Byplan

Neste stopp, Grorud stasjon!

I 18 år har Grorud stasjon vært utpekt som et knutepunkt for fortetting, uten at noe synlig har skjedd. Det skal vi gjøre noe med nå.

Vi glir oppover Groruddalen, bremser ned, dørene åpnes, svisj, så er vi av. Sju minutter og en vanlig Ruter-billett, det er det du trenger for å komme deg med toget fra Oslo S til Grorud stasjon. Ett minutt senere er toget allerede på vei videre i retning Lillestrøm. Effektivt! Kanskje ikke så rart at stasjonen er utpekt som et kollektivknutepunkt i hver eneste kommuneplan siden år 2000? Men fint lite synlig har altså skjedd på disse 18 årene. Det skal Plan- og bygningsetaten nå forsøke å gjøre noe med, ved å lage et såkalt planprogram med veiledende plan for offentlige rom (VPOR).

– Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for en helhetlig utvikling av området rundt Grorud stasjon, med boliger, handel, næring, torg og parker her. Det forteller Hæge Skjæveland, som er prosjektleder for planarbeidet for Grorud stasjon hos Plan- og bygningsetaten. Vi har reist hit en formiddag tidlig i mai, for å vandre rundt i planområdet.

Når du stiger av toget fra sentrum, ser du rett på den okergule stasjonsbygningen i tre, med en åpen gressmatte ved siden av. Der ruver gamle, store eiketrær. Grorud stasjon ble anlagt ved Norges første jernbane, Christiania-Eidsvold, som åpnet i 1854. Stasjonsbygningen ble oppført etter at stasjonen brant i 1862. I dag skinner solen på den gule stasjonsbygningen, gradestokken på toget viste at det er overraskende 23,5 varmegrader ute.

Usammenhengende

Planavgrensningen omfatter et område på omtrent 500 meter i radius rundt stasjonen, og det er stor variasjon innenfor plangrensene. Det er mye vei, med Østre Aker vei dundrende på langs gjennom planområdet, og Grorudveien, som knytter Furuset og Grorud sammen på tvers. Du har vannparken Hølaløkka i den ene kanten, og det store borettslaget stjerneblokkene i den andre. Stjerneblokkene fra 50-tallet er som et eget, lite samfunn. Her har de barnehage, nærbutikk og store grøntområder. Her har kjente kulturpersonligheter som Finn Kalvik og Erik Fosnes Hansen vokst opp, med fedre som jobbet på jernbanen.

Hæge Skjæveland
Prosjektleder Hæge Skjæveland.
Foto: Kathrine Blindheim

– Stjerneblokkene skal forbli som de er, forsikrer Skjæveland.

Midt i planområdet finner du McDonald’s, som ligger ved siden av en bensinstasjon kloss inntil Østre Aker vei. Ellers er det mye industri, en stor bussoppstillingsplass og en åpen lagerplass for stillaser.

Området fremstår som nokså rotete og usammenhengende. I alle fall for en besøkende. Og det slår en hvor sårbar man opplever seg som gående, uten ett eneste lyskryss og få skjermede gangveier, mens biler, busser og tungtransport kjører på kryss og tvers.

– Vi ønsker at det skal bli enklere å krysse Østre Aker vei og jernbanen, og at det blir gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende, forteller Hæge Skjæveland.

Det er temmelig støyete i store deler av området, og i sommervarmen kjennes det som om jeg får et svett lag av svevestøv og eksos klistret til ansiktet og nakken.

– Støy og luft er tema vi må se nøye på i planarbeidet. Ved å plassere nye bygg, og særlig boliger, på riktig måte, kan vi redusere støyplagene. Støy henger også sammen med hva som skjer med Østre Aker vei. Hvis trafikken og fartsgrensen reduseres, vil støyen og luftforurensningen i området også bli mindre, forklarer Skjæveland.

Alna opp i dagen

Vannparken Hølaløkka åpnet høsten 2004 og var det første stedet Alna ble gjenåpnet. Oslo har en overordnet strategi om å gjenåpne elver og bekker, og som den lengste, er Alna også én av de viktigste å åpne opp. Jo høyere opp man kommer i et vassdrag, jo større effekt har det å ha åpen vannføring, med tanke på eventuell oversvømmelse og flom nedover i byen.

