Byplan

Ny skole midt i smørøyet

Husker du at Oslo kommune kjøpte det gamle militæranlegget i Myntgata i Kvadraturen i 2017? Nå er reguleringsforslaget klart: en videregående skole med både flerbrukshall og takhage.

Rett inntil Kontraskjæret finner du Myntgata 2, også kalt Myntgatakvartalet. Du har sikkert gått forbi, men det er ikke sikkert du har lagt spesielt merke til det. Eller sett noen grunn til å finne veien inn. Det har inntil nokså nylig vært utilgjengelig for folk flest. I dag er det stille her, nesten litt øde. Det vil forandre seg om noen år, hvis alt går etter planen.

– Nå skal det bli liv i området, med nesten 900 videregående skoleelever, meråpen skole, frivillighet, kultur, idrett og næringsliv, sier Kristi Hjelle Horntvedt. Hun er prosjektleder for skoleforslaget i Oslobygg KF, som er forslagsstiller.

Her kan du lese forslaget og si din mening.

Den videregående skolen i Myntgata skal tilby studiespesialisering, service, samferdsel og reiseliv, samt mat- og restaurantfag.

– Vi syns forslaget er bra og anbefaler det, sier Harald Øvland, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten (PBE). – Skolen blir liggende midt i smørøyet, med umiddelbar nærhet til bransjene elevene skal bli en del av: restauranter, reiseliv og entreprenørskap, supplerer han.

– Vi foreslår også flere rekkefølgekrav som nye gangforbindelser, sykkelparkering og opparbeidelse av to nye byrom som etaten mener vil gavne planområdet, men også bylivet i Kvadraturen og sentrumsområdet generelt, sier han.

sikt fra portrommet i Kavaleristallen
Sikt fra portrommet i Kavaleristallen, med gjennomgang fra Kontraskjæret.
Ill: Brick visuals

Moderne skole med historisk sus

Myntgatakvartalet er et gammelt militæranlegg, med staller og kaserner for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning. Det er en såkalt karrébebyggelse, som betyr at det er murbygninger som omkranser et indre, grønt gårdsrom. Alle bygningene er fredet, med unntak av én, Tyskerbrakka. Den foreslås revet, for å bygge nytt og for å få større plass. De gamle stallbygningene er lave og har ikke nok plass alene til å kunne lage en god skole.


Vi får inn et nytt bygg i det fredete kvartalet som vil gi nye kvaliteter til kvartalet

Kristi Hjelle Horntvedt, prosjektleder

Det foreslåes også å bygge en flerbrukshall under bakken her, i tråd med gjeldende skolebehovsplan i Oslo.

– Flerbrukshall er etterlengtet, behovet for idrettshaller er stort i sentrum. Også for alle de andre sentrumsskolene og for idretten. Det er ingen idrettshaller i nærheten her i dag, forklarer Hjelle Horntvedt. – Skolen vil være i bruk i helger og på kveldene på grunn av flerbrukshallen. Det er også et mål at skolens øvrige lokaler brukes utover skoletiden. Planen er å bygge store kjøkken, et stort auditorium og skolegården er et åpent gårdsrom som egner seg godt til arrangementer.

Sikt fra Skarpe Nord på Akershus festning mot Myntgata med nybygg
Sikt fra Skarpe Nord på Akershus festning mot Myntgata med nybygg
Ill: Brick Visuals

Kvartalet åpnes i grunnen for Oslos befolkning, ikke bare elevene som får skoleplass her. Det skal bli en meråpen skole, hvor særlig frivilligheten skal få bruke lokalene. Her kan det arrangeres kokkekurs og kokkekonkurranser, men også helt andre type arrangementer som mindre festivaler, markeder, byfester med mer, sier hun.

På toppen av nybygget foreslås det å bygge en takterrasse, for dyrking og urbant landbruk, til bruk i matfagene og i biologi.

Åpner opp

Resten av de eksisterende bygningene er altså fredet og skal bevares. Som kvartalet, er eksisterende bygg også relativt lukkede.

Kristi Hjelle Horntvedt
Kristi Hjelle Horntvedt er prosjektleder for skoleforslaget i Oslobygg KF.
Foto: Oslo kommune

– Det er gamle stallbygninger og de har lenge vært lukket. Nå åpner vi opp mer, ved at vi åpner opp de gamle stallportene og gjennomgangene, og dermed også gårdsrommet. Nybygget blir i stor grad transparent slik at man kan se aktivitet i bygget både på dag- og kveldstid. Vi vil også etablere en ny gågate bak skolen, mellom Kontraskjæret og Nedre Slottsgate.

