Byplan

Opplev kunsten på Havnepromenaden

Havnepromenaden i Oslo er mer enn et byggeprosjekt. Har du lagt merke til kunsten som omgir deg når du går, sykler eller jogger langs promenaden?

Byrommet som gratis galleri

Det er ikke kunsten i galleriene og museene på Tjuvholmen vi tenker på, men på kunsten som er rundt deg i Oslos kanskje lengste og mest mangfoldige offentlige byrom.

Hvorfor ikke ta neste tur langs promenaden som en oppdagelsestur i ulike kunstuttrykk? Det er overraskende mye å se hvis du kikker ekstra nøye etter neste gang du er på tur. Uttrykkene er mange og varierte. Du kan blant annet oppleve skulpturer, veggmalerier, grafitti, tegneseriekunst, trekonstruksjoner, containerinstallasjoner og minnesmerker. De ligger på rekke og rad langs den nesten én mil lange promenaden.

Ikke bare et byggeprosjekt

Havnepromenaden er ikke bare et byggeprosjekt. Et viktig mål for promenaden er at den skal ha et mangfold av offentlige byrom med unike karakterer og ulik grad av opplevelser, intensitet og atmosfærer. Kunst og kultur skal bidra til at dette målet nås.

Kunsten på promenaden er ikke alltid lett å få øye på. Noen steder er den lett å se, som Pushwagners 1200 kvadratmeter store veggmalerier på havneskur 13 på Filipstad. Andre steder må du mer aktivt oppsøke stedet hvor den er plassert, som minnesmerket etter Scandinavian Star-ulykken på Akershusstranda.

Byutviklingen påvirker uttrykksformene

Kunsten i et offentlig rom som Havnepromenaden er hele tiden i utvikling og endring, og selve traseen endrer seg ettersom byggeområdene i Fjordbyen utvikles og ferdigstilles. Noen steder er utbyggingen allerede gjennomført, andre steder er den i byggefasen mens den på enkelte strekninger fortsatt er i planleggingsfasen. Dette påvirker kunsten og kunstutrykkene du kan oppleve.

Når nye strekninger åpnes for allmenn ferdsel og nye byområder i Fjordbyen bygges langs promenaden, legges det til rette for ny kunst og kultur av både midlertidig og permanent karakter.

Havnepromenaden er en cirka 9 km lang opplevelsesrute i Fjordbyen. Promenaden strekker seg fra Kongshavn i øst til Frognerkilen i vest. I begge ender kan du fortsette turen langs kyststien. I Frognerkilen går ferden videre rundt Bygdøy, og ved Kongshavn/Alnas utløp fortsetter den sørover langs Ekeberg. Den er åpen hele året, og tilrettelagt for alle.

Disse jobber med Havnepromenaden Havnepromenaden er et bredt tverrsektorielt kommunalt samarbeid mellom Byantikvaren, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kulturetaten, Oslo Havn KF og Plan- og bygningsetaten. Sistnevnte er koordinator og prosjektansvarlig for tiltaket.

Mer informasjon på Oslo kommunes nettside.

Her er noen av kunstverkene langs Havnepromenaden plassert på kartet.
Her er noen av kunstverkene langs Havnepromenaden plassert på kartet. Bildene viser «Fellesskap» i Bjørvika (A), «Salt» på Langkaia (B), «Giraffe» på Vippetangen (D), «Gorilla» på Akershusstranda (E), Graffitikunst på skur 34 på Akershusstranda (F), «Dykkaren» på Honnørbryggen (G), Skulpturparken på Tjuvholmen (H) og «Movement» på skur 13 på Filipstad (I).
Foto: Oslo kommune

Trasémerking på bakken, på gjerder, vegger og stolper samt 14 små og store oransje konteinere er på plass for å lede deg riktig vei langs den nesten én mil lange strekningen.

Rolf Rolid

Oransje containere med tegneseriemotiv

Har du lagt merke til figurene om Krüger & Krogh på promenaden? Sommeren 2015 gikk startskuddet for åpningen av havnepromenaden i Oslo. Trasémerking på bakken, på gjerder, vegger og stolper samt 14 små og store oransje konteinere er på plass for å lede deg riktig vei langs den nesten én mil lange strekningen.

På de oransje konteinerne finner du blant annet informasjon om de ulike områdenes historie og om hva som skal komme i fremtiden. De er rikt illustrert med spesialetterforskerne Krüger & Krogh kjent fra “Brennpunkt Oslo”, tegnet av Bjarte Agdestein, Endre Skandfer og Ronald Kabcek.

Sørenga badstue: Den lille, flytende badstueflåten som har ligget ved Sørenga er en herlig pioner.

Havnepromenaden utvides: Gøy på vannet

Hvorfor reise til Sørlandet når du kan nyte urban kystkultur og kortreist sjø-, båt- og badeliv midt i tjukkeste Oslo? Nå skal Fjordbyen bli enda mer gøy på vannet.

Tilstrømmingen til badeplassen på Sørenga-utstikkeren er en av de positive overraskelsene ved Bjørvika-utbyggingen syntes Stein Kolstø.

Fjordbysjefens statusrapport for Bjørvika: Miljøeffektene gleder meg aller mest

– De positive miljøvirkningene av senketunnelen har gledet meg aller mest, mens den største, hyggelige overraskelsen er at så mange mennesker bruker Opera-bygget så mye.

Badstue

Heite, iskalde Oslo

Plutselig var de der, badstuflåtene. Og Oslo havn er ikke lenger hva den var.Publisert: 13. Mai 2017

Les også disse sakene