anneks. Det kan plasseres på egen eiendom, i en hage, eller på en tomt avtalt med grunneier. De fleste mikrohus i Norge bygges på en tilhenger. Du trenger førerkort klasse BE og en sterk bil med tillatt hengervekt på 3 500 kilo for å flytte huset.

Husene leveres med vanntank og standard avløp som enkelt kan kobles til eksisterende infrastruktur, gråvannsfilter eller septiksystem der det er mulig. Noen produsenter tilbyr også forbrenningstoalett.

Som standard kobles strømmen til med en 32A 3-fase tilkobling. Denne forsyner mikrohuset med 230V strøm.

Direktoratet for byggkvalitet sendte ut "Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2, 1-3 og 12-7 og byggesaksforskriften §§ 3-1 og 14-2 om mikrohus" på høring med høringsfrist 9. september. Du kan lese høringsnotatet og høringssvarene her.

Det forventes en konklusjon på regjeringens forslag i 2022.

– Vi ser at flere ønsker å bo i mikrohus, og at dagens regelverk ikke er tilpasset boformen. Derfor vil vi forenkle byggereglene, uttaler Nikolai Astrup, tidligere kommunal- og moderniseringsminister (H) i en artikkel på regjeringens egne nettsider.

Høringsforslaget inneholder en definisjon av mikrohus som skal gjøre det enklere å vite hvilke regler som gjelder. Forslaget omfatter både mikrohus på fast fundamentert og bolig på hjul eller henger. De forenklede reglene gjelder for frittliggende mikrohus til boligformål med et bruksareal på inntil 30 kvadratmeter.

Trailerpark
Noen frykter trailerparks og forslumming hvis det blir enklere å oppføre mikrohus i Oslo. Det er ikke en reell problemstilling, mener Reiss-Andersen.
Foto: Stockphoto.com

Det startet i USA

Minihus-bevegelsen, også kjent som «Tiny house movement, hadde sitt utspring i USA på 1900-tallet, og i dag drømmer stadig flere nordmenn om å bo mindre.

I 2019 gjennomførte Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) en spørreundersøkelse blant mikrohus-eiere. Da var pris det respondentene pekte på som den viktigste årsaken for å kjøpe mikrohus. Energieffektivitet, fleksibilitet og spesialtilpassede løsninger var også viktige drivere.

David Reiss Andersen
David Reiss-Andersen er positiv til et nytt lovverk.
Foto: Aksel Jermstad

– I dag er det vanskelig for helt vanlige folk å forstå hvordan man får satt opp et mikrohus. Hvis de nye reguleringene kommer på plass blir det enkelt og oversiktlig for alle, sier David Reiss-Andersen, mikrosjef i Norske Mikrohus. I Bertel O. Steens gamle lokaler på Økern bygger den norske produsenten flere mikrohus enn noensinne.

I et boligmarked som Oslo vil boligdrømmen kunne bli realitet for enda flere, dersom regjeringen letter på reglene.

– Vi i synes det er supert med en ny lovendring og en klar definisjon av mikrohus. Samtidig blir det lettere for planmyndigheter å godkjenne mikrohus til boligformål, sier Reiss-Andersen.

Standardboligen til Norske Mikrohus koster fra 890 000 kroner og er på om lag 22 kvadratmeter. Selskapet har også et samarbeid med Nordea som tilbyr caravan-lån til kjøp av mikrohus.

– Definisjonen blir enklere, men det blir ikke enklere å bygge. Nå kan mikrohus blir underlagt TEK og satt i en ramme med retningslinjer. De nye reglene vil tvert imot gjøre det mindre trailer-park vennlig, sier Reiss-Andersen.

Hanna E Marcussen
Krav i plan- og bygningsloven om infrastruktur, avstand og utforming skal gjelde fullt ut for mikrohus, sier Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo.
Foto: Oslo kommune

Byråden er positiv til endring

Oslo kommune er positive til forslaget om en definisjon av begrepet mikrohus til boligformål. De støtter også flere av forslagene til færre byggetekniske krav og ser fordelene med å prøve nye og mer bærekraftige boformer.


Mikrohus skal ha like gode og fine omgivelser som andre hus.

Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling.

– Mikrohus kan være en fin boform for de som ønsker å leve litt enklere og vil redusere forbruket sitt. Det bør være færre krav til oppføring av mikrohus enn eneboliger. Mikrohusene skal gi mulighet for små fleksible løsninger, men samtidig må vi sørge for at mikrohusene gir god bokvalitet, sier Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo.

Og når det gjelder frykten for forslumming er meldingen fra byråden krystallklar:

– Krav i plan- og bygningsloven om infrastruktur, avstand og utforming skal gjelde fullt ut for mikrohus.

Mikrohus
Er dette fremtidens studenthybel?
Foto: Aksel Jermstad

Utfordrer kommunen til å tenke nytt

I Oslo er det svært vanskelig å finne steder å plassere mikrohus over en lengre periode. I tillegg fører det kompliserte regelverket til at de som er i målgruppen velger midlertidige løsninger for plassering av sin bolig.

– Faktum er at mange lever «på nåde» hos folk med store hager. Samtidig har kommunen mange tomter som ligger brakk. Her har man muligheter til å sette av områder midlertidig til mikrohus. Dette ville vært framoverlent byutvikling og en unik anledning til å puste liv i nye områder, mener mikrosjefen.

Han tror mange vil være superinteressert i å prøve-bo et område for en periode og ser for seg alt fra studentbyer til praktiske løsninger for pendlere.

Martin og Camilla har forlatt Holmlia til fordel for flott utsikt til landlige omgivelser ved Akerselva fra smijernsbalkongen til den nye leiligheten på Grünerløkka.

Hvem kjøper bolig i Oslo?

– Vi byttet rekkehus og landlige omgivelser på Holmlia med en mindre leilighet i femte etasje uten heis på Grünerløkka. Og elsker det!

Boligvekstutvalget har lagt fram en liste med 59 forslag på tiltak som kan bidra til økt boligvekst i Oslo (Foto: Rolf Rolid).

59 forslag for flere – og raskere – boliger i Oslo

Bør Oslo bygge flere små boliger? Hvor mye lys bør de ha? Hvor mye støy skal tåles? Hvordan kan utbyggere og kommune få opp farten? Boligvekstutvalget har levert sin rapport.

Selvbygging

Selvbygging – hva er det egentlig?

Mangfold er viktig, også i boligutviklingen. Nå lanserer Oslo kommune et temahefte som skal inspirere flere til å lære mer om byggfellesskaper og selvbyggerprosjekter.Publisert: 29. Oktober 2021

Les også disse sakene