Byplan

Klimahuset: Nullutslipp og arkitektur i tre

Klimavennlige materialer og innovative løsninger. Det nye Klimahuset i Botanisk hage er med på å skape fremtidens arkitektur.

Limtre, massivtre og en miljøvennlig betongtype med resirkulert slagg fra stålindustrien er materialene som i hovedsak ble brukt til bygging av det nye Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen. Byggingen ble også gjort med fossilfrie maskiner og utstyr.

– De siste årene har vi sett en økende bruk av tre og ande klimavennlige materialer i moderne arkitektur, sier Kristian Ophaug-Vea, prosjektleder for FutureBuilt i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.

­­– I Norge har vi en lang historie med trebebyggelse, men i etterkrigstiden ble betong og stål de mest brukte byggematerialene, særlig i større bygg. Dette har heldigvis snudd, og tre som byggemateriale har fått en renessanse i Norge og Nord-Europa. Etter hvert har utbyggere og arkitekter i Norge meldt seg på for alvor.

FutureBuilt er Oslo-regionenes utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. I dag har FutureBuilt prosjekter som er verdensledende på bruk av tre i klimavennlig, moderne arkitektur. Klimahuset er et slikt klimavennlig bygg, og har blitt tatt opp som et forbildeprosjekt for FutureBuilt.

Prosjektleder for FutureBuilt Oslo Kommune, Kristian Ophaug-Vea, er imponert over Klimahuset og hva de fikk til.
Prosjektleder for FutureBuilt i Plan- og bygningsetaten, Kristian Ophaug-Vea, er imponert over Klimahuset og hva de fikk til.
Foto: Heidi Elise Ellingsen

En helhetlig utstilling

– Samarbeidet med FutureBuilt gav oss viktig kompetanse gjennom hele byggeprosessen slik at vi klarte å nå miljø- og klimamålene våre, sier Brita Slettemark, leder for Klimahuset.

Noe som gjør Klimahuset unikt i forhold til andre utstillingsbygg er at selve bygget er en essensiell del av utstillingen.

– Hver detalj i bygget og hagen rundt er en del av den helhetlige utstillingen. Alt er gjennomtenkt, og vi ønsker å gi besøkende innsyn i hvordan arkitektur og materialer i bygget kan gjøres miljø- og klimavennlig hvis en tar det ekstra steget, forteller Slettemark.

Gjennom visuelle og interaktive utstillinger gjør Klimahuset besøkende bevisste på konsekvensene av menneskeskapte og naturlige klimaendringer.
Gjennom visuelle og interaktive utstillinger gjør Klimahuset besøkende bevisste på konsekvensene av menneskeskapte og naturlige klimaendringer.
Foto: Heidi Elise Ellingsen

Engasjerer unge i klimaspørsmål

Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap og informere om aktuelle klimaspørsmål og engasjere barn, unge og voksne gjennom utstillinger, foredrag, filmer, dialogmøter og debatter.

– Vi ønsker å gi alle besøkende og særlig de unge kunnskap og mot til å starte en reise hvor de blir mer bevisste på miljø- og klimautfordringer og mulige løsninger, forteller Slettemark.

Siden Klimahuset åpnet for offentligheten i juni 2020 har det hatt over 12 000 besøkende og et titalls skoleklasser på besøk. I tillegg har Klimahuset samarbeidet med andre om ulike arrangementer. Blant annet ble det arrangert Grønn Digital Arendalsuke på huset, og nylig var det klimaseminar for studenter og fiksefester hvor folk kommer for å reparere elektriske duppeditter sammen.

  • 52 prosent reduksjon i klimagassutslipp mot referansebygg (uten transport)
  • CO2-utslipp for «som bygget»: 98,8 kg CO2/m2 år
  • CO2-utslipp for «prosjektert»: 99,9 kg CO2/m2 år
  • Materialbruk: 7,39 CO2/m2 år (-12 prosent reduksjon)
  • Stasjonær energi: -1,27 kr CO2/m2 år (109 prosent reduksjon)
  • Transport: 93,00 kg CO2/m2 år (49 prosent reduksjon)
  • Netto energibehov: 125 kWh/m2 år
  • Levert energi: -6,7 kWh/m2 år
  • Energikilder: Solcellepaneler/strøm, fjernvarme, jordsløyfer for termisk varme/kjøling
  • Arealbruk: 610 m2

Vil du lese mer om FutureBuilt sine forbildeprosjekter?

– Målet er å gjøre Klimahuset til en naturlig møteplass og arena for formidling av kunnskap om miljø, klima og bærekraft problematikken verden står overfor, sier Slettemark.

På Klimahuset er det flere unike utstillinger som fokuserer på læring og refleksjon. Som besøkende får du se hvordan temperaturforandringer påvirker klodens klima, hvordan miljøet har endret seg over tid og ulike interaktive utstillinger hvor du kan lære om hva du selv kan gjøre for å utgjøre en forskjell.

– Vi inviterer barn og unge til å ta stilling til miljø og klimaspørsmål og gjøre egne valg. Målet vårt er at hver enkelt besøkende skal se klima, miljø og bærekraft i sammenheng, og at de blir nysgjerrige og ønsker å lære mer, sier Slettemark.

