Byplan

Kabelfabrikk blir kulturfabrikk

De første leietakerne er på plass. Nå står spennende kulturvirksomheter av mange slag i kø for å innta Oxer-tårnet på Økern, selve landemerket i Oslos store byutviklingsprosjekt; Hovinbyen.

– Ja, det er stor interesse for å leie lokaler, både i tårnet og i den øvrige bygningsmassen som vi eier og er godt i gang med å utvikle her på Økern. Vi kan vel kalle pågangen et luksusproblem, forteller en engasjert prosjektdirektør Tom Holmen-Jensen i Oxer eiendom

Liv og røre i tårnet

Etter å ha stått tomt i vel 25 år, er det nå i ferd med å bli liv og røre i det 62 meter høye Oxer-tårnet, særdeles synlig plassert i utkanten av tradisjonsrike Kabelgata industriområde på Økern.

I disse dager er blant annet firmaet Vertigo Studios i ferd med å etablere seg i tårnets tredje etasje. Nærmest på bakkeplan å regne for en virksomhet der kroppsbeherskelse, bevegelses- og balansekunst står i sentrum. Dette skal også være et tilbud til dem som ikke deltar i organisert idrett eller trening.

 • Kabelgata var tidligere tilholdssted for Standard Telefon og Kabelfabrikk (STK), etablert i 1915, på Økern.
 • Overtatt av amerikanske ITT/Standard i 1934, solgt til franske Alcatel i 1987. Kabelproduksjonen opphørte i 1992.
 • Kabelgata 1-39 (østsiden), kjøpt av Oxer eiendom i 1997, utgjør et 450 meter langt gatemiljø med en sammenhengende fasade av bygg i teglstein.
 • Arealet på området er cirka 55 000 kvadratmeter (55 mål). Det tilsvarer nesten åtte fotballbaner på størrelse med Ullevål stadion.
 • Ferdig utbygd blir bygningsmassen ca. 120 000 kvadratmeter: 40 prosent til næring, servering, tjenester og kultur, 60 prosent boliger. De fredede bygningene utgjør ca. 14 500 kvadratmeter.
 • Tårnet ble reist i 1962, og brukt til å fremstille avanserte høyspentkabler.

Fleksible rom

Til alt dette trengs rom med stor takhøyde og fleksible muligheter for tilrettelegging og videreutvikling. Da egner lokalene som jeg har fått lie i Oxer-tårnet seg ypperlig.

En rekke andre aktører innen et vidt spekter av kulturaktiviteter har også meldt seg på som leietakere i de 11 etasjene tårnet består av. Blant dem er internasjonale musikkprodusenter og kjente norske kunstnere som Anne Kathrine Dolven og Tori Wrånes.

På toppen av bygget blir det som seg hør og bør restaurant og selskapslokale, med en utsikt de fleste andre næringsbygg bare kan drømme om. Og skulle heisen finne det for godt å ta en hvil, noe den gjorde da ByplanOslo avla visitt, er det gode muligheter til å trimme så vel hjerte og lunger som beinmuskulatur i den utvendige vindeltrappen. Det kan vi skrive under på.

prosjektdirektør Tom Holmen-Jensen i Oxer Eiendom AS
Her skal det bli en god blanding av boliger og næringsbygg i fremtidens Hovinbyen, sier prosjektdirektør Tom Holmen-Jensen i Oxer Eiendom AS.
Foto: Johnny Gimmestad

Unikt gatemiljø

Også de øvrige industri- og næringslokalene i Kulturfabrikken, de fleste fredet og med røtter tilbake til tidlig på 1900-tallet og Standard Telefon- og Kabelfabrikk, er det stor interesse for. Allerede i romjulen flyttet for eksempel klesdesigner Elisabeth Stray-Pedersen inn her og er godt gang med å produsere sine egne moteklær i lokaler hvor det tidligere ble fremstilt telefonsentraler og annen elektronikk.

– Vi snakker om et unikt gatemiljø, 450 meter langt, med en sammenhengende industribebyggelse hovedsakelig i tegl. Av dette skal 380 meter bevares og inngå i Kulturfabrikken, sammen med Oxer-tårnet, ifølge Holmen-Jensen.

Hyggelig synes han også det er å registrere en viss nysgjerrighet for Økern-området fra NRK. Kringkastingen skal innen 2025 forlate hovedkvarteret på Majorstua. Og det ville utvilsomt være en stor fjær i hatten for så vel Oxer eiendom og Økern som Hovinbyen generelt om dette ble deres nye tilholdssted. Men selv om NRK P3 allerede har tatt i bruk deler av Kabelgata og tårnet til et større arrangement, er det langt fram før moderkonsernet bestemmer seg for å følge etter.

– Vi snakker i høyden kun om sonderinger, foreløpig, understreker Holmen-Jensen.


– Økern er i ferd med å bli hot!

Prosjektdirektør Tom Holmen-Jensen, Oxer eiendom.

Prosjektdirektør Holmen-Jensen i Oxer-eiendom
Prosjektdirektør Holmen-Jensen har stor tro på at Kulturfabrikken vil bidra til å gi både Hovinbyen og hele Oslo øst et løft.
Foto: Johnny Gimmestad

Klar strategi

Plan- og bygningsetaten er tydelig på at en målrettet satsing på kultur og kulturvirksomheter er viktig for området. Det kommer også frem i kommunens strategiske plan for utvikling av Hovinbyen.

