Byplan

Klar, ferdig, BYGG: Ny legevakt på vei

Den skal bli stor, moderne, bedre. Oslos storbylegevakt reiser seg nå, grunnarbeidene er i gang. Bygget som skal betjene hele Oslos befolkning, åpner i 2023.

26.000 kvadratmeter, fordelt på opptil fem etasjer over bakken, et komplekst bygg stappfullt av utstyr og ekspertise. Det er solide dimensjoner over den nye storbylegevakten. Det er det også over prislappen: Den er i dag beregnet til å bli på 2,88 milliarder kroner.

Det er på området til Aker sykehus, kloss inntil Trondheimsveien, at den nye legevakten skal reise seg. Første offisielle spadestikk ble tatt i begynnelsen av mars, da holdt byrådsleder Raymond Johansen i spaden mens byrådskolleger og representanter for Helse Sør-Øst, entreprenør Skanska og byggherre Omsorgsbygg var korona-ubekymrede og nære støttespillere. Planleggingen startet flere år før virustrusselen dukket opp, og når bygget er ferdig i første halvår 2023, vil legevakten forhåpentlig kunne konsentrere seg om andre helseplager enn en pandemi. I dag kan forbipasserende se et stort og åpent byggefelt, og sprengningsarbeidene vil begynne før årets påske.

Første spadetak: Byrådsleder Raymond Johansen
Byrådsleder Raymond Johansen tok det første spadetaket 4. mars i år.
Foto: Oslo kommune

Samarbeid

Oslo storbylegevakt, som er det korrekte navnet, vil bestå av to bygg som knyttes sammen med et felles inngangsparti. Bygningen skal være såkalt BREEAM-sertifisert, det innebærer en passivhus-standard med svært lav energibruk. To leietakere skal sammen stå for driften; Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus (OUS). Kommunen skal disponere østfløyen, OUS skal være i den vestre. Men de som oppsøker legevakten, vil knapt merke hvem som er hvem:

– Her vil det være en videreføring av samme konsept som i dag finnes i legevakten i Storgata 40. Det betyr «én dør inn for pasienten», sier Marte Svenneby, kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg.

Også dagens leder på allmennlegevakten, Jon Ørstavik, peker på at prinsipper skal videreføres:


Vi håper også å få opp mye bedre støtte- og ikt-systemer og bedre utstyr.

Jon Ørstavik, leder allmennlegevakten

– Den nye legevakten skal ha samme funksjoner som vi har i sentrum i dag, men i moderne og romsligere lokaler der det blir lettere å møte behovene på en god måte. Vi håper også å få opp mye bedre støtte- og ikt-systemer og bedre utstyr, sier Ørstavik. Han peker også på at legevakten vil få en god og viktig nabo:

– Det planlegges et stort, nytt sykehus rett ved siden av, og det vil være en fordel for mange pasienter at de slipper å reise langt hvis de trenger innleggelse, sier Ørstavik.

En viktig «nabo» vil også være det nye parkeringshuset. Det skal bli 5000 kvadratmeter stort og vil gi betydelig bedre parkeringsmuligheter for pasienter og deres følgere enn i Storgaten.

Oslo Storbylegevakt
Storbylegevakten vil bestå av to bygg som knyttes sammen med et felles inngangsparti.
Ill: Nordic – Office of Architecture

Mange avdelinger

En rekke avdelinger i den nye legevakten skal sørge for et bredt hjelpetilbud. Oslo kommune har ansvar for allmennlegevakt, sosial ambulant akuttjeneste (SAA), legevaktsentral, observasjonspost, overgrepsmottak og tannklinikk. OUS skal drive skadelegevakt, røntgenavdeling, psykiatrisk legevakt, ortopedisk poliklinikk/sengepost, håndterapi, operasjon/overvåking og apotek. I fellesarealene vil det bli ambulansemottak, dessuten kiosk, kantine, diverse drift- og servicefunksjoner – i tillegg til hovedinngang og mottak.

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Arkitekt
: Nordic – Office of Architecture
Prosjektstyrer: Advansia
Entrepenør: Skanska
Rådgivende ingeniør: COWI og Skanska Teknikk
Prosjektkostnad: ca 2,88 millioner kroner
Omfang: 26.000 kvm BRA, 4.400 kvm P-hus under bakken
Tidsrom: 2017–2023
Miljø: Passivhus, BREEAM Excellent
Sted: Aker Sykehus, Oslo

Med en by som stadig vokser, vil det bli mange som søker til den nye storbylegevakten. Den skal betjene hele byens befolkning, og byrådsleder Raymond Johansen sa ved byggestart at folk her «skal møte det beste det norske velferdssamfunnet har å by på». Han understreket også hvor viktig helsespørsmål er:

– Å gi folk i Oslo et godt helsetilbud er helt avgjørende for folks liv, og for at byen skal være et godt sted å bo. Den nye storbylegevakten skal ta imot folk i alle aldre, alle sjikt av samfunnet og alle faser av livet på en god måte, sa byrådslederen.

Storbylegevakten
Byggearbeidet er underveis. Åpningen på Aker er beregnet til april 2023.
Foto: Lars-Ludvig Røed

Mye brukt

Statistikkene viser at legevakt er en viktig institusjon i folks liv. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det i 2018 250 legevaktkonsultasjoner pr. 1000 innbyggere i Norge. Sagt på en annen måte: Hver av oss besøker – i snitt – en legevakt hvert fjerde år. Særlig søker vi hjelp ved ulykker/skader og luftveisinfeksjoner/ørebetennelse. Andre viktige sykdomsgrupper er mage/tarmplager og psykisk sykdom – og sekkeposten «andre diagnoser».

Ikke overraskende er de eldste blant oss ofte på legevakten, fra 50 års alder og oppover blir besøkene flere. Men også de unge er ofte der: ikke minst gjelder det aldersgruppen 16-29 år. Aller hyppigst kommer likevel de som trolig bringes av sine foreldre eller foresatte: Barn mellom 0 og 5 år.

Legevakten i Storgaten 40 skal altså være i drift i omtrent tre år til, åpningen på Aker er beregnet til april 2023. Hva som deretter skal skje med den gamle legevakten, er i dag ikke avklart.

Bjerke travbane

Bjerke: Mindre trav, mer by

Bjerke er travsportens nasjonalarena, og det skal den fortsatt være. Men her skal det bli mindre plass til hester, mer til boliger, butikker, grønne forbindelser og nærmiljø.

Lørenparken

Hva kan vi lære av Løren?

Skap gode møteplasser. Plant mer grønt. Bygg for å unngå ensomhet. Slik blir en ny bydel et godt sted å bo. Er Lørenbyen godt nok bygget? Både ja og nei.

3RW foreslår å fremheve utvalgte steder og sosiale møteplasser med lys.

Den grønne ringen blir tydeligere

Vi har visst hvor Den grønne ringen i Hovinbyen skal gå, men mindre om hva den skal inneholde. Nå ser vi konturene av en identitet, ny og spennende.Publisert: 31. Mars 2020

Les også disse sakene