Her er det stengt i dag. Det blir kjempeflott at området, bygningsmassen og gårdsrommet tas i bruk i enda større grad enn i dag, sier Hjelle Horntvedt.

Nytt og gammelt

Det er spennende og ofte krevende når gammel og ny arkitektur skal møtes.

– På grunn av kulturminnevernet har flere ulike løsninger vært vurdert, men jeg syns vi har kommet frem til en god løsning. Vi får inn et nytt bygg som vil gi nye kvaliteter til det fredete kvartalet, sier Hjelle Horntvedt.

– Samarbeidet med Byantikvaren har vært tett, innimellom krevende, men veldig konstruktiv gjennom hele prosessen. Hun forklarer videre at det skal velges tegl og materialer som samspiller godt med den fredete bebyggelsen, og legger til at materialvalget må godkjennes av Byantikvaren.

Veita mellom Myntgata og byggene mot Christiania torv, sett fra Kontraskjæret.
Veita mellom Myntgata og byggene mot Christiania torv, sett fra Kontraskjæret.
Ill: Brick Visuals

Samhandling og innovasjon

I tillegg til skolens areal, skal en andel av eksiterende bygninger leies ut til andre aktører. Fortrinnsvis noen som kan skape samhandling med elevene og supplere skoletilbudet. Det at næringslivsvirksomhet og skole samlokaliseres bidrar til innovasjon, utvikling og bærekraft. Utdanningsetaten har flere slike samarbeid, blant annet er Ullern VGS og Oslo Cancer Cluster innovasjonspark et eksempel på dette, de deler for eksempel laboratorier.

Passasje fra Myntgata mellom Kavalerikasernen og Artilleristallen
Passasje fra Myntgata mellom Kavalerikasernen og Artilleristallen.
Ill: Brick Visuals

Krevende grunnforhold

I grunnen er det både leire og et mindre sjikt av kvikkleire. Det er krevende, men ikke uvanlig i Oslo sentrum. - Vi overvåker både setninger og grunnvannstand. Det har vi gjort siden oppstart av prosjektet. Det er gjennomført grundige risikovurderinger og vi utarbeider tiltaksplaner, for å sikre at grunnarbeidene ikke påvirker eksisterende bygg i Myntgata og i området negativt, forsikrer Hjelle Horntvedt.

Storparten av den eksisterende bebyggelsen i kvartelet og i området står på treflåter og skal fortsette med det. Unntaket er Ingeniørstallen som ligger nærmest den nye flerbrukshallen, som blir sikret med pæler til fjell. Nybygget blir satt på fjell.

– Vi skal sørge for at arbeidet utføres på beste og tryggest mulig måte, og når skolen står ferdig, står den trygt og godt og skaper mer liv i Kvadraturen, avslutter Hjelle Horntvedt.

Se Myntgata og si din mening

Rusler du i byen, hvorfor ikke svinge innom Myntgata og ta en titt på denne store, lille perlen i Kvadraturen? Legger du turen til Deichman Bjørvika i løpet av sommeren, kan du se planforslaget og en modell av skolen utstilt der i 1. etasje.

Her kan du si din mening om planforslaget. Høringsfristen er 22. august.

Kvadraturen 22-26

Vil ha nytt liv i Kvadraturen

Alle ønsker boliger, byliv, vern og arbeidsplasser i Kvadraturen, men kan antikvarer og utbyggere finne løsningen sammen?

Det vil bli kunst og kultur i Myntgata 2, og skulpturen Fluene av Berit Soot Kløvig er allerede plassert i gårdsrommet. Artilleristallen i bakgrunnen.

Alle vil til Myntgata

- Her kan folk sitte på en benk, drikke medbrakt kaffe og nyte det vakre gårdsrommet, mens barna kan leke fritt i trygge omgivelser – og det midt i byen. Velkommen til Myntgata 2!

Oslos ukjente perler

Vi er stolte av Slottet, av Akershus festning, av Operaen. Men Oslo er full også av mindre kjente bygg og bygningsmiljøer som vi kan oppsøke og glede oss over. Her er 30 gode forslag.Publisert: 08. Juli 2022

Les også disse sakene