Byplan

Trikk og fotgjengere prioriteres i Thorvald Meyers gate

Trikken og fotgjengerne blir vinnerne når «nye» Thorvald Meyers gate står ferdig mot slutten av 2019. Det åpne spørsmålet er om holdeplassen på Schous plass blir fjernet eller får bestå.

De første «testpilotene» til de nye Oslotrikkene skal begynne å rulle allerede i 2020. Derfor må infrastruktur i form av skinner, ledninger og holdeplasser være på plass i god tid. I tillegg har Torvald Meyers gate lenge hatt behov for langt mer enn en ansiktsløftning.

Dette er de viktigste drivkreftene bak den nye reguleringsplanen som ble lagt ut til offentlig ettersyn, med frist for innspill 6. juni .

Bedre plass

– Når denne utbyggingen er gjennomført, blir det bredere fortau på begge sider av trikkeskinnene og mer areal for gateliv. Samtidig som ca. 80 parkeringsplasser for privatbiler fjernes, mellom Leirfallsgata i sør og Schleppegrells gate i nord, øker fremkommeligheten for trikk og fotgjengere.

Dette forteller avdelingsingeniør Katarina Young i Bymiljøetaten. De har utarbeidet forslaget til ny reguleringsplan for Thorvald Meyers gate, i nært samarbeid med Sporveien og Ruter. Plan- og bygningsetaten har behandlet forslaget – og er kommet med sine innspill – før det nylig ble lagt ut for offentlig ettersyn.

Thorvald Meyers gate, fra Sannergata i nord til Trondheimsveien i sør, skal oppgraderes. Hensikten er å øke fremkommeligheten for trikk og fotgjengere. Byggingen foregår i 2018 og 2019, og målet er at oppgraderingen skal være ferdig i løpet av 2020.

Les mer om reguleringsplanen for Thorvald Meyers gate.

Sikrer sykkelparkering

Og Young utdyper:

– 121 sykkelparkeringsplasser i og i nærheten av Thorvald Meyers gate er sikret med dette forslaget. Samtidig blir dagens sykkeltrasé i samme gate avviklet. Her har det lenge vært vanskelige forhold for syklister, så dette blir ikke noe stort tap, forsikrer hun – og fortsetter:

– I stedet satser vi på å kanalisere sykkeltrafikken til parallellgatene Markveien og Toftes gate, slik det tidligere er skissert i en mer omfattende plan, en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for hele Grünerløkka.

Mulig opparbeidelse av Thorvald Meyers gate
Illustrasjonen viser en mulig opparbeidelse av Thorvald Meyers gate, i bevaringsverdig sone, med vareleveringssone som del av møbleringssonen.
Illustrasjon: Bymiljøetaten

En kollektivgate

Hvis politikerne sier ja til dette reguleringsforslaget, vil Thorvald Meyers gate framstå som en kollektivgate, med innslag av gatetun og rom for så vel benker og kafebord som beplantning, understreker avdelingsingeniøren.

Bilkjøring blir kun tillatt for varelevering til næringsdrivende og trafikk fra og til eiendommene. Et lite unntak gjøres også for bilister som kommer gjennom Søndre gate og skal videre sør- eller østover. De får lov å svinge til høyre ned den sørligste enden av Thorvald Meyers gate – slik at de kan fortsette over Nybrua i retning Storgata eller mot øst i retning Toftes gate eller Trondheimsveien.

  1. Trikkegate
  2. Ikke gjennomfartskjøring
  3. Tryggere for fotgjengere
  4. Mer byliv, særlig i midtre del
  5. P-plassene fjernes
  6. Flere lommer for varelevering
  7. Schous holdeplass legges ned
  8. Mindre trafikkstøy
  9. Grüners gate blir gågate
  10. Mer sykkelparkering

Bymiljøetaten foreslår å legge ned Schous holdeplass, men Plan- og bygningsetaten er uenig og vil opprettholde holdeplassen.

Les mer om Thorvald Meyers gate.

Ja eller nei til trikkeholdeplass

Særlig på ett punkt har Bymiljøetaten og samarbeidspartnerne Ruter og Sporveien møtt bastant motstand: Nedleggelsen av holdeplassen på Schous plass, lengst sør i Thorvald Meyers gate.

