Byplan

Nå er det enklere å ha elbil i byen

Laderetten til andelseiere i sameier og borettslag gjør det enklere å ha elbil, uansett hvor du bor. Spørsmålet er: Hvem skal betale, og hvordan går du frem?

I 2021 ble det lovfestet at alle andelseiere i borettslag har laderett på sin parkeringsplass. Samtidig vokser den norske elbilparken i rask takt. Frem til 1. desember i år ble det solgt nesten 100 000 elbiler i Norge, og i november var 93 prosent av alle nye privatbiler i Oslo elektriske.

– Sameier og borettslag bør forberede seg på at behovet for ladeplasser for elbiler helt sikkert kommer i årene som kommer, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Ønsker borettslaget eller sameiet ditt lademuligheter for elbil? Dere kan søke om støtte fra Oslo kommune til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur.

 • Tilskuddet er maks 20 prosent av godkjente investeringskostnader, og begrenset til 5 000 kroner per ladepunkt.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 1 000 000 kroner.
 • Det er bare faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier som kan støttes. Gjennom leie- og leasingavtaler av ladeanlegg, mister man altså rett til støtte.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.
 • Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkeringsplass.

Les mer om tilskuddsordningen og hvordan du søker her

Hva innebærer retten til å lade?

Disponerer du din egen parkeringsplass på eiendommen til sameiet eller borettslaget, har du rett til å sette opp et ladepunkt med samtykke fra styret.

Dersom du ikke har egen parkeringsplass, kan du kreve at det oppføres et ladepunkt på felles parkeringsområde. I slike tilfeller bestemmer styret hvor ledepunktet skal settes opp.


Den største fordelen med felles ladeanlegg er at du har kontroll på strømuttaket og brannsikkerheten.

Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

– Tidligere var reglene for lading av elbil i sameier og borettslag uavklart. Nå som reglene er på plass, tror vi at både styrer og beboere får motivasjon til å se på muligheten for felles ladeanlegg, sier Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Carsten pihl
Carsten Pihl mener fornuftige styrer bør undersøke muligheten for felles ladeanlegg allerede nå.
Foto: Huseierne

Hvordan går man frem?

Du må søke om tillatelse, og styret kan ikke si nei uten saklig grunn. Det kan heller ikke vedtas at det ikke skal etableres lademulighet på årsmøter eller i generalforsamling.

– Styret bør ta initiativ til dette allerede nå, men dersom det ikke skjer, anbefaler vi å ta det opp som sak ved neste årsmøte eller generalforsamling, sier Carsten Phil.

 • Ønsker dere ladepunkter på faste plasser eller et delt ladeanlegg på felles plasser?
 • Hvor mange parkeringsplasser har dere totalt og hvordan er disse fordelt på etasjer og inne- og utearealer?
 • Hvor mange beboere ønsker ladeplasser nå, og hvor mange ønsker ladeplasser i løpet av ett til tre år?
 • Har dere behov for tilgangskontroll med RFID på hvert ladepunkt?
 • Ønsker dere selv å stå for kontroll og fakturering av forbruk, eller ønsker dere direktefakturering av brukere?
 • Ønsker dere at alle skal kunne lade samtidig, også når dere får en høy andel ladeplasser?
 • Ønsker dere lokal styring av anlegget, som ikke er avhengig av internett eller trådløs kommunikasjon?
 • Har dere beboere med behov for prioritert lading?
 • Ønsker dere å kunne utnytte all tilgjengelig strømkapasitet i bygget?
 • Ønsker dere å kunne sette effektgrenser for å unngå høye effekttariffer?
 • Finnes det støtteordninger i deres kommune/område?

Kilde: Huseierne

Retten til lading av elbil og ladbar hybridbil er nå lovfestet, både for sameier og borettslag. .
Denne garasjen på Holtet huser syv elbilladere fordelt på 12 boenheter
Foto: Mari Amundsen Westby

Privat eller felles ladeanlegg?

