Byplan

Nå blir det enklere å produsere strøm på eget tak

Stadig flere oslofolk vil installere solcelleanlegg. Er du en av dem? Her får du svar på vanlige spørsmål og veiledning for å komme i gang.

– Vi ønsker at enda flere i Oslo skal produsere sin egen strøm med solkraft. Derfor har vi laget en solcelleveileder som skal gjøre det enklere for privatpersoner, borettslag og bedrifter å få installert solcelleanlegg, sier Bjarne Alme, senioringeniør i Plan- og bygningsetaten.

Solcelleveilederen gjør behandlingen av nye solcelleprosjekter mer effektiv. Det trengs når etterspørselen øker.

Vurderer du solcelleanlegg? Start med veilederen.

Når du oppgir adressen til bygget eller boligen, forteller veilederen om du må søke, om du kan få støtte og om stegene i saksbehandlingsprosessen. Du får informasjon om gjeldende regelverk.

– Ikke alle vet om søknadsplikten, men regelverket er viktig, blant annet for å sikre at anlegget tilfredsstiller tekniske og visuelle krav og ivaretar hensynet til naboer, sier Alme.

Bjarn Alme
Bjarne Alme har vært med på å lage solcelleveilederen. Han håper den vil bidra til at enda flere vurderer solcelleanlegg i fremtiden.
Foto: Mathilde Spieler Palmers.

Tror flere vil investere i sol

– Det er positivt at Oslo kommune lager et nyttig oppslagsverk som gjør det enklere å velge sol. Vi vet at mange synes søknadsprosessen er komplisert og at behandlingstiden er lang. Solcelleveilederen vil bli godt mottatt, sier Cato Lindgren, installatør og daglig leder i elektrikerbedriften Lindco Elektro AS.

Han har mange års erfaring med installasjon og leverer solcelleanlegg på privatboliger og næringsbygg. Han tror flere kommer til å investere i solenergi framover, men det krever at solcelleveilederen er lett tilgjengelig for alle som trenger den.


Vi ønsker at enda flere i Oslo skal produsere sin egen strøm med solkraft.

Bjarne Alme, Plan- og bygningsetaten

– Solcelleveilederen er et godt verktøy som hjelper bygg- og boligeiere gjennom prosessen, som kan være en barriere for mange, sier Lindgren.

Han ønsker at det blir enda enklere å investere i solcelleanlegg i fremtiden.

– Mange eneboliger og sameier i Oslo har store anvendelige solflater. Her kunne kommunen gått proaktivt ut og forhåndsgodkjent bygningsmassen per adresse for takinstallasjoner i enkelte bydeler.

Cato Lindgren
Installatør Cato Lindgren har jobbet i bransjen i mange år. Han synes det er positivt at Oslo kommune vil gjøre det enklere for innbyggerne å ta energismarte valg.
Foto: Mathilde Spieler Palmers.

Solen er byens nye energikilde

Mange lar seg friste av tanken på «gratis» strøm fra eget tak. I 2022 utbetalte Enova 3,5 millioner kroner i støtte til private oslohjem. Det tilsvarer en tredobling siden 2021 da det ble utbetalt 1,1 millioner.

Enova gir opptil 47 500 kroner i støtte avhengig av hvor høy effekt som installeres.

– I solcelleveilederen får du oversikt over aktuelle støtteordninger. Vi følger hele tiden med på utviklingen og tilpasser rammeverket fortløpende, sier Bjarne Alme i Plan- og bygningsetaten.

Han forteller at kommunen vil utvikle veilederen sammen med brukerne. Selv om prosessen kan være litt teknisk og komplisert, er målet en smidig saksbehandling.

– Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra innbyggerne og andre aktører, sier Alme.

Korpåsen
Oslo har et mål om å bli en nullutslippsby innen 2030. Solcelleveilederen skal legge til rette for at flere kan utnytte kortreist fornybar solenergi.
Foto: FutureBuilt.

Viktig å stimulere til egenproduksjon av strøm

Oslo har, som andre storbyer, mye skygge fra tett bebyggelse og høyhus, men det er alltid mulighet for noen timer med sol. Cato Lindgren mener at storbyene må gå foran som et godt eksempel.

– Det å stimulere innbyggerne og næringslivet til å se framover og bruke solen til egenproduksjon er utrolig viktig. Solcelleveilederen er en god start, sier han.

Han håper det vil bli innført pålegg om solcelleanlegg i alle nye bygg.

– Kommunen bør legge til rette for egenproduksjon i kommunale bygg, skoler og helseforetak og montere frittstående anlegg der det er muligheter i terrenget.

Kringsjå studentby
Kringsjå studentby har fått 82 nye familieboliger i massivtre. Her testes tre forskjellige solcelleløsninger ut.
Foto: FutureBuilt.

Finn ut hvor effektivt solcelleanlegg blir

Oslo kommune har et eget solkart som gir en detaljert og grundig vurdering av potensialet til hvert eneste hustak i hovedstaden. Solkartet tar høyde for trær og høye vekster, skygge fra andre bygg og formasjoner i terrenget og gir et realistisk bilde av solinnstrålingen.

I solkartet kan du se hvor mye energi du kan produsere på eiendommen din.

– Fargeskalaen i solkartet viser hvor godt takflatene egner seg, hvor du bør plassere solcelleanlegget og gir en pekepinn på mulighetene, sier Alme.

Einar Wilhelmsen har hatt solceller på taket til sitt eget hus på Bøler i to år.

Er du på solsiden?

Lurer du på om din eiendom ligger slik til at det er smart å investere i solcellepanel eller solfangere?

Paal Mork og Kjetil Torsnes Hetland

Lade bilen hjemme? Ja takk!

Hvis elbilene skal erobre våre veier, må de kunne lades effektivt. Oslos borettslag og sameier er på vei mot 50.000 ladeplasser. På Romsås har et borettslag tatt på seg en internasjonal ledertrøye.

Sofienberggata 7

FutureBuilt: Ti års innsats for miljøvennlige bygg

Et «bursdagsselskap» med smell: Etter ti års innsats for miljøvennlige bygg får FutureBuilt presentere Oslo-regionen for mer enn 2000 norske og internasjonale konferansegjester.


Publisert: 05. Januar 2023

Les også disse sakene