Byplan

Vippetangen: Mer fjord til Fjordbyen

Vippetangen står for tur når fjorden skal bli enda mer tilgjengelig for Oslos innbyggere.

Oslo vokser ikke bare i areal og antall innbyggere. Med Fjordbyen vokser også antallet kilometer sjøtilgang for fastboende og besøkende i hovedstaden. Nå står Vippetangen for tur. Plan- og bygningsetaten (PBE) og Oslo havn har begynt prosessen med områderegulering.

– Jeg tror det blir veldig bra! I Fjordbyen blir dette litt som rosinen i pølsa, kan man vel si.

Hedegaard
Jakob Rønn Hedegaard.
Foto: Privat

Det svarer Jakob Rønn Hedegaard i PBE på spørsmål om hvordan han tror fremtidens Vippetangen blir. Han er ansvarlig for prosessen med arealplanleggingen for området og er klar på av hva Vippetangen kan tilføre byen:

– Du vet, folk har jo blitt glad i Barcode, den er kul å se på og gir identitet til byen, men få oslofolk har nok egentlig vært inne i noen av byggene der. På Vippetangen får vi ikke slike store bygg, da utviklingen må ta hensyn til de viktige kulturminnene som blant annet fetstningen utgjør. Derfor legger vi opp til å bevare mye av bebyggelsen, men gir den nytt innhold.

Vippetangen og Akersneset har veldig gode forutsetninger for å bli et fint sted for folk å besøke, mener Hedegaard.

– Vi vil bevare de kvalitetene som finnes her i dag, som roen og nærheten til fjordlandskapet. Fritidsfiskermiljøet som er her i dag skal også ha sin naturlige plass i fremtiden. Vi har høye ambisjoner om å lage et fint sted for folk å være. Jeg tror oslofolk kommer til å bli svært glade i denne delen av Fjordbyen.

Næring og rekreasjon på byens viktigste nes

Vippetangen omtales i områdeprogrammet som Oslos viktigste nes. Det er et viktig bindeledd mellom Pipervika og Bjørvika, med stor historisk tidsdybde. Her er middelalderen representert i festningen, renessansen i kvadraturen og moderne funksjonalisme i havneanlegget.

Målet er å utvikle området til et attraktivt rekreasjonsområde for publikum, samtidig som det ivaretas både ny og eksisterende næring. Områdereguleringen, som nå bare er i startfasen, er et samarbeid mellom kommunen og Oslo havn. Ifølge Cato Johansen som er prosjektleder i Oslo Havn, skal det være kommersiell drift av havna også i fremtiden:

– Vi i Oslo havn er veldig opptatt av at vi skal ivareta havnedriften videre. Vi skal utvikle en ny og moderne ferjeterminal, samtidig som det åpnes for mer tilbud for byens befolkning.


Vippetangen er vestvendt med umiddelbar nærhet til sjøen og ingen forstyrrende trafikk. Det er klart folk kommer til å bruke områdene her.

Jakob Rønn Hedegaard, Plan- og bygningsetaten

Vippetangen er et havnehistorisk område som er viktig å ivareta, mener Johansen:

– Her er blant annet en del bygningsmasse fra mellom- og etterkrigstiden. Dette er det eneste området i Oslo havn som enda har et miljø fra denne tiden, så det er viktig at vi tar vare på.

I områdeprogrammet, som ble utarbeidet i 2016 og danner grunnlaget for den kommende planen, er det tatt høyde for å gjenbruke en vesentlig del av bygningsmassen som er her i dag.

Vippetangen
Akersneset, området som skal reguleres, strekker seg nesten fra rådhuset til Operaen.
Foto: Løchen Mediaweb

Fra havn til fjord

Oppgraderingen av Vippetangen inngår i en større plan om Fjordbyen som ble påbegynt allerede i 2000. I 2003 startet realiseringen av arbeidet ved at reguleringsplanen for Bjørvika ble vedtatt av bystyret. Siden da har Oslofolket fått tilgang til en stor del av indre Oslofjord som tidligere var forbeholdt industri og varetransport. Badestrender på Sørenga og Tjuvholmen og promenade langs indre havn er noe av det som er gjort så langt. På Vippetangen er endringene allerede begynt i det små med åpningen av mathallen på Vippa og restaurant i Fiskehallen. Rønn Hedegaard i PBE tenker at publikumsvennlig næring vil trekke folk til området og at potensialet er stort:

– Vippa har vært en veldig suksess. Jeg tror det har fått mange til å få opp øynene for området, som til tross for å være sentrumsnært nesten er en litt skjult perle i byen. Med utviklingen som skal skje her vil enda flere få opp øynene for Vippetangen.

