Byplan

Nå blir det liv i Bjørvika

De neste fem årene vil det virkelig ta av i Bjørvika. Nye boliger, næringsbygg, studenthus, Deichmanske bibliotek (1) og Munch-museet (2), vil gradvis vokse frem og legge grunnen for et urbant folkeliv (se illustrasjonskart lengre ned i saken).

– De mangfoldige opplevelsene vi ser på Operaen (3) med en god miks av folk i alle aldre, ønsker vi nå skal spre seg til andre deler av Bjørvika, sier enhetsdirektør Stein Kolstø i Fjordbyenheten.

Dronning Eufemias gate blir komplett

Hovedgaten Dronning Eufemias gate (4) vil endre totalt karakter innen fem år. Gaten har lenge vært trafikkert med biler, busser, sykler og brede fortau for fotgjengere og trikkespor er klare, men likevel har mange savnet et skikkelig pulserende byliv.

– Vi har fått kritikk fordi det er for lite liv i Dronning Eufemias gate, men gatemiljøet er langt fra ferdig. Det er bare Barcode (5) som er nesten ferdig. Gatesituasjonen vil nå endre seg mer og mer når utbyggingen på sørsiden av gaten vokser frem. Dette vil gjøre Dronning Eufemias gate komplett. Vi får oppleve et mangfoldig byliv i hovedgaten, sier han.

Barcode snart ferdig

Hele Barcode-området med sine slanke høyhus på nordsiden av Dronning Eufemias gate er snart ferdig.

– Det siste som bygges er tre boligtårn og en barnehage, tegnet av Lund Hagem arkitekter, og et kontorbygg tegnet av A-lab, lengst øst i Barcoderekka. Her får vi en flott avslutning, med en monumental fasade i tegl, med en karakteristisk trapp og med møteromsbokser som henger ut fra fasaden, sier enhetsleder Målfrid Nyrnes for områdeutvikling i Fjordbyen. Hun har ansvaret for regulerings- og byggesaksbehandlingen som er inne i en intensiv periode.

Barcode har gitt nytt liv i gatene i området med sine kontorbygg, 400 boliger, og med kafeer, restauranter og ulike forretninger.

– De nederlandske arkitektene i MVRDV i samarbeid med norsk A-lab og DARK arkitekter ville gi hver bygning et unikt uttrykk, form, størrelse og funksjonalitet. Dette synes jeg de har fått til, og nå vil hovedgaten foran Barcode-rekken få mye mer liv med den videre utbyggingen på sørsiden, sier Stein Kolstø.

Diagonale med Deichmanske, studenter og mediehus

På sørsiden av Dronning Eufemias gate er det allerede gravd ut en diger grop i området nord for Operaen. Her skal Deichmanske bibliotek fylles med bøker, mediatek, kaféhjørner, konferanserom og alt som hører til et stort moderne bibliotek. «Diagonale» kaller arkitektene Lund Hagem og Ateliér Oslo biblioteksbygget (1) og de to bygningene mot øst (21/22) som bokstavelig talt henger sammen med biblioteket under jorden. Bygget i midten får 480 studentboliger (21), mens bygget lengst øst blir et næringsbygg, som TV2 flytter til i 2018 (22). Om fem år vil studenter, kulturelite, vanlige folk, turister, næringslivsfolk og mediefolk fylle gatebildet!

Dronning Eufemias gate er Bjørvikas hovedgate og strekker seg 750 meter lang og 43,2 meter bred. Gaten går fra Christian Frederiks plass i vest, litt sør for Jernbanetorget, til Kong Håkon V’s gate i øst, rett nord for Middelalderparken.

Gaten har fått sitt navn etter Dronning Eufemia (født cirka 1280, døde 1. mai 1312) som ble gravlagt fra Mariakirken i Gamlebyen. Hun var gift med kong Håkon 5. Magnusson av Norge (1270–1319), og var den første tyskfødte dronninga på den norske trona. Det er omdiskutert hvem som er hennes foreldre, men mest sannsynlig var hun datter av fyrst Witzla 2 av Rügen (død 1302). Hun ble mor til Ingebjørg Håkonsdatter (1301–1361).

