Byplan

Rosenholm: Et nabolag for fremtiden

Mellom Holmlia og Kolbotn finner vi Rosenholm. Her skal det bygges 2000 nye boliger, etableres barnehager og næring. Plan- og bygningsetaten og grunneiere på Rosenholm, representert av OBOS, samarbeider nå tett for å nå målet om å skape et levende og godt bomiljø.

Tanken er at området, som i dag kanskje er best kjent for Rush Trampolinepark og Søndre Aas gård, skal få sin egen identitet som bidrar til å knytte naboområdene bedre sammen. I kommunens planer er det estimert plass til 2000 nye boliger, hovedsakelig i blokkbebyggelse.

– Rosenholm ligger som en industriøy blant den nærliggende boligbebyggelsen. I tillegg er det godt grunnlag for utvikling med jernbane i øst og grønt kulturlandskap i vest, sier Liv Oxaal Kaasen, prosjektleder i Plan- og bygningsetaten.

Med seg på laget har hun Mario Vahos fra OBOS som assisterende prosjektleder. Planene for Rosenholm utvikles nemlig i en pilot som tester et tettere samarbeid mellom kommunen og private aktører.

I dag består Rosenholm i hovedsak av lagerbygninger, men stedet har god infrastruktur med togstasjon og veier – og er definert som utviklingsområde i kommuneplanen.

Rosenholmveien 4, som eies av OBOS og BMT, eier i overkant av 70 prosent av arealet og er invitert med i et samarbeidsprosjekt med Plan- og bygningsetaten. Her har de også fått mandat til å representere de fleste andre grunneierne i området.

Fordi samarbeidet mellom grunneierne er bra, og det heller ikke er andre store utfordringer i området, egner Rosenholm seg godt som en pilot på ny samarbeidsform.

Håpet er at samarbeidet mellom det offentlige og private vil gi en smidig prosess, spare tid for alle parter og etablere en ny arbeidspraksis i utviklingsprosjekter.

Vil du vite mer allerede nå, finner du mer informasjon her.

– Rosenholm er i kommuneplanen avsatt som et utviklingsområde, og planen er at det skal bli mer byaktig. Områdereguleringen, som vi nå går i gang med, skal legge de overordnede rammene for hvordan området skal se ut. Det innebærer blant annet hvordan gater og torg skal plasseres, hvor det skal være barnehage og boliger, og omtrent hvilke høyder bebyggelsen skal få, sier Oxaal Kaasen.

Søndre Aas Gård
Søndre Aas Gård ligger i nærheten av Rosenholm.
Foto: Oslo kommune

Vil bevare det grønne

Det er fine grønne omgivelser i nærheten av Rosenholm. Spesielt Søndre Aas Gård trekkes fram som en sjarmerende nabo. Alt dette skal tas vare på, så det er kun industriområdene som skal bygges ut.

– Vi har gjennomført stedsanalyser og fått mange innspill på hvordan vi kan skape gode bygulv der folk trives. Akkurat hvordan vi skal gjøre det er vanskelig å si ennå, men intensjonen er å skape et nabolag som er attraktivt å bo, besøke og jobbe i, sier Mario Vahos, assisterende prosjektleder i OBOS.


Vi vil legge til rette for at hele livet kan leves på Rosenholm.

Liv Oxaal Kaasen, Plan- og bygningsetaten

Planen er også å legge til rette for sykkel og gående, for god infrastruktur eksisterer allerede. Fra togstasjonen er du på Oslo S på 15 minutter, og hovedveien betjener trafikken i området.

– Vi vil legge til rette for at hele livet kan leves på Rosenholm. Å koble utviklingen på eksisterende vegetasjon blir en viktig del av det. Vi vil også ha variasjon i størrelse på boligene og legge til rette for gode møteplasser og næring, sier Oxaal Kaasen.

Rosenholm plassering
Rosenholm ligger helt sør i Oslo, mot grensen til Kolbotn.
Illustrasjon: Oslo kommune

En ny måte å jobbe på

Liv og Mario sitter sammen minst to dager i uken for å jobbe med Rosenholm-prosjektet. Så langt har de bare positive erfaringer.

