Byplan

Hovinbekken vant Oslo bys arkitekturpris 2023

Årets vinner er et 1,5 kilometer langt landskapsprosjekt, opprinnelig påbegynt i 2007 – og i et område som fortsatt er i utvikling.

– Det er flott at et prosjekt med betydning for så mange steder i byen, og så mange mennesker blir hedret, sier Tanja Lie, leder av Rådet for byarkitektur.

Oslo bys arkitekturpris ble tradisjonen tro delt ut under en høytidelig seremoni i Rådhuset, under ledelse av ordfører Marianne Borgen og leder av byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen. Utvalget har siste ordet i valg av vinner, i samarbeide med Rådet for byarkitektur som har ansvaret for juryering, nominasjon av finalister og innstilling av vinner.

Oslo bys arkitekturpris er kommunens pris til ny og god arkitektur i byen.

Prisen har blitt delt ut årlig siden 2002 av Oslo kommune til byggverk og arkitekturprosjekt som bidrar til å heve stedets estetiske kvalitet. Det gis en plakett som festes på byggverket, diplom til prisvinnerne og en premie på kr 50 000.

Rådet for byarkitektur nominerer kandidater til pris og hedrende omtale. Oslo bystyres byutviklingsutvalg gir deretter sin innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen. De nominerte presenteres i en utstilling som kan sees på Anne Cath. Vestlys plass.

Arkitekturprisen.no

– Det unike med vinnerprosjektet er at det har gått over så lang tid og er resultat av så mange menneskers og ulike etaters samlede standhaftighet og samarbeidsevne, sier Lie.

Vinnerne av Oslo bys arkitekturpris 2023
Bjørbekk og Lindheim fikk prisen for Hovinbekken. Her sammen med de andre som har vært med i prosjektet.
Foto: Mathilde Spielers

– Et prosjekt som tilfører byen noe stort

Årets vinnerprosjekt er utviklet av landskapsarkitekt Bjørbekk & Lindheim og konsulentene Norconsult og Ecofact. Og juryen er tydelig på at Hovinbekken kvalifiserer med glans på alle de tre viktigste kriteriene for tildeling av prisen.

«Hovinbekken på Ensjø treffer godt på alle kvalitetskriteriene for fremragende landskapsarkitektur, nyskapende og bærekraftige løsninger, med høy kvalitet på konsept og gjennomføring. Dette er et prosjekt som klarer å tilføre byen noe stort, både estetisk, funksjonelt og kulturelt.»

I begrunnelsen legger juryen særlig vekt på hvordan Hovinbekken skaper samspill med boligområdene omkring, områder som flere steder bygger videre på bekkens kvaliteter. Ensjø er fortsatt i utvikling med nye bygg på gang, slik at flere mennesker kan nyte godt av både Hovinbekken og områdene rundt.

Les hele begrunnelsen her.

Prisutdeling 2023
Rådsleder Tanja Lie og leder av byutviklingsutvalget James Stove Lorentzen ledet presentasjonen av de tre finalistene.
Foto: Mathilde Spielers

En vinner med mange kvaliteter

– Hovinbekken har verdi på flere områder, både estetisk og funksjonelt, for beboerne i området. Det er også interessant å legge merke til den tekniske nytteverdien som juryen peker på, sier Oda Ellensdatter Solberg, styreleder i Oslo Arkitektforening (OAF).

Hovinbekken har en viktig rolle i håndteringen av overvann, samtidig som den styrker byens økologi og øker artsmangfoldet. Ellensdatter Solberg tror det har vært utfordrende for juryen å vekte såpass forskjellige prosjekter opp mot hverandre.


Hovinbekken har verdi på flere områder, både estetisk og funksjonelt, for beboerne i området.

Oda Ellensdatter Solberg, styreleder i Oslo Arkitektforening (OAF)

– Samtidig er jo mangfoldet i disse prosjektene noe av det som gjør prisen veldig spennende. Blant finalistene har vi et svært innovativt trebygg som allerede før bygging har tenkt på hvordan bygningselementene skal kunne brukes om igjen. Det andre finaleprosjektet er et av de største prestisjebyggene i hovedstaden med en særskilt presis detaljering og materialbruk av høy kvalitet.

Simen Gylseth Bjørbekk og Lindheim
En glad Simen Gylseth i Bjørbekk og Lindheim jubler for å ha fått arkitekturprisen.
Foto: Oslo kommune / Sturlason

Ønsker seg flere boligprosjekter på nominasjonslisten

Oda Ellensdatter Solberg har fulgt Oslo bys arkitekturpris i mange år, drevet av faglig interesse og et personlig engasjement for arkitektur og byutvikling.

Oda ellensdatter solberg
Oda Ellensdatter Solberg er styreleder i Oslo Arkitektforening (OAF).
Foto: Mari Isdahl

Variasjonen i skala og prosjekttyper blant de nominerte er ikke noe nytt, men hun har de senere årene merket seg en utvikling med et større estetisk mangfold, blant annet i materialitet og fargebruk. Og på spørsmål om det er noe hun kunne ønske seg for de neste årenes konkurranser, er hun tydelig på hva hun savner – ikke bare i konkurransen, men i byen.

– Som en som er over gjennomsnittet engasjert i byutvikling og sosial boligbygging, hadde det vært gledelig å se enda flere boligprosjekter på nominasjonslisten. Og gjerne flere større prosjekter med innovative boligløsninger og boliger som er oppnåelig for flere.

– Hvordan skal vi bygge sosialt bærekraftige boliger, som ikke koster skjorta, med prisvinnenende kvaliteter? Flere slike prosjekter skulle jeg gjerne sett nominert, men da må de så klart bygges først!

De tre finalistene i 2023

Disse tre kan få Oslo bys arkitekturpris

Hasle Tre, Hovinbekken og Nasjonalmuseet ble avslørt som finalister under åpningen av Oslo bys arkitekturpris 2023.

Pilestredet Park fikk Oslo bys arkitekturpris i 2005 for sin bruk av byøkologiske prinsipper.

31 påmeldte til arkitekturprisen

Det er i år kommet inn 31 forslag til hvem som skal få Oslo bys arkitekturpris.

Tanja Lie

Rådet som vil forbedre byen

De er en lavmælt gjeng, sjelden er de synlige i offentligheten. Men Rådet for byarkitektur setter spor etter seg.Publisert: 18. Oktober 2023

Les også disse sakene