Byplan

Hovinbyen: Hasle og Valle Hovin er i gang

Kan parken på Valle Hovin bli like attraktiv som Frognerparken? Får vi et idrettsmekka for hele hovedstaden, og byens beste naturlekeplass? Skal vi i fremtiden rusle nedover en sjarmerende bygate fra Økern til sentrum?

Mulighetene er mange, bare fantasien og drømmene – og noen penger – setter grenser for hvordan området Hasle og Valle Hovin kan bli i fremtiden. Nå starter planarbeidet for dette sentrale området i Hovinbyen, og beboere og alle andre interesserte inviteres til å bidra med ideer, ønsker og meninger. Plan- og bygningsetaten har allerede noen mål og intensjoner, men ingenting er avgjort. Det er nå man skal finne ut hva som skal bygges, hva som skal utvikles – og publikums medvirkning er avgjørende. Første anledning til å komme med innspill er et åpent informasjonsmøte hos Plan- og bygningsetaten 26. september kl. 19.00.

Urban bygate fra Økern

ByplanOslo møter prosjektlederne Kristine Viste Eriksen og Eystein Talleraas fra Avdeling for byutvikling i Plan- og bygningsetaten til en rusletur i området for en prat om det som nå skal skje. Her ligger et stort område med enormt potensial og begge er spente på hva folk ønsker seg.

– Viktige temaer er trafikksituasjonen, bruk av fellesarealer og offentlige rom. Hvor skal det bygges boliger, hvordan skal områder utnyttes annerledes i forhold til tidligere, hvordan skal byen henge sammen, og hvilke tilbud skal være til stede, hvilke bygninger skal bevares, sier Viste Eriksen.

Talleraas forklarer at tanken er at området skal utvikles ”bymessig” og skape et levende bymiljø med mennesker. – Byggene skal forholde seg til gaten og ikke fungere som upersonlige, høye murer. Det oppnår vi med ulike funksjoner på gatenivå, som butikker, restauranter, eller andre publikumstjenester og næringsvirksomhet. Byen vokser naturlig utover og østover, og vi vil skape bygater som knytter byen sammen, sier han. Den sterkt trafikkerte Økernveien er i dag en barriere. Planen er at den kan bli en hyggelig bygate a la Bogstadveien med gode fortau, en gate man har lyst til å gå langs, hele veien til Oslo sentrum. Følelsen av å være ”i byen” skal spres fra indre by og opp til det nye sentrum på Økern. – Da vil kanskje Økern oppleves like sentralt som Majorstua. Avstanden til sentrum er nemlig akkurat den samme, sier Talleraas.


Viktige temaer er trafikksituasjonen, bruk av fellesarealer og offentlige rom. Hvor skal det bygges boliger, hvordan skal områder utnyttes annerledes i forhold til tidligere, hvordan skal byen henge sammen, og hvilke tilbud skal være til stede, hvilke bygninger skal bevares.

Viste Eriksen, avdeling for byutvikling i Plan- og bygningsetaten

Økern er veldig trist i dag, men kommer det grøntanlegg, kafeer og andre møtesteder og Økernveien forvandles til bygate kan det bli veldig attraktivt.
– Økern er veldig trist i dag, men kommer det grøntanlegg, kafeer og andre møtesteder og Økernveien forvandles til bygate kan det bli veldig attraktivt, tror May Ann Vedvik, som er på utplassering på Økern senter.
Foto: Oslo kommune

– Ingen plass for mennesker

Sjarmerende kan man ikke akkurat kalle Økern i dag. Ved senteret stresser folk til og fra jobb, ingen ser ut til å oppholde seg her, alle skal rekke en buss eller t-bane. Den eneste som ikke stresser avgårde denne ettermiddagen er May Ann Vedvik som har tatt seg en pause fra jobben og står ute med en kaffekopp. Hun synes det er en svært god idé å gjøre noe med Økern.

– Se deg rundt, det er veldig trist her. Ikke noe grønt, ingen plass for mennesker. Det er mye trafikk og mest arbeidsplasser her, ellers ingenting. Dødt, sier Vedvik. Hun bor selv på Grorud og er begeistret for resultatene av Groruddalssatsningen. Hun mener Økern kan lære av hvordan de har gått frem for å skape en levende by. Hun liker tanken om å forvandle Økernveien om til et slags Bogstadveien på østkanten.