– Vi grunneiere er veldig glade for å ta del i prosessen fra start. Foreløpig er dette prøveprosjektet veldig vellykket, så vi håper at det vil endre måten vi jobber på i fremtiden. Det kan spare både oss grunneiere og Plan- og bygningsetaten for tid og kostnader, sier Vahos.

Normalt er det Plan- og bygningsetaten som utarbeider områdereguleringsplanene, med innspill fra aktører som grunneiere og innbyggerne. Utfordringen er at dialogen ofte tar mye tid. Derfor er Plan- og bygningsetaten svært optimistiske til at praksisen med å sitte sammen blir vanligere i fremtiden.

– Vi ønsker å regulere arealene på en måte som gjør det attraktivt for grunneierne å utvikle området. Samtidig er det viktig at kommunen beholder det overordnete ansvaret. Vi legger føringer på hva som kan bygges hvor, og har ansvaret for at utviklingen ivaretar ulike hensyn på best mulig måte, sier Oxaal Kaasen.

Her kan du si din mening om planene. Fristen er 6. mai.

Hun er klar på at en reguleringsplan gir en rett til å bygge, men ikke en plikt. Derfor er det viktig at områdereguleringsplanen lages på en måte som gjør at utbyggerne ønsker å utvikle området.

– At Mario og jeg nå sitter sammen bidrar forhåpentligvis til at vi finner løsninger alle er fornøyde med, og at vi sikter mer «rett på mål» enn det som noen ganger er tilfellet ellers, sier hun.

– Så langt er vi veldig enige. Målet er å lage planer som er bra for Oslo og som legger til rette for et godt nabolag. Selv om vi er helt i startfasen nå og sikkert vil støte på noen uenigheter underveis, har jeg stor tro på at vi vil lykkes, sier Vahos.

Rosenholm lagerbygning
Området består hovedsaklig av lagerbygninger i dag.
Foto: Oslo kommune

Fremdeles tidlig i prosessen

Sannsynligvis er det ikke før tidligst i 2029 at den første spaden på Rosenholm kan settes i jorda. Den største milepelen før det er i 2027 når politikerne skal få planene til behandling, som er ganske raskt i denne sammenhengen.

– Når politikerne forhåpentligvis godkjenner planene vi legger nå, kan detaljreguleringen påbegynnes, sier Oxaal Kaasen.

Både hun og Vahos håper at denne delen av prosessen vil gå fort fordi de største spørsmålene avgjøres allerede i områdereguleringen.

– Den første høringsfristen er 6. mai i år, og da er det særlig innspill om hva vi må huske på å undersøke som er viktig. Det blir mange muligheter for innbyggerne til å gi innspill senere i prosessen også. Nå er det mest et varsko om at vi påbegynner prosessen, forsikrer Vahos.

I løpet av senhøsten 2024 vil det komme et planprogram som sier noe om planene for veien videre, blant annet hvordan medvirkningsarbeidet skal gjennomføres. Her kan alle som ønsker komme med innspill.

Grønmo skiløype

Her går du på ski over avfall fra 90-tallet

Søppeldeponiet lukkes ned og området gis tilbake til befolkningen. Samtidig skjuler det seg noe helt spesielt under bakken. Vi har besøkt Grønmo avfallsanlegg.

Ormøya

– Friområdene rundt fjorden skal kunne nytes av alle

Strandsonen byr på alt fra bortgjemte badestrender til hyggelige turstier. Nå er friområdene gjort mer tilgjengelige for deg og meg, takket være strandsoneprosjektet til Oslo kommune.

Oslo sentrum fra lufta

Bylivsundersøkelsen 2024: Tar tempen på bylivet

Hvem bruker byen? Hva liker de? Hvor er de, og hvor er de ikke? En ny undersøkelse har tatt tempen på bylivet.Publisert: 29. April 2024

Les også disse sakene