Byplan

Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum er et enormt infrastrukturprosjekt

Hyppigere avganger på alle T-banens linjer og nye stasjoner i indre by. Færre biler, og mer plass til syklende og gående i sentrum. Det blir fasit når Oslo får ny T-banetunnel gjennom sentrum.

Nå starter planleggingen av et av Oslos aller største infrastrukturprosjekter i årene som kommer. Ruter har gjennom flere år arbeidet med forslag til ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, og utkast til planprogram er sendt ut på offentlig høring.

Ruter ønsker innspill til anbefalt trasé, nye stasjoner, og andre kommentarer, før planprogrammet skal ferdigstilles og legges frem for politisk avgjørelse. Høringsfristen er 13. november.

Torsdag 12. oktober inviterte Ruter til informasjonsmøte på KS Agenda møtesenter i Oslo. Møtet ble filmet og du kan se det på Ruters Youtube-kanal.

Planprogram på høring

– Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum er et enormt infrastrukturprosjekt, og vi er opptatt av å involvere innbyggerne i Oslo og Akershus i planleggingen av dette prosjektet. Nå har vi et forslag til planprogram, og vi er spent på hvordan dette blir mottatt, sier Borghild Bay i Ruter som er prosjektleder for den nye T-banetunnelen.

Det gjenstår flere år med planlegging før den nye T-banetunnelen gjennom Oslo sentrum blir en realitet. Ruter anbefaler at tunnelen skal gå fra Majorstuen via Stortinget til Tøyen, og vil også utrede en mulig forlengelse av tunnelen til Bryn.

– Aktuelle nye stasjoner er blant annet Bislett og nedre Grünerløkka ved Nybrua. Videre anbefaler vi at stasjonsstruktur i sentrum også utredes nærmere. Men her inviterer vi altså publikum til å komme med forslag og innvendinger, sier Bay.


I dag passerer 32 tog i timen gjennom tunnelen i sentrum, og det er ikke plass til flere. Derfor trenger vi en ny tunnel.

Borghild Bay, prosjektleder for den nye T-banetunnelen.

Befolkningsvekst og færre biler

Allerede i 2010 ble det konstatert at den forventede befolkningsveksten i Oslo og Akershus vil kreve økt kapasitet i kollektivtransporten mot slutten av 2020-tallet. De nasjonale målene er at biltrafikken ikke skal øke, og Oslo kommune har en enda mer ambisiøs målsetning om reduksjonen i bilbruken. Dermed er det kollektivtrafikken sammen med sykkel og gange som må ta veksten i persontransport.

– I dag passerer 32 tog i timen gjennom tunnelen i sentrum, og det er ikke plass til flere. Derfor trenger vi en ny tunnel, sier Bay, og understreker at prosjektet vil forbedre kollektivtilbudet i hele T-banenettet, ikke bare i sentrum. I tillegg vil areal på overflaten frigjøres slik at det kan skape et bedre byliv med plass til å sykle og gå.

 • Planprogrammet handler om ny T-banetunnel som skal knytte Bislett og Grünerløkka til dagens T-banetunnel på Stortinget.
 • Foreløpige kostnadsestimater: 16 milliarder kroner.
 • Dobler kapasiteten i T-banesystemet.
 • Forventet byggestart: 2024.
 • Ferdigstillelse: Innen 2030.
 • Status: Under planlegging. Høring av planprogrammet er fra 2. oktober til 13. november 2017.
 • Ansvarlig aktør: Ruter.
 • Les forslag til planprogram.
 • Si din mening om planprogrammet.
 • Les mer på Ruters prosjektside.
Kart over planområdet for anbefalt trasé for ny T-banetunnel (Kartillustrasjon: Ruter).
Kart over planområdet for anbefalt trasé for ny T-banetunnel (Kartillustrasjon: Ruter).
Foto: Oslo kommune

Grünerløkka T-banestasjon

En som allerede beveger seg mye rundt i byen for egen maskin er Mussie Abraha (48), som bor sammen med samboer og to små barn på Grünerløkka. Der har han bodd siden 2001, og før det bodde han også sentrumsnært.

– Jeg går veldig mye, og sykler, så savner først og fremst bedre sykkelveier. Men om vinteren går det mer i trikk, buss og bane, og skal jeg ut av byen kjører jeg bil, sier 48-åringen.

Abraha er ganske fornøyd med kollektivtilbudet i Oslo som det er, men ser at det kunne vært positivt med T-bane via Grünerløkka.

– Jeg jobber ofte på Ullevål sykehus, og det hadde gjort seg med T-bane fra Grünerløkka via Alexander Kiellands plass og St. Hanshaugen til Ullevål. For eksempel.

Miljøvennligere

Abraha er opptatt av miljø og er derfor positiv til alle tiltak som kan redusere biltrafikken. At mer kollektivtransport går under bakken tenker han kan bidra til mindre behov for trikk og buss. Dermed kan det tilrettelegges mer for gående og syklende, og byen blir mer menneskevennlig.

– For å få flere innspill til planene burde kommunen oppsøke folk lokalt. Vi har markedsdager på Grünerløkka fire ganger i året, det er en ypperlig anledning til å treffe folk, spre informasjon og høre hva slags tanker de har om hva byen trenger, sier Abraha.