– Et aktivt handels-, kultur- og opplevelsestilbud er viktige og nødvendige elementer for å skape et levende, attraktivt sted. Da kan det bli et sted man vil bo i, jobbe i og besøke, sier enhetsleder Jørn Roar Moe i Plan- og bygningsetaten.

– Kulturnæringen i Oslo vokser raskt. Derfor er det behov for samlingspunkter for kreative virksomheter innen ulike genre og segmenter, fra film og underholdning til musikk og mote, TV-produksjon og foto – for å nevne noen. Vårt mål er at Kulturfabrikken skal bli ledende på dette feltet, både her i byen og kanskje på landsbasis. Og vi er spesielt opptatt av å legge forholdene til rette for produksjon, i tråd med stedets industrielle tradisjoner, understreker Holmen-Jensen.

Han ser ellers ser muligheter for så vel innendørs arrangementer og aktiviteter for opptil 450 mennesker – og det tidobbelte antallet utendørs – inne i og mellom de restaurerte produksjonslokalene i Kabelgata. Og prosjektdirektøren påpeker at det ligger

Enhetsleder Jørn Roar Moe i Plan- og bygningsetaten.
Jørn Roar Moe er enhetsleder i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Plan- og bygningsetaten

en bevisst strategi bak Oxers anstrengelser for å skape et mylder av aktivitet her – langt utover kontortidens slutt for folk i alle aldre.

– Erfaringer fra lignende byutviklingsprosjekter viser at det er viktig å etablere et levende miljø helt fra begynnelsen av. Det lager ringvirkninger når man i neste omgang også skal gjøre området attraktivt å bo i, sier han.

For på de 55 0000 kvadratmeterne som Oxer eiendom alene eier på Økern, skal det de nærmeste årene reises nærmere 1000 boliger, for det meste i nye bygg. Og store boligplaner er også i ferd med å bli realisert i nabolaget.

 • Hovinbyen er like stor som Oslo innenfor ring 2.
 • Avgrensning mot nord: Aker sykehus, Bjerke, Lunden og Bjerkedalen langs med Trondheimsveien.
 • Avgrensning mot vest: Sinsen hageby, Keyserløkka, Tøyen hageby og Ensjø.
 • Avgrensning mot sør: Helsfyr, Etterstad, Bryn og Teisen.
 • Avgrensning mot øst: Breivoll og Haraldrud (og Vollebekk i nord-øst)

Les mer om Hovinbyen

Økern blir hot!

-Da vi engasjerte oss her i 1997 var det få eller ingen som kjente noe større til Økern. Men de siste årene har mye skjedd. Nå viser ferske tellinger at vårt nærområde alene trafikkeres av ca. 16 000 biler ukentlig, sier Holmen-Jensen og fortsetter:

– Økern er i ferd med å bli hot! En ting er at den tidligere administrasjonsbygningen til STK er ombygd til hotell. I 2013 flyttet også Kuben yrkesarena inn i et nytt signalbygg vis-a-vis vår eiendom i Kabelgata. I nabolaget gjennomgår Økern-senteret også en større oppgradering. Og mot sørøst satser Obos stort på å bygge ut Ulven som boligområde. De vil sågar anlegge en kulvert under ringveien i retning mot Kabelgata-området. Dermed blir det en fin forbindelse mellom disse to områdene i Hovinbyen – til glede for både beboere og besøkende begge steder.

Spiller på lag

Holmen-Jensen understreker at Oxer eiendom fra begynnelsen av har arbeidet i samspill med så vel Byantikvaren som med Plan- og bygningsetaten.

– Vi har hele tiden ønsket å ta vare på og utvikle den fredete bebyggelsen i samråd med våre antikvariske myndigheter. Og vi har hatt jevnlige møter med Plan- og bygningsetaten, både for å bli oppdatert på hvilke planer og ideer kommunen har for området – og for å komme med våre innspill til dem. Det har vært en nyttig og god prosess, sett med våre øyne, sier Holmen-Jensen, som har stor tro på at Kulturfabrikken vil bidra til å gi både Hovinbyen og hele Oslo øst et løft.

3RW foreslår å fremheve utvalgte steder og sosiale møteplasser med lys.

Den grønne ringen blir tydeligere

Vi har visst hvor Den grønne ringen i Hovinbyen skal gå, men mindre om hva den skal inneholde. Nå ser vi konturene av en identitet, ny og spennende.

Kabelgata Hovinbyen

Spar på indrefileten, Hovinbyen!

Hvordan lykkes med et byutviklingsprosjekt der målet er å gi rom for både produksjon og boliger?

Illustrasjonen viser blågrønne kvaliteter i fremtidige Hovinbyen og er hentet fra konkurranseforslaget Hovin bynatur av JaJaArchitects. ​

10 fakta om fremtidens Hovinbyen

Hvordan blir det å bo i Hovinbyen – Oslos største byutviklingsområde? Vi gir deg 10 fakta om fremtidens Hovinbyen.Publisert: 07. April 2018

Les også disse sakene