– Men den vil få sitt eget særpreg, og det er fint. Økern oppleves ikke som et senter i dag, men om det kunne komme kafeer, møteplasser, grøntarealer, kulturtilbud og variert næringsliv ville det kunne bli veldig attraktivt her, sier hun, som også synes det er flott at publikum får anledning til å komme med innspill til planarbeidet. Hun kunne selv tenke seg å delta på informasjonsmøter om byutviklingsprosjekter som angår henne.

Største grønne lunge Hovinbyen

Det største grøntanlegget i Hovinbyen ligger innenfor dette nye planområdet. Strategisk plan trekker frem Valle Hovin-parken som Hovinbyens største grønne lunge, og sammenlikner den med Frognerparken. Men der Frognerparken byr på skulpturer av én kunstner, byr Valle Hovin på idrett og aktiviteter. Parkanlegget er et viktig stoppested for Den grønne ringen, turveien som skal binde parkanlegg og grønne lunger i de ulike bydelene sammen i Hovinbyen. Også Hovindammen trekkes frem som et viktig rekreasjonsområde.

– I dag er Valle Hovin-parken veldig lite synlig, men vi håper den kan bli like attraktiv som Frognerparken. I fremtiden kan dette bli et område hele byen oppsøker for å leke, gå søndagstur, drive idrett eller delta i andre aktiviteter, sier Talleraas. Begge mener at særlig Valle Hovin bør bli et reisemål for flere enn de som bor i området.

Valle Hovin har i dag et ganske ensidig fokus på fotball, ikke minst siden det er her hele byens Vålerenga trener. Planen er å legge til rette for flere ulike aktiviteter, både organisert og mer spontant.

– Tenk deg at folk kan suse gjennom Valle Hovin-parken på rulleskøyter, gå på friluftskonserter, bruke turveier eller delta i flere andre idrettsaktiviteter. Fotballgleden skal selvsagt fortsette, men her kommer det til å skje veldig mye mer også. Her kan folk komme med forslag og påvirke utviklingen av et park- og idrettsanlegg som skal være til glede for hele byen, sier hun.

Plan- og bygningsetaten har varslet oppstart av utarbeidelse av planprogram og veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Hasle og Valle Hovin. Planprogrammet skal gi forslag til fremtidig byutvikling med anbefalinger for bystruktur, arealformål, torg- og møteplasser, parker og grøntområder. Planprogrammet med VPOR skal på høring våren 2017.

Fakta og forslag:

 • Omfatter området Valle Hovin, Hasle og Ulven, samt Økern og store deler av Økernveien.
 • Areal: ca. 600 dekar
 • Økern skal bli et nytt sentrum i Hovinbyen, like sentralt beliggende som Majorstua.
 • Økernveien utvikles til bygate tilrettelagt for gående og syklende hele veien til sentrum.
 • Valle Hovin skal være det viktigste området for rekreasjon og idrett i Hovinbyen.
 • Det kommer ny videregående skole på Valle Hovin høsten 2017.
 • Vålerengas fotballstadion skal stå ferdig høsten 2017.

Les mer: Varsel om oppstart av planarbeid for Hasle og Valle Hovin

Jeg håper Valle Hovin kan bli enda bedre på fotball, men også et sted med mye andre aktiviteter for folk flest, sier Jens August Dalsegg, trener for gutter og jenter på Vålerenga fotballakademi (
Jeg håper Valle Hovin kan bli enda bedre på fotball, men også et sted med mye andre aktiviteter for folk flest, sier Jens August Dalsegg, trener for gutter og jenter på Vålerenga fotballakademi.
Foto: Oslo kommune

– Mer boltreplass for unger og voksne

Denne ettermiddagen er det som vanlig stor aktivitet på fotballbanene ved Vallhall. Jens August Dalsegg fra Vålerenga fotballakademi trener et tyvetalls guttunger i alderen 8–12 år. De er med på fotball-SFO og kommer fra skoler over hele byen. Dalsegg ser frem til at Vålerengas fotballstadion skal stå klar i august 2017. Han håper det blir en boltreplass for Hovinbyens innbyggere og et fotballsentrum for hele byen. Han ønsker seg også ny ballbinge og flere fotballbaner, gjerne med undervarme. Men fotballtreneren har også forslag til andre aktivitetstilbud.