Leder for Klimahuset, Brita Slettemark, viser stolt frem utstillingene.
Leder for Klimahuset, Brita Slettemark, viser stolt frem utstillingene.
Foto: Dag-Inge Danielsen / Naturhistorisk museum

Positivt klimaregnskap

Da Klimahuset stod ferdig i mai 2020, var det klart at det hadde nådd målene for å bli et forbildeprosjekt med et klimagassregnskap på 52 prosent mot referansebygget.

Byggherre for huset er Universitet i Oslo og totalentreprenør er Seby AS. Ved hjelp av innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og mye treverk klarte Seby AS også å få et positivt regnskap i energi- og materialkategorien for Klimahuset.

Seby AS valgte å se bort fra transport når de regnet på det helhetlige klimagassutslippet. Dette var fordi bygget har en såpass sentral beliggenhet på Tøyen, med gode muligheter for kollektiv transport, at å nå ønsket reduksjon på transport ble en selvfølge.

Spesifikke tiltak som ble gjort var optimalisering av takvinkler for å trekke ut solenergi med solcellepaneler, naturlig ventilasjon og byggematerialer med lavt CO2-utslipp. Totalt vil disse tiltakene gjøre at bygget faktisk produserer mer energi enn det bruker på årsbasis.


Vi inviterer barn og unge til å ta stilling til miljø- og klimaspørsmål og gjøre egne valg.

Brita Slettemark, leder Klimahuset

– Solcellepanel har ofte høye klimagassutslipp under produksjon, men sett opp mot resten av tiltakene og materialene som ble brukt går klimagassregnskapet fortsatt i pluss. Dette er spesielt imponerende da de har valgt å se bort fra transport i sitt klimaregnskap, selv om de er et publikumsbygg nær et kollektivknutepunkt, mener Kristian Ophaug-Vea.

Et innovativt tiltak som ble gjort under byggingen av Klimahuset er at regnvann som lander på taket blir ledet ned til et regnbed av flomskogmark på nedsiden av Klimahuset. Å anlegge regnbed kan være et godt tiltak for tilpasning til klimaendringer fordi det hindrer vann i å flomme ut på veien ved kraftig regn. Flomskogmark fantes ikke i Botanisk hage fra før, og har gitt et viktig bidrag til hagen.

– Det er akkurat slike kreative løsninger som viser vei i byggenæringen mot en klimavennlig og moderne fremtid, sier Ophaug-Vea.

Klimahuset hagen byplanoslo
Sammen utgjør utstillingene, bygget og hagen en helhetlig utstilling.
Foto: Jarli og Jordan / Naturhistorisk museum

Utstillingsvinduet FutureBuilt

– FutureBuilt er et utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i bransjen. Målet er å drive frem 50 såkalte forbildeprosjekter av høy arkitektonisk kvalitet som bidrar til et godt bymiljø og en reduksjon av klimagassutslipp på minimum 50 prosent fra transport, energi og materialbruk, forteller Ophaug-Vea.

FutureBuilt-programmet startet for ti år med et mål om å samle 50 forbildeprosjekter. Det målet har de nådd, og det er nå over 50 prosjekter i porteføljen.

– Vi er veldig stolte over hva vi har fått til disse årene, og alt ligger til rette for at programmet videreføres slik at vi kan fortsette arbeidet med å vise at det er mulig å bygge klima- og miljøvennlige bygg og byområder av høy arkitektonisk kvalitet, forteller Ophaug-Vea.

FutureBuilt vil også i fremtiden jobbe med byggene og målet om 50 prosent utslippskutt, men i neste programperiode vil de jobbe mer helhetlig og med et større områdefokus. Da blir andre aspekter ved byutviklingen enda viktigere, som sosial bærekraft, klimatilpasning og naturmangfold.

– For ti år siden fantes det knapt passivhus i Norge, i dag finnes det mange flotte prosjekter å se her hjemme. Vi håper å se den samme utviklingen, og flere innovative prosjekter som Klimahuset, i den neste tiårs-perioden til FutureBuilt, avslutter Ophaug-Vea.

EN KLIMAVENNLIG HELHET: Det er ingen tilfeldigheter i det nye Klimahuset. Foto:
EN KLIMAVENNLIG HELHET: Det er ingen tilfeldigheter i det nye Klimahuset.
Foto: Jarli og Jordan / Naturhistorisk museum
Vil du lese mer om FutureBuilt sine forbildeprosjekter?
Sofienberggata 7

FutureBuilt: Ti års innsats for miljøvennlige bygg

Et «bursdagsselskap» med smell: Etter ti års innsats for miljøvennlige bygg får FutureBuilt presentere Oslo-regionen for mer enn 2000 norske og internasjonale konferansegjester.

Receipe For Future Living

Grønn innovasjon i Groruddalen

Innovasjon, gjenbruk, «upcycling», veksthus, miljøhus: De to vinnerne av konkurransen «Reinventing Cities» vil gjøre Groruddalen til et bedre sted for mennesker og klimaet.

Botanisk hage

Botanisk hage: Helårsoase på Tøyen

– Kjenner du den duften? Minner det ikke om karamell og nybakte småkaker? Det kommer fra dette hjertetreet. Kjempeviktig å ha med nesa når du besøker Botanisk hage.Publisert: 09. Oktober 2020

Les også disse sakene