Byplan

Nå blir det enklere å bygge terrasse og tilbygg

Regjeringen endrer forskriften som krever at du søker om godkjennelse for å bygge terrasse og tilbygg. Det kan resultere i at du får gjennomført ditt byggeprosjekt raskere, men samtidig hviler det også et større ansvar hos deg som eier boligen.

I februar gjorde regjeringen en forskriftsendring som er gjeldende fra 1. mai. Den innebærer at man kan bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å søke om tillatelse fra kommunen.

− Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati. Kommunene får frigjort tid, og folk får større frihet til å bygge på egen eiendom, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup da regjeringen gjorde endringer i forskriften.

Der det tidligere kun var mulig å bygge terrasse opptil 0,5 meter over terrenget uten å søke, er dette nå utvidet til en høyde på én meter.


Dette er en forskriftsendring som lemper på tidsbruk og byråkrati. Samtidig legges nå større deles av ansvaret over på boligeieren,

Jon Erik Reite Bang, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten

– Dette er en forskriftsendring som lemper på tidsbruk og byråkrati. Samtidig legges nå større deles av ansvaret over på boligeieren, sier Jon Erik Reite Bang, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten.

Han er positiv til en forenkling i boligeieres hverdag, men ber likevel de som skal bygge om å sette seg godt inn i reguleringsplanen for å se om det ligger noen begrensninger der.

Gjelder også for tilbygg

Endringen i forskriften gjelder også tilbygg. Tidligere måtte man søke kommunen om lov dersom man ønsket å bygge på et ekstra oppholdsrom – det være seg bad, kjøkken eller soverom. Så lenge det er i tråd med reguleringsplanen er ikke det lenger søknadspliktig – men størrelsen på tilbygget har også sine plassbegrensninger.

Jon-Erik-Reite-Bang
Jon Erik Reite Bang
Foto: Plan- og bygningsetaten

Endringen gjelder for tilbygg opp til 15 kvadratmeter. Dersom du skal bygge større er det søknadsplikt.

– Forenklingen for terrasse og tilbygg gjelder selve plikten til å søke, men det skjer ingen endringer i målereglene for hva som skal regnes med i grad av utnytting, sier Bang.

Han legger til at det kan derfor være forskjeller fra eiendom til eiendom om hvor mye som kan bygges ut. Dersom du er usikker, kan det være lurt å sjekke dette ut på kommunens kart- og innsynstjeneste

– En annen positiv effekt ved bortfall av søknadsplikten, er at det heller ikke er krav om å varsle naboer om arbeidet, sier Bang videre.

Terrasse:

  • Terrassen ikke stikker mer enn fire meter ut fra bygningen
  • Terrassen ikke overstiger én meter fra terrenget under
  • Terrassen er minimum én meter unna naboens tomt

Tilbygg:

  • Tilbygget er maks 15 kvadratmeter
  • Tilbygget er innenfor fastsatt byggeareal

Vurderer du tilbygg eller terrasse? Les deg opp på den gjeldende forskriften.


Egne regler kan gjelde for sameier, borettslag og flermannsboliger. Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) vil lage en veileder om de nye reglene som er gjeldende fra 1. mai 2021.

Dersom noe er uklart, kan du kontakte kundesenteret til Plan- og bygningsetaten.

Balkong

Drømmen om balkong

- Det er mye lettere å få balkong enn man tror, sier nybakt balkongeier Torbjørn Stray-Pedersen.

Lørenparken

Ti års innsats for åpenheten

Det litt tørre navnet «Saksinnsyn» skremmer ikke: 5500 besøkende hver dag viser at nett-tjenesten er viktig for mange i Oslo.

Illustrasjon Sma Og Store Bygg

Søk digitalt om oppføring av både små og store bygg

Stadig flere tar i bruk den digitale byggesøknaden som Oslo kommune har utviklet for fagfolk.Publisert: 30. April 2021

Les også disse sakene