– Vi trenger flere lavterskeltilbud som kan få folk flest i aktivitet. Frisbeegolf og stolpejakt er veldig populært og hadde sikkert blitt suksess her på Valle Hovin. Samtidig er det veldig mange unger her og de må få flere gode steder å være og utfolde seg, sier Dalsegg.

Kristine Viste Eriksen og Eystein Talleraas påpeker at denne delen av byen mangler en skikkelig lekeplass. Strategisk plan for Hovinbyen foreslår en større naturlekeplass på Valle Hovin. De to prosjektlederne håper derfor beboerne vil komme med innspill til hvordan en eventuell lekeplass bør utformes.

 • Strategisk plan for Hovinbyen: Forslag til strategisk plan for Hovinbyen var på høring våren 2016. Blant forslagene i strategisk plan er:
 • Grønn ring: En promenadering på 5–6 km som kobler sammen flere parker og sentrale byområder. Befester Økern som det sentrale tyngdepunktet i Hovinbyen.
 • Bygge ned barrierer:Ulvensplitten foreslås fjernet, sammen med trafoanlegget og Statnetts store kraftlinje. Noen veier kan bli fjernet, mens større gjennomfartsårer oppgraderes til bygater med servicetilbud som butikker, kafeer, offentlige kontorer mv.
 • Nøkkelpunkter for sammenkobling: Det skal identifiseres områder som må sammenkobles.
 • Kollektivtransport: T-bane og jernbane skal forbinde Hovinbyen med Oslo sentrum. Bybane (trikk) skal dekke tverrgående forbindelser. De to T-banelinjene som går gjennom området sammenkobles på tvers.
 • Struktur: Det utarbeides modeller for å ta vare på dagens næringsliv, og samtidig skape gode bomiljøer og offentlige rom.
 • Miljø: Hovinbyen skal være et forbilde for bærekraft og energibruk.

Identitet som lever videre

Men selv om det aktuelle planområdet står foran store endringer og mulighetene er mange, skal også stedets historie og identitet bevares.

– På Hasle, Økern og Valle Hovin har det alltid vært mye industri og næringsvirksomhet, og flere bygg gjenspeiler dette. Denne historiske identiteten ønsker vi å videreføre, om enn bruken av bygningene kanskje endres. Vinmonopolets gamle lokaler på Hasle omgjøres nå eksempelvis til boliger, men prosjektet bevarer hovedbygget slik at fortiden ikke viskes ut. I dag kan det være aktuelt å samlokalisere flere funksjoner i gamle næringsbygg. Gamle bilbutikker kan drives videre, men for eksempel kombineres med påbygg av boliger i etasjer over. I den flerfunksjonelle byen vil vi i større grad finne både boliger, kontorer og butikker i samme bygning, sier Eystein Talleraas, som gjerne vil at innbyggerne skal engasjere seg og si sin mening til planarbeidet.

–Folk kan godt protestere mot rivning av bygg eller endringer de har liten tro på. Samtidig er det viktig å fange opp miljøer som kan komme tapende ut av en slik prosess. Vi må vite om dem og samarbeide for å kunne videreføre deres virksomhet eller finne alternative løsninger. Mange blir skremt når de ser at Oslo kommune har store planer for området de bor i, derfor er informasjon og medvirkning så viktig. Vi håper alle slags brukere av området vil si sitt, det være seg fuglekikkere, fotballgale, skolebarn, naboer, urbane gründere, de som eier eiendom og de som ellers måtte ha noe på hjertet, sier Kristine Viste Eriksen og Eystein Talleraas.

3RW foreslår å fremheve utvalgte steder og sosiale møteplasser med lys.

Den grønne ringen blir tydeligere

Vi har visst hvor Den grønne ringen i Hovinbyen skal gå, men mindre om hva den skal inneholde. Nå ser vi konturene av en identitet, ny og spennende.

Oxertårnet på Økern

Kabelfabrikk blir kulturfabrikk

Nå står kulturvirksomheter i kø for å innta Oxer-tårnet på Økern, selve landemerket i Hovinbyen.

Geir Hermansen

Ny og større gjenbruksstasjon

Gjenbruksstasjonen på Haraldrud skal vokse seg større og grønnere. Mindre bilkaos, mer plass og mye gjenbruk, og for første gang skal den stå på egen grunn.Publisert: 22. September 2016

Les også disse sakene