Avhengig av hvor mye holdeplassen ved krysset Hausmannsgate/Storgata flyttes nordover, vil en slik nedlegging bety en avstand på over 600 meter fra den eksisterende holdeplassen på Olaf Ryes plass og ned til der hvor trikken stopper lengst nord i Storgata.

Plan- og bygningsetaten, som har ansvaret for å lose høringsforslaget om «nye» Thorvald Meyers gate fram til politisk behandling i bystyret, sier nei til nedleggelsen. Etaten sier samtidig ja til den omfattende nedleggelsen av parkeringsplasser – uten at det etableres noe nytt alternativ for parkering av de firhjulte:

– Hensikten er å øke framkommeligheten for trikken, og bedre miljøet for de gående, samtidig som det er et mål å få ned biltrafikken i dette området og generelt i Oslo, da må det kraftige tiltak til. Nødvendig tilgang for bil til eiendommer og varelevering er utførlig vist og blir etter vårt syn ivaretatt i planforslaget, men vi er mottakelige for innspill som kommer i høringen. sier saksbehandler Andreas Høifødt. Og han tilføyer:

– Derimot er det vår vurdering at avstanden mellom holdeplassene blir for stor med Bymiljøetaten sitt forslag. Derfor foreslår vi å beholde stoppet på Schous plass. Det er viktig for oss at Thorvald Meyers gate ikke kun blir en fartsetappe for trikken, men at byens sted og liv tas hensyn til her. Det er viktig at Grünerløkka fortsatt blir et sted med plass til byliv.

Olaf Ryes Plass
De nye Oslotrikkene kommer i 2020, og da må infrastruktur i form av skinner, ledninger og holdeplasser være på plass. I tillegg har Thorvald Meyers gate hatt behov for en ansiktsløftning.
Foto: Ragnhild Langeland

Politikerne avgjør

I de forhåndsuttalelsene som er avgitt i saken er det dem som uttaler seg mindre diplomatisk enn Plan- og bygningsetaten.

– Forslaget om å nedlegge også holdeplassen på Schous plass (tidligere er Nybrua holdeplass i samme område nedlagt), er opplagt planens dårligste element, skriver Sekretariatet for bytrafikk i sin høringsuttalelse.

Også bydelsadministrasjonen for Grünerløkka bydel vender tommelen ned. Det samme gjør Oslo Elveforum og Akerselvas venner.

Forstår du reaksjonene, Katarina Young?

– Jeg er ikke overrasket, og synes det er greit at Plan- og bygningsetaten kommer med sitt forslag, slik at politikerne i neste instans kan avgjøre hva de vil gå for, sier hun og understreker:

– For oss står framkommeligheten for trikken høyt i kurs. Jo flere holdeplasser, jo mer må man bremse ned, og jo lengre tid tar trikken. Det gjør den også mindre attraktiv som transportmiddel, stikk i strid med alle intensjoner. Og med vårt forslag holder vi oss til den strategiske normen om ca. 600 meter mellom trikkeholdeplassene, sier hun, og vedgår at det blir spennende å se hvilke reaksjoner som kommer i forbindelse med høringsrunden, som varer fram til 6. juni.

Uansett reaksjoner og utfall av den politiske behandlingen, regner Young med at det blir oppstart tidlig i 2018. Og med en anleggsperiode på ca. halvannet år, bør ombyggingen være godt i mål før de første nye trikkene kommer på skinner i 2020.

Caltexlokka oversikt V1

Rehabilitert bane gir bedre fotballtilbud

Caltexløkka på Tøyen er rehabilitert med nytt dekke, større spilleflate og undervarme. Det betyr et bedre fotballtilbud for spillerne i indre by.

Fest I Dronningens Gate

Dronningens gate – fra hverdagsgate til opplevelsesgate

Brede fortau og færre biler skal gjøre Dronningens gate til gaten for dem som ønsker å oppleve livet i Kvadraturen til fots.

Elipseplassen Gladengveien

Vil gjøre byen mer bymessig

Hva har Kristiania torv, Torggata og Lilleborg torg til felles? Svar: De er alle eksempler på god bymessig utforming.Publisert: 08. Mai 2017

Les også disse sakene