Byplan

Bjørvika vokser og vokser

Bjørvika blir stadig mer by; det bygges i høyden, langs vannet og mot sør. I 2020 blir både Munch-museet og Deichmanske bibliotek ferdig, og en gondolbane til Ekebergåsen rykker nærmere.

– Vi snakker om 5000 boliger, store offentlige bygg, ny skole, en helt ny bydel. Vi bruker i alt 30 år fra start i 2005 til ferdig utviklet område i 2035, det er klart det er spennende!

Stein Kolstø, enhetsdirektør i Plan- og bygningsetaten (PBE) og ansvarlig for Fjordbyen, følger framdriften i Bjørvika tettere enn de fleste. Men også interessen «der ute», altså blant vanlige Oslo-folk og tilreisende, er stor. Bjørvika engasjerer. Det omstridte Munch-museet, huset med «knekken», reiser seg, Deichmanske bibliotek nærmer seg fullførelse. I kvartalene rundt vokser store bygg seg større. De som trodde at Barcode-rekken skulle være Oslos ansikt mot fjorden, har for lengst måttet tro om igjen. Men nå er overraskelsenes tid over.

– Alt er ferdigregulert. Det kommer ingen overraskelser om byggehøyder etc., byggstrukturen er låst. Nå handler det om fasader, grunnarbeider, opparbeidelse av uteområder og offentlige byrom og plasser, altså vanlig byggesaksbehandling, sier Stein Kolstø.

  • Operaen åpnet 12. april 2008.
  • Reguleringsplanen ble vedtatt i 2003
  • 36 prosent av det som totale utbyggingsvolumet er ferdigstilt per april 2018.
  • 25 prosent av bolig- og næringsvolumene skal ferdigstilles i 2018 og 2019.
  • I 2020 åpner både Munch-museet og Deichmanske bibliotek.
  • Havnepromenaden er på totalt 3,1 kilometer i Bjørvika.
  • Totalt skal det bygges cirka 5000 leiligheter
  • Området er tidligst ferdig bygget ut i 2035.

Se også egne sider om byggingen av Deichmanske bibliotek og Munch-museet.

Mellom Barcode og Sørenga

Men aktiviteten, altså den synlige, vil være høy også i tiden som kommer. Særlig handler det nå om Bispevika nord og til dels sør, altså området mellom Sørenga og Barcode. I Bispevika bygger Oslo S Utvikling (OSU) hele 1500 boliger.

– De første boligene i «Eufemias Hage» vil være klare for innflytting nå i juni. De andre vil fortløpende ferdigstilles fram mot 2019, sier Vibeke Ahlsand, direktør Marked og Merkevare i OSU.

Litt ekstra spenning har det vært rundt prosjektet «Vannkunsten». Dette er boligene i vannkanten innerst i Bispevika, en «klynge» med i alt ni hus i tre ulike størrelser. De høyeste vil være på åtte etasjer, så trappes høydene ned mot vannet der de laveste husene vil være på fire etasjer. Utformingen og en krevende byggeprosess gjør prosjektet kostbart, og fjorårets svikt i boligmarkedet førte til at OSU utsatte salget og dermed byggestarten.

– Men nå ser vi gode signaler i markedet, og vi har startet salget. Om det er dyrt? Kvadratmeterprisen er jo høy. Men vi tror det er en riktig pris for denne unike beliggenheten. Leilighetene i første salgstrinn varierer fra 4,6 til 24 millioner kroner. Boligene ligger jo i vannkanten, og vi vil bruke i alt 9000 meter med stålpåler for å forankre dem i grunnfjellet. Området blir et «mini-Venezia» med fine vannspeil og kanaler, forteller Vibeke Ahlsand. De 135 leilighetene i første byggetrinn vil være klare til innflytting i 2020, mens markedet vil bestemme byggetakten i trinn to og tre.

Vannkunsten i Bispevika
Vannkunsten innerst i Bispevika er en «klynge» med i alt ni hus i tre ulike størrelser. De høyeste vil være på åtte etasjer, så trappes høydene ned mot vannet der de laveste husene vil være på fire etasjer.
Illustrasjon: Oslo S Utvikling

Et merkeår

2020 vil altså bli et merkeår for Bjørvika og Bispevika. I tillegg til «Vannkunsten» og «Eufemias Hage», Munch-museet og Deichmanske, vil innvielse av et nytt hotell markere at dette området i stor grad har funnet sin form.