– Den største fordelen med felles ladeanlegg er at du har kontroll på strømuttaket og brannsikkerheten. Denne tryggheten mister du med vilkårlig plasserte ladere, presiserer Pihl.

Dersom beboere velger private ladebokser, risikerer du også at det settes opp ladere fra ulike leverandører som ikke er kompatible med hverandre. Da risikerer du at hele, eller deler av anlegget må tas ned på sikt.

Tips: Vurderer du å sette opp privat lader? Spør styret om det planlegges en felles løsning. Det er nemlig lite sannsynlig at din private lader vil fungere i en ny felles ladestruktur.

Parkeringsanlegg Holtet
Talen er klar: Felles ladeanlegg for elbil i borettslag og sameier anbefales fremfor vilkårlige ladebokser fra ulike leverandører med forskjellig strømuttak.
Foto: Mari Amundsen Westby.

Hvem betaler for ladeanlegget?

I en del parkeringsanlegg må strømnettet oppgraderes for å legge til rette for elbillading. Kostnaden fordeles som hovedregel på lik linje med andre felleskostnader, fordi det kommer alle andelseierne til gode. Som regel dekkes også andre kostnader knyttet til felles infrastruktur av fellesskapet.

– Når du bygger en lekeplass på et fellesområde, er alle med på spleiselaget. Slik behandler loven også kostnader til etablering av felles ladeinfrastruktur, sier Berge i Norsk elbilforening.

Oppgradering av det elektriske anlegget anses som vanlig forvaltning i et sameie, og kostnaden bør dekkes av felleskostnadene.

Det samme prinsippet gjelder når det skal legges strøm til parkeringsplassene. Her kan loven åpne for unntak dersom det bare er noen få beboere som har mulighet til å parkere. Det gis imidlertid ikke unntak for de som ikke har bil eller elbil, så lenge de har eller vil kunne ha mulighet til å få en parkeringsmulighet i framtiden.

Kostnaden for lader(e) og montering må også medregnes. De som har tilgang til å bruke ladeboksen, betaler for den. Har du eksklusiv tilgang til parkeringsplassen, betaler du dette selv. Er det en ladeboks som alle har mulighet til å lade på, dekkes dette som felleskostnad.

Der hvor hver boligeier kan sette opp en lader på sin private plass, er utgiften den enkeltes ansvar.

Den siste utgiften er selve strømutgiften som den enkelte bruker betaler selv. Her kan sameiet vurdere om det skal monteres målere på hver enkelt plass eller om det settes en fast sum i måneden som dekker strømmen som blir brukt til lading. Hovedregel er at man betaler sitt eget forbruk.

– Vi vet at det er mye usikkerhet knyttet til regler, teknologien og fordelingen av kostnader for ladeanlegg. Samtidig er det mange tilbydere og ulike løsninger på markedet som gjør det krevende å sammenligne. Huseierne anbefaler å danne en arbeidsgruppe med spesielt interesserte som tar ansvar for å finne den beste løsningen for sitt sameie, tipser Pihl hos Huseierne.

Paal Mork og Kjetil Torsnes Hetland

Lade bilen hjemme? Ja takk!

Hvis elbilene skal erobre våre veier, må de kunne lades effektivt. Oslos borettslag og sameier er på vei mot 50.000 ladeplasser. På Romsås har et borettslag tatt på seg en internasjonal ledertrøye.

Ikea Furuset

Ikea vil vokse på Furuset - men hvordan?

To millioner besøkende hvert år: Ikea på Furuset er en magnet. Nå vil varehuset vokse videre. Men en utvidelse utfordrer Oslo kommunes ønsker om handelsstruktur og redusert biltrafikk.

Skolevei Holmen skole

Utbygger opparbeider vei: Derfor betaler naboene regningen

Saken om nabolaget som må betale ni millioner for en oppgradert offentlig vei på Nordstrand har engasjert mange. Hvorfor må beboerne dekke en så stor del av regningen?Publisert: 07. Desember 2021

Les også disse sakene