Dronning Eufemia var veldig interessert i litteratur. Blant annet var hun oppdragsgiver for oversettingen av de såkalte Eufemia-visene til svensk: Ivan Lejonriddaren, Hertig Fredrik av Normandie og Flores och Blancheflor.

Bispevika der folk vil bo

På sørsiden av Dronning Eufemias gate og øst for Diagonale vil det bli bygget 1700 boliger frem mot 2025.

– Utbyggingen kommer i gang i løpet av 2016. Det blir hektiske anleggsområder før kvartalene ferdigstilles med boliger, kontoret og med forretninger, kafeer og spisesteder, allmennyttige virksomheter og kultur i førsteetasjene. Dette blir veldig attraktive boområder, med gode solforhold, varierte byrom, takterrasser for beboerne og med små vannspeil nederst i Bispekilen (7), sier Nyrnes.

På Sørenga (8) er det bygd om lag 800 leiligheter og det urbane nabomiljøet har allerede utviklet seg. I løpet av 2016 kommer planleggingen av en ny skole i gang. Dette blir en viktig milepæl for utviklingen av området. Sørenga sjøbad (9) ytterst på Sørengautstikkeren, tegnet av LPO, åpnet sommeren 2015, ble en formidabel attraksjon og møteplass for byens befolkning allerede fra første dag. Øst og sør for Sørenga ligger havneområdet Grønlia (10), som senere skal utvikles til områder med boliger, næring og rekreasjon.

Bjørvika

Foto: Oslo Kommune

Munch-museet og ny badeplass

Lambda heter det høyreiste, nye Munch-museet med knekk, tegnet av spanske Herreros Arquitectos. Museet bygges på Paulsenkaia (11), utstikkeren øst for Operaen. Grunnarbeidene har startet, og planen er at bygget skal stå ferdig i 2019, med åpning i 2020. Allerede da skal man kunne vise frem verdens største kunstsamling laget av Edvard Munch i Lambda.

Sør for operahuset vil det bli bygget en sjøvannsbasert energisentral (24). I tilknytning til energisentralen kommer det en ny park, badestrand (25) med toaletter og omkledningsrom og områder for bevertning. Hensikten med energisentralen er å kunne danne energi av sjøvann til nytte for forbrukere i nærområdet.

Fjordbyplanen er en strategisk plan for å utvikle 2250 dekar, som strekker seg over en mil fra innerst i Frognerkilen i vest, via Pipervika, Vippetangen og Bjørvika og Sydhavna til Ormøya i sørøst. Planen ble vedtatt av bystyret i 2008 og er delt inn i elleve prosjektområder.

Bjørvika er den største av planens elleve prosjektområder og er på 750 dekar, noe som tilsvarer mer enn 100 fotballbaner. Her skal det bli mellom 4000-5000 leiligheter og 25 000 arbeidsplasser. Havnepromenaden gjennom Bjørvika-området er på 3,1 km og det blir 300 dekar byrom og parker. Tidligst ferdig utbygget i 2030–35.

HULL I BAKKEN: Foreløpig yrer det «bare» av anleggsarbeidere der Diagonale kommer. Men enhetsdirektør Stein Kolstø i Fjordbyenheten ser for seg et annet Bjørvika om noen år.
HULL I BAKKEN: Foreløpig yrer det «bare» av anleggsarbeidere der Diagonale kommer. Men enhetsdirektør Stein Kolstø i Fjordbyenheten ser for seg et annet Bjørvika om noen år. – Gatesituasjonen vil endre seg mer og mer når utbyggingen på sørsiden av gaten vokser frem. Vi får oppleve et mangfoldig byliv i Dronning Eufemias gate, sier han.
Foto: Oslo Kommune

Allmenningene mot sjøen forbindes av Havnepromenaden

For å forstå den strategiske utviklingen av Bjørvika-området, må de sju allmenningene og Havnepromenaden tas hensyn til.