– Her vil kommunen også få på plass en viktig del av Havnepromenaden, den i alt ni kilometer lange strekningen fra Frognerkilen i vest til Kongshavn i øst. Jeg tror denne nye delen av promenaden, altså i Bispevika, kan bli den aller fineste. Med sine små kvartaler og kanaler innimellom blir den veldig forskjellig fra f.eks Sørenga, sier Stein Kolstø. Fint skal det også bli i den nye parken som kommer utenfor Operaen og Lambda, den skal være ferdig i 2021-22.

Kolstø har også store forventinger til det som foreløpig kalles «museumsutstikkeren». En gangbro fra Munch-museets sørside skal ende i en trekant-formet konstruksjon, og landskapsarkitekter er i gang med å forme denne. Dessuten skal det arrangeres en kunstnerkonkurranse om utstikkerens overflate.


– Alt er ferdigregulert. Det kommer ingen overraskelser om byggehøyder, byggstrukturen er låst.

Stein Kolstø, Plan- og bygningsetaten

– Dette har i en periode ligget utenfor områdeplanen, men vi har tro på at dette blir et fabelaktig landskapspunkt, sier Stein Kolstø. Som også ser en mulighet for anløpssted for fjordbåter i dette området, tanken er å kople attraksjonene på land med rutebåter. Hvordan dette i så fall kan kombineres med gangbroen fra Sukkerbiten over til Sørenga, er ikke avklart. Gangbroen har vært ment som en midlertidig installasjon, men mye tyder på at den i hvert fall blir stående fram til ca. 2024-25, dvs. når Havnepromenaden og Bispevika sør er ferdigstilt. Hva som skal skje på Sukkerbiten, er heller ikke avklart, men tomten vil trolig romme ulike publikumsfunksjoner.

Havnepromenaden i Biospevika
Havnepromenaden slik den kan se ut i Bispevika.
Illustrasjon: Oslo S Utvikling
Vibeke Ahlsand, direktør for marked og merkevare i Oslo S utvikling.
Vibeke Ahlsand er direktør for marked og merkevare i Oslo S utvikling.
Foto: Oslo S Utvikling

Sørover

Anleggsmaskinene vil altså bevege seg sørover i Bispevika i årene som kommer. Her kommer 750 av de nevnte 1500 boligene, 22.000 kvadratmeter kontorer og et solid «bygulv». I dette området, i overgangen mot Sørenga, kommer også den nye skolen.

Den skal etter planen stå ferdig i 2023 og vil få elever fra 1. til 10. klasse, trolig med to parallellklasser på barnetrinnet og fire på ungdomstrinnet.

Deretter, i årene som følger, bærer det videre sørover. På Grønlia, altså på landsiden innenfor Sørenga, kan det bli bygget rundt 1500 nye boliger.

– Dette området er foreløpig satt litt på vent. Men vi ser for oss en høy andel boliger her, selv om antallet butikker etc. nok blir høyere enn på Sørenga der boligandelen er på hele 90 prosent, sier Stein Kolstø.

Gondolbane og vannfall?

I god tid før Grønlia står ferdig, kan Bjørvika ha fått sin gondolbane. Planen om en forbindelse fra vannet og opp i Ekebergåsen er slett ikke skrinlagt. Allerede 1. mai i år skal et oppstartnotat være klart, og en mulighetsstudie skal utarbeides. Gondolbanen vil være et offentlig anlegg, og det er kommunen og PBE som sørger for framdriften. Et sentralt spørsmål vil være hvor gondolbanen skal starte, dette er foreløpig uavklart.

Spenning hersker det også rundt Bispekilens forbindelse med Middelalderparken. Høydeforskjellen fra havnivå og opp til vannspeilet i parken er 3,5 meter, og her kan det bli aktuelt med et vannfall. Kanskje vil den nå lukkede Alnaelva også få komme opp i dagen etter hvert?

