Byplan

FutureBuilt: Ti års innsats for miljøvennlige bygg

Et «bursdagsselskap» med smell: Etter ti års innsats for miljøvennlige bygg får FutureBuilt presentere Oslo-regionen for mer enn 2000 norske og internasjonale konferansegjester.

Hørt om FutureBuilt?

Hørt om Urban Future?

Ingen av de to har noe klippekort i medieoverskriftene, berømmelsen er foreløpig beskjeden. Men viktige aktører er de – i en verden som herjes av økende miljøproblemer og der stadig flere bor i byer og tettbygde strøk. Byer som må bli smartere, grønnere, mer energibevisste. For å ta det spektakulære først: Om kort tid, i dagene 22. til 24. mai, vil mer enn 2000 engasjerte mennesker møtes i Oslo. Arkitekter, planleggere, entreprenører, businessfolk, politikere, sykkelaktivister; alle som vil endre – og endrer – våre byer. Eller som det heter på engelsk; «Where CityChangers Meet». De møtes på «Urban Future Global Conference», verdens største konferanse-rekke for å øke byers bærekraft. Og når det denne gang altså skjer i Oslo, henger det sammen med at byen i år er europeisk miljøhovedstad.

Birgit Rusten og Stein Stoknes,
Birgit Rusten og Stein Stoknes er programledere i FutureBuilt. Her foran Kilden barnehage på Årvoll i Oslo.
Foto: Lars-Ludvig Røed

Forbildeprosjekter

Men – det skyldes også en liten «nisse» som kan flytte et stort lass. FutureBuilt, som tross navnet er heilnorsk, tok det viktige initiativet og fikk konferansen hit. Og vesle FutureBuilt, som til daglig ikke teller mer enn fem personer, er blitt lokal tilrettelegger for Urban Future. Og de får samtidig satt flomlys på seg selv: I løpet av ti år har FutureBuilt bidratt til å få fram over 50 såkalte forbildeprosjekter i Oslo-regionen. Prosjekter som viser vei: slik skal – og må – vi bygge framtidens hus. Barnehager, skoler, kontorbygg, kulturbygg, boligprosjekter, idrettsanlegg, byområder – listen er lang.

– Vi er veldig fornøyde med det vi har fått til. Vi synes vi har bidratt til at verden ser annerledes ut enn for ti år siden, sier Birgit Rusten og Stein Stoknes, begge programledere og sentrale medarbeidere i FutureBuilt siden starten i 2010.

URBAN FUTURE Global Conference er et av hovedarrangementene i programmet for Oslo som europeisk miljøhovedstad og markerer også FutureBuilts 10-årsjubileum.

Konferansen er for alle som jobber med å endre moderne byer gjennom nye bærekraftige ideer. Mer enn 85 sesjoner, 30 ekskursjoner, og 200 foredragsholdere og en mengde med side-arrangementer gjør URBAN FUTURE til en enestående mulighet til å dele, lære og bli inspirert.

Konferansen er organisert rundt 10 ulike temaer:

 • How to build sustainably
 • Car-Free City Life
 • Business & Innovation
 • Circular Economy
 • Cutting Carbon Emissions
 • Green Public Procurement
 • Leadership
 • Metropolitan Areas Management
 • Happy City
 • Electrification

Se program for konferansen.

«Oslo-regionens utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen», heter det når FutureBuilt i dag presenterer seg selv. Veien hit har ikke vært noen selvfølge. Men da Stavanger i 2008 hadde gjort sin innsats som europeisk miljøby, fant Rusten og Stoknes, som hadde jobbet med Stavanger-satsingen, ut at de ville gjøre noe mer kortreist og samtidig mobilisere hovedstaden.

Brynseng Skole
Brynseng skole i Oslo er bygd med en solcellefasade på 1046 m² og er Oslos første nær-nullenergiskole. Skolen er et av FutureBuilts forbildeprosjekter.
Foto: Tove Lauluten / FutureBuilt

Ti års program

De to tok noen kontakter, og så var de i gang. Resultatet var et tidsavgrenset program, for perioden 2010-2020, og fire kommuner ville være med på å fremme miljøvennlige og energigjerrige bygg som samtidig var god arkitektur; Oslo, Drammen, Asker og Bærum.

– Dette er grodd opp nedenfra. Men kommunene har vært flinke til å ta eierskap, ikke minst har Oslo hatt en sterk stemme. I dag er vi et partnerskap og spleiselag med mange aktører, dette er robust. Og vi har overlevd både regjerings- og byrådskifter, sier Rusten og Stoknes.

FutureBuilt har som mål er å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. FutureBuilt består nå av 49 prosjekter fordelt på

 • Barnehager og skoler
 • Kontorbygg
 • Kulturbygg
 • Boligprosjekter
 • Idrettsanlegg
 • Transport- og sykkelanlegg
 • Byområder

Programmet går fra 2010-2020.

Her kan du se en oversikt over alle FutureBuilts forbildeprosjekter.