Krevende anleggsperiode

Ruter har samarbeidet med flere kommunale etater i arbeidet med planprogrammet. Byantikvaren, Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten er sentrale aktører. Avdelingsdirektør Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten er opptatt av at folk må engasjere seg tidlig for å kunne få mest mulig innflytelse på planprogrammet.

– Det er viktig for valg av trasé, hvilke stasjoner som Ruter skal opprette og hvordan vi skal ivareta lokalt gateliv og kulturmiljøer. Jo nærmere gjennomføring vi kommer, jo flere blir oppmerksomme på prosjektet og engasjerer seg. Men det er nå rammene for prosjektet legges og bestilling til videre planarbeid gjøres, sier Wasstøl, som også er opptatt av å få innspill om negative konsekvenser under byggefasen.

– Når arbeidet med tunnelen starter, vil vi få flere år med anleggsarbeid i Oslo sentrum. Da er det viktig at vi har gode alternative løsninger som gjør at folks hverdag ikke blir vanskeligere. Derfor trenger vi innspill fra folk, bedrifter og institusjoner, slik at vi kan fange opp og ta hensyn til selv små, lokale behov.

Utfordrende grunnforhold

Ruter påpeker at grunnforholdene i Oslo er krevende, og spesielt områder med løsmasser er utfordrende for bygging av tunnel.

– Ruter vil utrede hvordan vi kan gjennomføre utbyggingen på en mest mulig skånsom måte for byen. Vi prøver å legge traseen der det er mest stabile grunnforhold, forklarer Borghild Bay. Der det er fjell, kan arbeidet gjøres under bakken, og belastningen på overflaten reduseres. I disse områdene gjelder det først og fremst å sikre bygninger og gatemiljøer mot rystelser.

– Andre steder, som ved Bislett og Nybrua hvor det er bekkeleier, er det mer komplisert. Der må vi trolig grave oss ned fra overflaten. Det vil påvirke bylivet i mye større grad, og vi må sørge for så gode løsninger som mulig, sier Bay.

Ny T-banetunnel gjennom
– Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum er et enormt infrastrukturprosjekt, og vi er opptatt av å involvere innbyggerne i Oslo og Akershus i planleggingen av dette prosjektet, sier Borghild Bay i Ruter som er prosjektleder for den nye T-banetunnelen
Foto: Oslo kommune

Hyppigere avganger utenfor sentrum

Ny T-banetunnel vil øke kapasiteten på T-banen slik at alle linjer kan få hyppigere frekvens. Det er ikke minst gode nyheter for de som bor lenger unna sentrum.

Alina Tran (37) bor på Lysejordet ved Bjørnsletta stasjon og er flittig bruker av Oslos kollektivtilbud. Hun imøteser ny tunnel og flere avganger.

– Jeg reiser med buss eller T-bane til sentrum hver dag, men reiser også kollektivt til andre deler av byen. Der jeg bor, går T-banen hvert kvarter, men jeg så gjerne at den kunne gå oftere, sier Tran, som ikke har bil og heller ikke førerkort. Hun har erfaring med at det kan være kronglete å ta seg mellom enkelte steder i byen.

– Høyere opp på Grünerløkka og mellom Majorstuen og Nationaltheatret er steder hvor det hadde vært fint med flere T-banestasjoner. Trikk er tungvint, og det er langt å gå fra T-banen. Det er også flere andre steder i utkanten av sentrum som kunne hatt god nytte av bedre T-banedekning, sier 37-åringen.

Endrer byen for alltid

Etter høringsfristen 13. november skal Ruter innarbeide merknader og revidere forslaget. Deretter er det Plan- og bygningsetaten som skal drøfte det videre arbeidet med byrådsavdeling for byutvikling. Det vil trolig skje i løpet av første halvår 2018.

– Dette er et enormt prosjekt med stor betydning for hele byen. Vi skal nå gjennomføre en grundig planprosess, og deretter vil det ta opp til seks år med byggearbeider før tunnelen kan åpne, sier Borghild Bay. Når alt står ferdig vil innbyggerne i Oslo og Akershus få et enda bedre T-banetilbud, og nyte en by med færre biler og mer plass til mennesker.

 • Norges eneste undergrunnsbane.
 • Åpnet som forstadsbane i 1898, undergrunnsbane fra 1928.
 • 5 linjer.
 • 101 stasjoner, hvorav 17 er innendørs/under bakken.
 • Sporlengde: 80 km.
 • 250 000 passasjerer daglig.
 • 100 millioner reisende per år.
 • Hver tredje motoriserte reise til Oslo sentrum går med T-banen.
 • 32 tog i timen gjennom tunnelen under Oslo sentrum.

Løren T-banestasjon

Lørenbanen som byutvikler

Den nye Lørenbanen betyr mye for utviklingen av Oslo. Banen kopler Grorudbanen sammen med Ringen i vestlig retning og Løren stasjon bidrar til vekst i Løren-området.

Schous Plass

Trikk og fotgjengere prioriteres i Thorvald Meyers gate

Trikken og fotgjengerne blir vinnerne når «nye» Thorvald Meyers gate står ferdig mot slutten av 2019.

Ruter Valkyrieplass

Enige og uenige om Majorstuen stasjon

Enigheten er stor om at Majorstuen stasjon skal ned i bakken og på toppen få bolig- og grøntområder. Uenigheten har resultert i tre ulike forslag om byggehøyder og tetthet.Publisert: 10. Oktober 2017

Les også disse sakene