Bispevika 2017
Slik så det ut i Bispevika i mai 2017 sett fra toppen i råbygget til det kommende Munch-museet.
Foto: Plan- og bygningsetaten

Trafikksystem i endring

Reguleringsplanen for Bjørvika-området ble vedtatt for snart 15 år siden i år. Det er ikke bare bygningene og bruken av dem som må justeres ettersom årene har gått med gjennomføring i det nye byområdet.

– Vi har sett at trafikkbildet har endret seg mye på disse årene. El-bilene har gjort sitt inntog i bybildet, og ikke minst har antallet syklende i byen økt kraftig. Nye sykkeltyper som el-sykler og lastesykler, og bedre tilrettelegging, har også bidratt til mer helårssykling, sier Kolstø.

– Vi vil nok også oppleve at flere busser kommer til å trafikkere Bjørvika i åra som kommer, blant annet som en konsekvens av store anleggsgjennomføringer for gater i sentrum og kraftig trafikkvekst i den totale kollektivtrafikken i Oslo, fortsetter Kolstø.

Alt dette bidrar til at transportsystemet må justeres, privatbilenes muligheter i området innskrenkes, syklenes plass i gatebildet skal styrkes, fotgjengere og universell utforming skal ivaretas godt de også. De gatene som ikke er ferdigbygget gjennomgås for se på muligheter for forbedring.Tanken er at Operagata skal forsterkes som sykkelåre i området, og det skal legges til rette for at flest mulig skal sykle der selv om det skal fortsatt kunne sykles i Dronning Eufemias gate.

– Dobbelt system altså, men med mest fokus på Operagata av kapasitetsmessige årsaker på grunn av den omfattende busstrafikken som i dag kjører i Dronning Eufemias gate, opplyser Kolstø.

Bjørvika og Bispevika anno 1999.
Bjørvika og Bispevika anna 1999, under byggingen av Thon Hotel Opera.
Foto: Plan- og bygningsetaten

Mer i vente

Og nei, listen slutter ikke her; Bjørvika har enda mer nytt å by på. Allerede i sommer blir det innflytting i 308 studenthybler med 420 senger i et privateid studentbygg rett nord for Operaen. I området rundt Oslo S vil det for øvrig bli flust også med hotellrom; fire-fem hoteller vil etter hvert ta imot gjester. Rundt en halv million kvadratmeter byggflate skal se dagens lys rundt Oslo S. Her er det også foreslått å flytte bussterminalen vekk fra Oslo Galleri, den kan isteden bli lagt som et lokk over dagens togspor og perronger.

Og forresten: Det kan skje ting også lengst vest i Bjørvika, altså i området rundt Havnelageret. Tunnelsystemet her skal oppgraderes, det kan medføre stengning av rampen bak Havnelageret. Her er også to nye områder, kalt A4 bak Havnelageret og A5 nærmere Østbanen, planlagt med flere hundre nye boliger. Men nærmere avklaring venter, beslutninger er ikke tatt.

Tilstrømmingen til badeplassen på Sørenga-utstikkeren er en av de positive overraskelsene ved Bjørvika-utbyggingen syntes Stein Kolstø.

Fjordbysjefens statusrapport for Bjørvika: Miljøeffektene gleder meg aller mest

– De positive miljøvirkningene av senketunnelen har gledet meg aller mest, mens den største, hyggelige overraskelsen er at så mange mennesker bruker Opera-bygget så mye.

Den store forbedringen for syklister i Dronning Eufemias gate vil komme når Operagata og så Rostockgata blir tilrettelagt for syklister og gående.

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

En sykkelgate, med fortau for gående, skal gjøre forholdene bedre for syklistene i Bjørvika.

Sørenga

Fakta om folk og boliger i Fjordbyen

Hva vet vi om boligene i Fjordbyen og hva vet vi om dem som bor der?

Nye Deichmanske bibliotek

Nå blir det liv i Bjørvika

De neste fem årene vil det virkelig ta av i Bjørvika. Nye boliger, næringsbygg, studenthus, Deichmanske bibliotek og Munch-museet, vil gradvis vokse frem og legge grunnen for et urbant folkeliv.Publisert: 12. April 2018

Les også disse sakene