FutureBuilt setter ikke opp egne bygg. Det handler isteden om rådgivning, ekspertise, kommunikasjon. Om å sette ambisiøse mål; «dytte» på foreslåtte prosjekter, gjøre dem enda bedre, få byggherrer til å strekke seg enda lenger enn de kanskje hadde trodd. Noe som gjelder både kommuner og private aktører – for de private er i høy grad med. Av de drøyt 50 prosjektene er nærmere halvparten private.

Gulrot og kommunikasjon

– Kommunene kommer med sine egne prosjekter. For de private utbyggerne er «gulroten» i tillegg prioritert saksbehandling og reduserte byggesaksgebyrer. Og vi i FutureBuilt bidrar med kompetanse og rådgivning på klimagassregnskap, materialbruk, grønn mobilitet, energibruk m.m., vi ser hvordan ting kan løses innovativt. Dessuten tilby vi studieturer, det er viktig å lære av andre. Og det handler mye om kommunikasjon, vi vil jo veldig gjerne vise fram prosjektene og formidle verdiene ved dem, sier Stoknes og Rusten.

De satser på sosiale medier, nyhetsbrev, konferanser, frokostmøter, befaringer og mediekontakt. Jo mer spennende prosjektet er, jo lettere er det å kommunisere. Noe også mange utbyggere har forstått. Og gode prosjekter avler nye prosjekter.


Vi må berømme utbyggerne. De er modige. De tar risiko og ansvar.

Birgit Rusten og Stein Stoknes, FutureBuilt

– Det er viktig å kunne framstå som innovativ i bransjen. Det betyr noe økonomisk for prosjektene: leietakere og kjøpere er opptatt av klimaprofil og miljøkostnader. Og for firmaene selv kan det bl.a. bli lettere å få tak i folk. Et spennende prosjekt gir en morsommere byggeprosess og et forbildeprosjekt gjør seg fint på firma-CV-en. Så vi ser at mange aktører er ivrige på å være med på dette. Men vi må samtidig berømme utbyggerne. De er modige. De tar risiko og ansvar, sier de to programlederne.

Kilden barnehage
Kilden barnehage på Årvoll er et plusshus. Det vil si at det produserer mer energi enn det bruker.
Foto: Tove Lauluten / FutureBuilt

Plusshus

Vi møter de to på Årvoll, her har Omsorgsbygg nylig ferdigstilt Kilden barnehage. Et bygg som produserer mer energi enn det bruker, et ekte plusshus bygget i massivtre. Bl.a. har store deler av taket integrerte solcellepaneler.

– Vi ville utfordre både utbygger og oss selv, ligge i forkant, tenke nytt. Plusshusene er i rivende utvikling, og stadig mer energieffektive og anvendbare solcellepaneler, energilagring og batteribanker, hybride ventilasjonsløsninger og varmepumper vil gi nye muligheter og stadig bedre lønnsomhet, sier to fornøyde «fødselshjelpere».

FutureBuilt har ikke vært redd for å tenke stort. Nasjonalmuseet, Munchmuseet og nye Deichman står på CV-en. Det samme gjør 700 boliger på Fornebu, Landbrukskvartalet på Grønland og omforming av det gamle sykehusområdet i Drammen. De siste årene har områdeutvikling blitt et stadig viktigere arbeidsfelt, selv om prosjekttiden er betydelig lengre enn for enkeltbygg.

Skjermbilde Urban Future
Urban Future arrangerer fra 22. til 24. mai. Du kan lese mer om konferansen på www.urban-future.org
Foto: Urban Future

Mye å vise fram

Det vil altså bli mye å se på for deltakerne på Urban Future. De 35 utfluktene, kalt «field trips», er så å si fulltegnet. Dessuten vil de drøyt 2000 deltakerne få nær kjennskap til Oslo sentrum, det byintegrerte arrangementet skal spres på fem scener.

Men hva med FutureBuilt når gjestene er reist hjem og den ti år lange programperioden nå nærmer seg slutten? Birgit Rusten og Stein Stoknes blir trolig ikke arbeidsledige:

– Det er et sterkt ønske om å videreføre arbeidet. Vi har fått til mye, men mye gjenstår. Så vi håper å kunne lansere en arvtager.

Bispevika og Sørenga

Bjørvika vokser og vokser

Bjørvika blir stadig mer by; det bygges i høyden, langs vannet og mot sør.

Abdi (20) er opptatt av å inspirere og utfordre barnas kreativitet. Jenta bak panda-hodet har laget musikk for første gang og synes det er skikkelig gøy.

Bibliotekene: Mye mer enn bøker

– Bibliotekene som sosial, lokal møteplass blir stadig viktigere. Moderne biblioteker prioriterer ikke bøker, men har satt mennesket i sentrum.

Arnljot Gellines Vei 35

Kartlegger grønt i Oslo

Nesten halvparten av byggesonen i Oslo er grønn, men variasjonen fra bydel til bydel er stor.Publisert: 14. Mai 2019

Les også disse sakene