Plan- og bygningsetaten og Oslo Havn KF starter nå arbeidet med en områderegulering for Akersneset (Vippetangen, Akershusstranda og Revierhavna). Målet er å utvikle et attraktivt og velfungerende delområde i Fjordbyen, ved å etablere gode publikumstilbud og offentlige rom, parker og havnepromenade med tilgang til sjøen.

Si din mening og les mer om planene.

Vippetangen skal altså videreutvikles til et naturlig sted for folk å legge turen innom. Å bevare viktige kulturmiljø, etablere et attraktivt bymiljø og gode offentlige rom, torg og parker blir sentralt i planen. Sykkelanlegg og Havnepromenaden skal opparbeides gjennom hele området og knytte det til det resten av Fjordbyen. En fjordtrikk som skal øke tilgjengeligheten er også med i planen, og ifølge områdeprogrammet skal det legges en publikumsattraksjon her.

Kornsilo 2005 kred Rolf Rolid
Kornsiloen er et kjent landemerke på Vippetangen.
Foto: Rolf Rolid

Hva blir publikumsattraksjonen?

I områdeprogrammet nevnes både flytende badeland, museum og akvarium som mulig publikumsattraksjon på fremtidens Vippetangen. Hva det ligger an til å bli vil imidlertid ikke kommunens prosjektleder si for mye om:

– Hvilken attraksjon som kommer her er det for tidlig å si noe om nå, men det er jo et sterkt ønske, og en føring fra Fjordbyplanen at det skal etableres en publikumsattraksjon her, sier Rønn Hedegaard.

Heller ikke prosjektlederen for Oslo havn, Cato Johansen ønsker å si for mye om hvilken attraksjon vi kan forente oss på Vippetangen:

– Oslo Havn har fått oppdraget med å utrede mulighetene for en attraksjon. Det er noe vi jobber aktivt med nå. Ifølge områdeprogrammet skal det være kultur- og fritidsaktiviteter med fokus på barn og unge. Jeg kan ikke si så veldig mye mer enn det på nåværende tidspunkt.

I områdeprogrammet har en tverrfaglig gruppe utredet muligheter for Vippetangen og kommet med en rekke forslag til hva som kan, og bør gjøres i området. Det er ikke fattet noen vedtak i denne delen av prosessen, men uansett hva utfallet av reguleringsplanen blir, mener Rønn Hedegaard at et oppgradert Vippetangen kommer til å bli et fantastisk sted, og være et trekkplaster for folk i byen:

– Om man sitter på Aker Brygge en sommerkveld sitter man i skygge, men ser man over mot Vippa ligger den badet i sol. Vippetangen er vestvendt med umiddelbar nærhet til sjøen og ingen forstyrrende trafikk. Det er klart folk kommer til å bruke områdene her.

Rønn Hedegaard minner om at alle har muligheten til å påvirke planene for nye Vippetangen. Straks planforslaget for Akersneset er klart vil det legges ut til offentlig ettersyn og både offentlige- og private aktører, samt privatpersoner kunne komme med uttalelser til planforslaget. Om du allerede nå har noen innspill til planarbeidet kan du sende dem til PBE.

Fiskesløying Fiskehallen

Fiskehallen: Et sted for fisk – og folk

Etter å ha forsynt Oslo med fisk i over 100 år, vil Fiskehallen nå også åpne seg for publikum. Hadde politikerne tenkt enda større, kunne Vippetangen ha budt på et fiskeslott.

Matmarkedet Vippa på Vippåetangen

Fra urban ødemark til byliv

Mange bygg står tomme i påvente av riving. Midlertidig bruk fyller byen med liv der det ellers ville vært en urban ødemark.

Oslos ukjente perler

Vi er stolte av Slottet, av Akershus festning, av Operaen. Men Oslo er full også av mindre kjente bygg og bygningsmiljøer som vi kan oppsøke og glede oss over. Her er 30 gode forslag.Publisert: 18. Mai 2020

Les også disse sakene