Hølaløkka
Hølaløkka er en vannpark langs Alna-elva, åpnet i 2004.
Foto: Kathrine Blindheim

– Gjenåpning av Alna-elva er viktig for kommunen å få til rundt Grorud stasjon, forteller Skjæveland. – Samtidig er det kanskje også det vanskeligste. Mye av elva ligger i rør gjennom planområdet, med industribygg, vei og jernbane over seg.


– Stjerneblokkene skal forbli som de er.

Hæge Skjæveland

Oslo inn i fremtiden

Oslo forventes å vokse jevnt mot 2050 og det er viktig å sikre en god og hensiktsmessig byutvikling i tråd med overordnende mål om klima, transport og naturmangfold. Utviklingsområder ved kollektivknutepunkter er svært viktige arealressurser for å håndtere veksten, og de sammenhengende lager- og industriområdene i Groruddalens bunn utgjør en stor del av Oslos arealreserve.

Arne Bergsgard
Arne Bergsgard i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Plan- og bygningsetaten.

Men det er ikke bare, bare å bygge ut i dalbunnen av Groruddalen, slik den er i dag. Det er flere utfordringer. Det er mye vei og mye trafikk, mye forurenset grunn, høyt støynivå, dårlig luftkvalitet og store industriområder.
– Det er også en viss utfordring å få folk til å investere her. Derfor driver ikke byutviklingen seg selv, forklarer prosjektlederen.

18 år uten synlige resultater

Arne Bergsgard leder Groruddalsenheten hos Plan- og bygningsetaten. Han forklarer hva som har gjort at det har gitt så få synlige resultater fra Grorud stasjon ble utpekt som et kollektivknutepunkt i år 2000.

– Tidligere har det vært arbeidet med plangrep som forutsatte omfattende ombygging av jernbanen og Østre Aker vei. Nå vektlegger vi heller å få til en skrittvis utvikling, som ikke i så stor grad baserer seg på en omfattende og kostbar ombygging av vei og jernbane. Nytt nå er også at Bane Nor har startet å planlegge oppgradering av stasjonen, og at Statens vegvesen har kommet et skritt nærmere i å klargjøre Østre Aker veis fremtidige rolle og utforming. Det gir et godt grunnlag for å samarbeide om løsninger med disse to viktige statlige infrastruktureierne.

Thilde Fjeld Grorud stasjon
Thilde Fjeld reiser ukentlig mellom Majorstuen og Grorud - med tog.
Foto: Kathrine Blindheim

Når vi skal tilbake til sentrum, møter vi Thilde Fjeld på perrongen. Hun skal hjem etter endt arbeidsdag som miljøterapeut på Haugentunet samlokaliserte boliger, som ligger en syv minutters gange fra stasjonen.

– Jeg bor på Majorstuen, og tar toget hver gang jeg skal på jobb. Da bruker jeg tre kvarter fra dør til dør, mens med T-banen tar det mellom én og én og en halv time. Så toget er fantastisk. Særlig er det genialt at man bare kan bruke Ruter-billetten. For det tar 20 minutter med bil, så det er jo egentlig ikke avstanden det er noe å si på, sier Fjeld.

Planområde Grorud stasjon
Planområdet rundt Grorud stasjon.
Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten
Receipe For Future Living

Grønn innovasjon i Groruddalen

Innovasjon, gjenbruk, «upcycling», veksthus, miljøhus: De to vinnerne av konkurransen «Reinventing Cities» vil gjøre Groruddalen til et bedre sted for mennesker og klimaet.

Store maskiner tas i bruk for på nytt å gjøre Huken til en del av Marka. Dozeren til venstre veier 120 tonn og er Norges kanskje største.

Huken: Fra grått og stengt til grønt for alle

50 meter dypt og stort som 50 fotballbaner. Huken pukkverk på Grorud er klart for forvandling.

Lars Eivind Bjørnstad og Arne Bergsgard

Områdeløft Veitvet: Suksessoppskrift for lokal byutvikling

Tett samarbeid mellom bydelen og andre kommunale etater i Groruddalssatsingen har gitt Veitvet koordinert og vellykket byutvikling.Publisert: 14. Mai 2018

Les også disse sakene

Relaterte tjenester og tilbud