Byplan

Klimasmart byområde med 40 000 boliger

– Med Hovinbyen vil vi bygge en helt ny klimasmart by i byen, sier etatsdirektør for Plan- og bygningsetaten Ellen S. de Vibe. Mandag 8. februar legges forslaget til «Strategisk plan for Hovinbyen» på høring. Planen inkluderer også forslag til planprogram for Helsfyr og deler av Ulvenområdet.

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, med et potensial på 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst, og dekker deler av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Alna og Bjerke.


Hovinbyen skal bli en klimasmart byområde med lave C02-utslipp.

Ellen S De Vibe, Etatsdirektør for Plan- og bygningsetaten

Den strategiske planen for Hovinbyen skal gi rammer for den fysiske og miljømessige utvikling de neste tiårene. Planen viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra et område preget av store lager- og industriarealer, til å bli et attraktivt byområde med mange nye boliger og arbeidsplasser.

– Hovinbyen skal bli en klimasmart byområde med lave C02-utslipp. De færreste vil trenge egen bil i området. I stedet skal gange, sykkel og kollektiv være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på i Hovinbyen, avslutter de Vibe.

Frist for å komme med innspill til planen er 21. mars 2016.

Hovinbyen oppleves i dag som fragmentert og lite sammenhengende. Bildet er av Økernkrysset.
Hovinbyen oppleves i dag som fragmentert og lite sammenhengende. Området bærer preg av å ha blitt planlagt for biler, og domineres av vei- og banestrukturer, som danner betydelige barrierer for gående og syklende. Bildet er av Økernkrysset.
Foto: Oslo Kommune

Fakta om Hovinbyen og «Strategisk plan for Hovinbyen»

 • Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2 og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst, og dekker deler av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Alna og Bjerke.
 • Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med et potensial på 30–40 000 nye boliger og 2,5 millioner m2 næringsareal.
 • Det vil være plass til 60 000–80 000 innbyggere og 50 000–100 000 nye arbeidsplasser.
 • Hovinbyen skal utvikles til å bli en del av det flerfunksjonelle indre Oslo. De store barrierene skal bygges ned og det skal skapes forbindelser på tvers.
 • Planen viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra et område preget av store lager- og industriarealer, til å bli en by med mange nye boliger og arbeidsplasser.
 • Planen er en oppfølging av Kommuneplan 2015 « Oslo mot 2030–Smart, trygg og grønn» og skal gi rammer for utvikling av Hovinbyområdet de neste tiårene.
 • Planen inneholder to deler. Del I er en uformell, ikke juridisk bindene strategisk plan. Del II er to planprogram, for Helsfyr og deler av Ulvenområdet, hjemlet i plan- og bygningslovens kapittel 4.
 • Det er tre mål for Hovinbyen i den strategiske planen:
 1. Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse.
 2. Hovinbyen skal ha et mangfold av attraktive byområder som er tett sammenvevd med hverandre og resten av byen.
 3. Gange, sykkel og kollektiv skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på i Hovinbyen.

I forbindelse med høringen arrangerer vi to åpne informasjonsmøter. På informasjonsmøtene ønsker vi å gi informasjon og svare på spørsmål om den strategiske planen.

 • 11. februar arrangerer vi et informasjonsmøte rettet mot grunneiere i området, eiendomsutviklere og næringsliv. Mer informasjon og påmelding.
 • 15. februar arrangerer vi et informasjonsmøte rettet mot lokalbefolkning, interessegrupper og andre som er interessert i Oslos byutvikling. Mer informasjon og påmelding.
Hovindammen

Hovinbyen: Hasle og Valle Hovin er i gang

Kan parken på Valle Hovin bli like attraktiv som Frognerparken? Får vi et idrettsmekka for hele hovedstaden, og byens beste naturlekeplass?

Illustrasjonen viser blågrønne kvaliteter i fremtidige Hovinbyen og er hentet fra konkurranseforslaget Hovin bynatur av JaJaArchitects. ​

10 fakta om fremtidens Hovinbyen

Hvordan blir det å bo i Hovinbyen – Oslos største byutviklingsområde? Vi gir deg 10 fakta om fremtidens Hovinbyen.

Hovinbyen kan bli vårt nye Barcode

En «tennisby» på Hasle, parkeringstårn på Kjelsrud eller klatrevegg i Oxer-tårnet på Haraldrud?Publisert: 08. Februar 2016

Les også disse sakene