Byplan

Hovinbyen: Utdanning og arbeidsliv blir samboere

Når Fagskolen Oslo flytter inn i Construction City, kommer studentene tett på Norges største bransjeaktører. På Hovinbykonferansen forteller de hvorfor samlokaliseringen vil skape positive effekter, både for næringslivet og studentene.

Torsdag 18. og fredag 19. april arrangerer Plan- og bygningsetaten Hovinbykonferansen 2024, i henholdsvis Kuben yrkesarena og Quality Hotel 33 på Økern. Det er tredje gang at konferansen arrangeres.

Konferansen er en møteplass for byutviklere, politikere, beboere og næringsdrivende som skal diskutere hva Hovinbyen er, har vært og skal bli. I to dager skal de snakke om boliger, arbeidsplasser, skoleveier og kultur – og ikke minst hvordan Hovinbyen kan bli en grønn, inkluderende og levende del av Oslo.

  • Oslos største byutviklingsområde, som i en tidshorisont på 30-50 år skal gi plass til rundt 40 000 nye boliger og opptil 100 000 arbeidsplasser.
  • Området er en forlengelse av indre by, og strekker seg over Etterstad, Ensjø, Helsfyr, Bryn, Ulven, Økern, Hasle, Løren, Breivoll, Risløkka og Vollebekk.

På torsdag kan du blant annet få med deg foredraget «Ungdommens stemme» med elever fra Bjerke VGS og «Aktivitet og idrett i Hovinbyen» med Vålerenga Fotball, Tverga og kommunen.

På fredag skal Nina Sollien i Utdanningsetaten holde foredrag om «Gode skoler der folk skal bo». Det blir også besøk fra kontinentet, da det felleseuropeiske nettverket Eurocities skal prate om transformasjonsområder og byfornyelse i flere europeiske byer.

Økern
Økern blir hjertet av Hovinbyen, Oslos største byutviklingsområde de neste 50 årene. Nå inviterer Plan- og bygningsetaten til tredje utgave av Hovinbykonferansen og håper å se deg der.
Foto: Audun Fegran Kopperud

Samarbeid førte til flytting

På fredagen skal Anne Kristine Eggen Lervik holde foredrag. Hun jobber som leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon på Fagskolen Oslo, som i dag holder til på Kuben yrkesarena i Hovinbyen.

Anne Kristine Eggen Lervik
Anne Kristine Eggen Lervik fra Fagskolen Oslo skal prate om hvilken rolle de kommer til å ha, både som nyinnflyttet i Construction City-klyngen, og i Hovinbyen som område.
Foto: Fagskolen Oslo

I 2025 flytter skolen inn i næringsklyngen Construction City som står klar samme år.

– Dette er noe vi har jobbet sammen med Hovinbyen Sirkulære Oslo, Construction City og kommunen om i lang tid. Endelig får vi samlokalisert høyere yrkesfaglig utdanning og arbeidslivet der våre studenter skal jobbe, sier Lervik.

Vil du høre Anne Kristine fortelle om hvorfor samboerskap mellom utdanning og arbeidsliv er viktig. Meld deg på!

I dag er det 60 fagskoler i Norge. Flere er private og noen er offentlige. Fagskolene ble akkreditert som høyere yrkesfaglig utdanning først i 2018, men dekker et stort behov for utdanning. Ifølge Regjeringen er det behov for 90 000 fagarbeidere på alle nivåer innen 2035, men allerede nå er det omtrent 12 000 fagskoleutdannede for lite i arbeidslivet, viser NHOs kompetansebarometer.

Gir arbeidslivet det de trenger

Fagskolen Oslo startet som Christiania Tekniske Fagskole tilbake i 1876, og fikk sitt nåværende navn i 2020, etter mange år som Fagskolen Oslo- og Akershus. De er underlagt Oslo kommune og tilbyr derfor gratis utdannelse innen fagdisipliner som byggfag, BIM-fag elektrofag, helse- og oppvekstfag, scenetekniske fag og ledelsesfag.


Jeg tror Hovinbyen vil fortsette å trekke både virksomheter og folk som vil bo i området.

Anne Kristine Eggen Lervik, Fagskolen Oslo

– Fagskolen Oslo blir en viktig kompetanseleverandør for virksomhetene som skal bo i Construction City. Mange av dem har ønsket oss dit og har vært en drahjelp i prosessen. Vi har allerede et tett samarbeid, forteller Lervik.

Blant de største aktørene i bygget finner vi Norsk Gjenvinning, OBOS og AF Gruppen.

Tilbyr fleksible studier

Selv om samarbeidet er godt i gang med flere av naboene i Construction City, er samarbeid noe de må jobbe med over tid, påpeker hun.

Bygget blir konstruert med naturlige møtearenaer, som konferanseavdeling, møterom og samspillslokaler, som Fagskolen kommer til å bruke på lik linje med de andre aktørene, opplyser Lervik.

Når fagskolen flytter inn i næringsklyngen Construction City, kommer studentene tett på arbeidslivet. Med felles møteplasser og prosjekter kan studentene vandre sømløst mellom arbeidsliv og utdanning.

– Et vesentlig poeng er at mange aktører i arbeidslivet ikke har tid til å ta verdiskapende arbeidstakere ut av jobben sin for å sitte på skolebenken. Utdanning er noe de må gjøre ved siden av. På Fagskolen Oslo er vi flinke til å tilpasse studieløpene og dermed kan vi hjelpe de andre aktørene i bygget, sier hun.

Store forventninger til Hovinbyen

Fagskolen Oslo har allerede hatt tilholdssted i Hovinbyen i flere år, og er svært glade for å fortsette reisen sin nettopp her. Lervik har klokkertro på at området blir viktigere og viktigere for byen i årene som kommer.

Er du interessert i å være med på å utvikle Hovinbyen sammen med oss? Meld deg på konferansen!

– Jeg tror Hovinbyen vil fortsette å trekke både virksomheter og folk som vil bo i området. Vi har andre steder i byen der akademia er i fokus, men jeg tror og håper at Hovinbyen blir et kjerneområde på yrkesfaglig utdanning. Det er noe samfunnet virkelig trenger.

Økern

Økern: Statusoppdatering og fremtidsutsikter

Stor-Økern blir hjertet av Hovinbyen og spiller en viktig rolle i fremtidens Oslo, men dårlige økonomiske tider gjør at nye byggeprosjekter lar vente på seg.

3RW foreslår å fremheve utvalgte steder og sosiale møteplasser med lys.

Den grønne ringen blir tydeligere

Vi har visst hvor Den grønne ringen i Hovinbyen skal gå, men mindre om hva den skal inneholde. Nå ser vi konturene av en identitet, ny og spennende.

Hovinbekken

Hovinbekken vant Oslo bys arkitekturpris 2023

Årets vinner er et 1,5 kilometer langt landskapsprosjekt, opprinnelig påbegynt i 2007 – og i et område som fortsatt er i utvikling.Publisert: 11. April 2024

Les også disse sakene