– Allmenningene er allment tilgjengelige fotgjengerområder som både visuelt og fysisk forbinder den bakenforliggende byen, gjennom de nye byutviklingsområdene, og helt ut i sjøen. Allmenningene og ikke minst Havnepromenaden er tenkt å være arenaer for publikumsrettede attraksjoner, som forskjellige arrangementer og publikumsaktiviteter, sier Stein Kolstø. Havnepromenaden er planlagt langs sjøen fra innerst i Frognerkilen på Skøyen i vest, til Alnas utløp sørøst i Grønlia, og blir nesten en mil lang.

«Operaallmenningen» (12) skal gå sørøstover fra Jernbanetorget ned til Operaen.


Du vil kunne stå på nederst på Karl Johan og se både Operaen og sjøen

Stein Kolstø, enhetsdirektør

– Du vil kunne stå på nederst på Karl Johan og se både Operaen og sjøen, sier Kolstø, – og hvis du vil kan du spasere ned til sjøkanten og dyppe tærne i vannet.

«Akerselvallmenningen» (13) strekker seg i rett linje fra Schweigaardsgate og følger Nylandsveien sørover helt til allmenningen slutter i sjøen sør for Munchmuseet. – Her får folk en fantastisk utsikt når man går mot sjøen. «Stasjonsallmenningen» (14) åpnet våren 2011, og går fra Schweigaardsgate ved Anette Thommessens deretter over sporområdene på Oslo S og ned til Bispevika (15).

«Bispekilen» (7) er den fjerde allmenningen. Den strekker seg fra grøntområdene i Middelalderparken, som for øvrig også skal opprustes, og går hovedsaklig gjennom et helt nybygd boligområde og ned til vannkanten. «Kongsbakkeallmenningen» (16) litt lenger sør, vil strekke seg fra Middelalderparken (17) , og vil ha boliger på nordsiden, og grense til industriområdet i Lohavn (18) i sør. Enda lenger sør i Bjørvika blir det ut på 2020-tallet en «Loallmenning» (19) mens i helt i vest vil «Festningsallmenningen» (20) gå rett sør for Havnelageret (23), en allmenning som blir den eneste som ikke når helt ned til vannflaten, men ender i en kai.

Les mer om allmenningene her.

Bygg og anlegg i mange år

Mange folk passerer gjennom Dronning Eufemias gate hver dag, og slik skal det fortsette, selv om det blir omfattende bygge- og anleggsperioder i området i minst fem år til. Enten folk går, sykler eller tar bussen skal de komme trygt og godt frem.

– Det pågår viktige diskusjoner og omfattende prosesser for å få til og sikre best mulige gang-, sykkel- og kollektivløsninger både på kort og lang sikt Omfanget av syklister er også blitt mye større enn vi kanskje trodde for ti år siden. Og det er jo veldig bra! Oslos første sykkelhotell kommer forhåpentligvis til våren, bak parkeringshuset og med inngang fra Christian Frederiks plass. Mange stusser også over at trikken ikke kjører i den flotte trikketraseen i Dronning Eufemias gate. Det jobbes med å finne løsninger slik at ikke alt må vente til togene på Follobanen tøffer inn til Oslo S, som etter planen skjer i 2021, avslutter Nyrnes.

Bispevika og Sørenga

Bjørvika vokser og vokser

Bjørvika blir stadig mer by; det bygges i høyden, langs vannet og mot sør.

Tilstrømmingen til badeplassen på Sørenga-utstikkeren er en av de positive overraskelsene ved Bjørvika-utbyggingen syntes Stein Kolstø.

Fjordbysjefens statusrapport for Bjørvika: Miljøeffektene gleder meg aller mest

– De positive miljøvirkningene av senketunnelen har gledet meg aller mest, mens den største, hyggelige overraskelsen er at så mange mennesker bruker Opera-bygget så mye.

Den store forbedringen for syklister i Dronning Eufemias gate vil komme når Operagata og så Rostockgata blir tilrettelagt for syklister og gående.

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

En sykkelgate, med fortau for gående, skal gjøre forholdene bedre for syklistene i Bjørvika.Publisert: 07. Mars 2016

Les også disse sakene